Hyppää sisältöön

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen tulos selviää 24. syyskuuta

Lahtelaiset ovat antaneet äänensä osallistuvan budjetoinnin ideoille. Asukasideoita äänesti yhteensä 3896 lahtelaista.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto vahvistaa toteutettavat ideat 23.9. Ideat valitaan äänimäärän perusteella, minkä lisäksi ne pitää sovittaa alueen budjettiin. Osallistuvassa budjetoinnissa Lahti on jaettu neljään alueeseen, jotta ideat jakautuisivat tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kullakin alueella on käytettävissä 25 000 euroa.

Äänestys oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 28.8-9.9.2020. Äänestäminen oli mahdollista myös paperilomakkeella kirjastoissa ja Trion Palvelutorilla. Äänistä 97 % jätettiin verkossa ja paperilomakkeiden osuus oli 3 %. Innokkaimmin äänestivät 30-40 vuotiaat, mutta osallistuvan budjetoinnin äänestys tavoitti myös lähes 400 alle 18-vuotiasta ja noin 130 yli 70-vuotiasta. Noin 60 % äänestäneistä oli naisia.

Lahti kokeilee osallistuvaa budjetointia koko kaupungin laajuisesti nyt ensimmäistä kertaa. Jaossa on yhteensä 100 000 euroa. Kaupunkilaisilta tuli yli 700 ideaa. Niistä 58 eteni äänestysvaiheeseen. Äänestyksen tulos julkistetaan torstaina 24. syyskuuta Lahden verkkosivuilla.

Kaupunki toteuttaa ideat 2021 loppuun mennessä.

 

Osallistuva budjetointi