Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuuston kärkihankkeina nuorten hyvinvointi ja harrastusmahdollisuudet

Lahdessa nähdään myös potentiaalia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Ympäristöpääkaupunkivuoden projektiavustukset ovat hyvä esimerkki, miten kaupunki voi tukea asukkaiden mahdollisuuksia omien tapahtumien järjestämiseen.

Tukea harrastuksiin

Lahden nuorten harrastamista on viety viime aikoina oikeaan suuntaan tulevan harrastustakuun myötä. Parannettavaa nähdään liikuntapaikkojen saatavuudessa ja vapaista vuoroista tiedottamisessa. Nuorisovaltuusto ideoi ratkaisuksi mobiilisovellusta, josta näkisi vapaat vuorot ja esim. jääkenttien kunnon.

”Eri lajien harrastaminen rennossa mielessä kavereiden kanssa on kivaa, mutta paikkoja nuorten erilaisille höntsäpelailuille on vaikea saada,” nuorisovaltuusto toteaa. Kunnossapitoon toivotaan järjestelmällisyyttä, jotta kaikkialla olisi tasavertaisesti yhtä hyvä taso. Lisäksi ilmaiskertojen markkinointi ja mainostus voisi olla tavoittavampaa. Koulut voisivat markkinoida ja jakaa eri seurojen ja järjestöjen maksuttomia kokeilukertoja esimerkiksi koulun Wilma-järjestelmässä.

Viihtyisämpi Lahti

Nuorisovaltuusto haluaa parantaa kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä tapahtumien avulla. Nuoret näkevät Lahdessa paljon potentiaalia erilaisten tapahtumien järjestämiseen, esimerkiksi mäkimonttua voisi hyödyntää keikkapaikkana. Lahti avasi kaikille avoimen projektihaun ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi. Vastaavat projektituet nähdään hyvänä esimerkkinä, miten kaupunki voi avata asukkaille mahdollisuuksia tapahtumien järjestämisen.

Olemassa olevien tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen toivotaan parannusta, jotta nuoret voisivat löytää tekemistä, jonka avulla osallistua ja löytää uusia kontakteja.

Panostuksia nuorten hyvinvointiin

Nuorten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja huumeiden käyttö ovat olleet nousussa. Nuorisovaltuusto toivoo kaupungilta lisää panostusta ongelmien ratkaisemiseen. Syrjäytymiseen voisi puuttua parantamalla opettajien osaamista syrjäytyneiden huomioimisessa ja auttamisessa.

Monen nuoren on vaikea hakea apua mielenterveysongelmiin. Tämän takia nuorisovaltuusto haluaa tuoda matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita enemmän esille esimerkiksi kouluissa. Tietoa on puutteellisesti tarjolla ja siksi nuoret eivät välttämättä tiedosta huumeiden käytön vaarallisuutta. Huumeiden ja muiden päihteiden käytön seuraukset tulisi ottaa entistä enemmän esille opetuksessa.

Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja edustaa kaikkia lahtelaisia nuoria

Nuorisovaltuusto koostuu lahtelaisista 13–18-vuotiaista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja haluavat harrastaa nuorisovaltuustotoimintaa. ​Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin, vastaa lausuntopyyntöihin ja kirjoittaa mielipidekirjoituksia lehtiin. Lisäksi se valmistelee nuorten kärkihankelistan joka toinen kevät kaupunginhallitukselle.

Lisätietoa Nuorisovaltuustosta löytyy Väyliä osallistumiseen -sivulta.

Uutiseen lisätty 27.5.2021 päivitetty linkki.