Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Seuraava osallistuvan budjetoinnin kierros käynnistyy elokuussa 2021.

Vuoden 2020 kierroksen toteutettavat asukasideat

Pohjoinen alue
Itäinen alue
Eteläinen alue
Koko kaupunki

Pohjoinen alue

Frisbeegolfrata Ahtialaan
25 000 €
624 ääntä
Vihertoimi etsii sopivimman sijainnin. Suunniteltu toteutusaika syyskuu 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Itäinen alue

Kauppatorin elävöittäminen
6 000 €
852 ääntä
Lahden kauppatoria elävöittämään on toteutettu digitaalinen kello- ja lämpötilanäyttö torirakennuksen katolle. Torikello on keskustassa asuvien lahtelaisten idea ja ensimmäisiä toteutettuja osallistuvan budjetoinnin hankkeita.
Asu­ka­si­dea­na to­teu­tet­tu to­ri­kel­lo käyn­nis­tyi juh­la­me­noin uudenvuoden aattona 2020.

Toteutus jatkuu keväällä 2021, kun toriparkin sisäänkäyntien julkisivua elävöitetään muun muassa kasveilla ja taiteella. Torin pohjoispuolen rakennuksiin toteutetaan julistenäyttely toukokuussa 2021, jonka julisteiden valitsemaan osallistui yli tuhat lahtelaista äänestämällä. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka ja maankäyttö, tori-isäntä sekä Lahden Pysäköinti.
Lue torin julisteista

Vartioitu pyöräparkki
3 000 €
751 ääntä
Perustetaan vartioitu pyöräparkki Lahden kauppatorille. Vartioinnista vastaa esimerkiksi Inspis ry. Suunniteltu toteutusaika touko-syyskuu 2021. Toteutuksesta vastaa Kunnallistekniikka.

Katutaidetta keskustaan
5 000 €
678 ääntä
Tuodaan kaupunkiin lisää väriä, viihtyisyyttä ja hyvää mieltä taiteen avulla. Toteutuksessa otetaan huomioon ekologiset arvot, kestävyys ja kierrätysmateriaalit. Otetaan toteutukseen mukaan kaiken ikäiset lahtelaiset, yhdistykset ja järjestöt. Katutaide voidaan tuottaa myös yhteisöllisessä tapahtumassa. Suunniteltu toteutusaika: 2020-2021. Toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka.

Kukkia keskustaan
5 000 €
602 ääntä
Istutetaan lisää kukkivaa kasvillisuutta kaikissa muodoissa keskustan alueelle, muun muassa Rantakartanon alueelle. Suunniteltu toteutusaika kesä 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Ruoka-avun jakelupiste Nastolan alueelle
6 000 €
432 ääntä
Nastolassa toimii ruoka-apu, joka ottaa vastaan kaupan ja teollisuuden hävikkiruokaa ja jakaa sen seura­kuntien, yhdistysten ja jakelu­tahojen pisteisiin. Osa avusta toimitetaan suoraan vastaanot­tajille. Ruoka-apu sai osallistuvan budjetoinnin kehittämisrahaa hävikkiruoan jakamiseen aiempaa useammas­ta paikasta. Osallistuvan budjetoinnin raha käytetään pääosin kuljetus­kustannuksiin. Samalla kehite­tään jakeluketjua, jossa nyt jo ahertaa n. 40 vapaaehtoista. Mallissa kohtaa kaksi tärkeää asiaa: hävikkiruoan hyödyntä­minen ja avuntarve. Lahden kaupungin osalta toteutuksesta vastaa osallisuus ja hyvinvointipalvelut.

Eteläinen alue

Porvoonjoen luontopolun kehittäminen
10 000€
741 ääntä
Porvoonjoen luontopolun kunnostaminen. Suunniteltu toteutusaika loppukesä ja syksy 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Sopenkorven Kesannon kehittäminen
10 000 €
686 ääntä
Sopenkorven Kesantoa halutaan kehittää kaupunkilaisten monipuolisena tapahtuma-areenana. Kesannolle valmistellaan parempaa valaistusta ja ratkaisua juoksevan veden järjestämiseksi. Lisäksi Kesannolle etsitään sopivia penkkejä. Osbu-rahan riittäessä istutetaan myös perennoja ja parannetaan lavoja. Paikan päällä on keväällä käyty ideoimassa ja tutkimassa mahdollisuuksia.

Wibit-rata maauimalaan
5 000 €
405 ääntä
Ostetaan maauimalaan Wibit-rata viideksi päiväksi kesällä 2021. Suunniteltu toteutusaika kesä 2021. Toteutuksesta vastaa liikuntapalvelut.

Koko kaupunki

Kirsikkapuisto Lahteen
25 000 €
1095 ääntä

Puiston suunnitelmat ovat valmistuneet ja niihin pääsee tutustumaan Lahden verkkosivuilla. Puiston paikaksi valikoitui muutaman vaihtoehdon joukosta Ilinanpuisto ja Ruopanpuisto Keskuspuiston länsipuolella Kullankukkulan rinteessä. Rakentamaan päästään suunnitelman mukaan jo toukokuussa 2021. Puistoon istutetaan yli 50 kirsikkapuun taimea, joista 25 tulee lahjoituksina. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.
Lah­te­lais­ten toi­vo­ma kir­sik­ka­puis­to Lau­neel­le 
Suunnitelmat ovat nähtävillä ja kommentoitavissa 25.2.-10.3.2021

Sivulla käytetyt kuvat ovat kuvituskuvia, eivätkä ne vastaa lopullista toteutusta.

100 000 euron budjetti

Ideoiden toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 100 000 euroa. Määrärahat jakautuvat pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Osallistuvassa budjetoinnissa Lahti on jaettu neljään alueeseen, jotta ideat jakautuisivat tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kullakin alueella on käytettävissä 25 000 euroa.
 Aluejako kartalla

Ideoiden toteuttaminen

Kaupunki huolehtii asukasideoiden toteutuksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osallistuvaa budjetointia Lahdessa koordinoivat

Hankekummit ja osbu-koutsit apuna osallistuvassa budjetoinnissa

Osbun toteuttamisen ja koordinoinnin tueksi on nimetty kaupunkiorganisaatiosta neljä osbu-koutsia ja asukkaista 12 hankekummia suuralueille. Osbu-koutsit tukevat oman palvelu- ja vastuualueensa yksiköitä ideoiden käsittelyssä, arvioinnissa ja niiden toteuttamisessa sekä osallistuvat yhteiskehittämiseen. Hankekummit tukevat tiedottamista ja aktivoivat asukkaita omilla alueillaan.

 • Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com, p. 045 357 1150
  Lassi Ojala, lassi.ojala@tutkimukset.fi, p. 050 0694144
  Hanna Kopra, hanna.kopra@gmail.com, p. 040 8377007

  Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut – tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, inkeri.maatta@lahti.fi, p. 044 416 3890

 • Merja Koskipalo-Halinen, merja.koskipalo-halinen@phnet.fi
  Sari Päivärinta, p. 040 7009793
  Pentti Sjöblom, pena.sjoblom@gmail.com
  Satu Vähäkallio, satu.vahakallio@gmail.com

  Kaupunkiympäristön palvelualue – vihervalvoja Maija Näveri, maija.naveri@lahti.fi, p. 044 416 4714

 • Sirkka Toivonen, sirkka.toivonen@phnet.fi, p. 040 7307544
  Onni Kuparinen, onni.kuparinen@koeopku.fi, p. 040 357 8770

  Konsernipalvelut ja taseyksiköt – laskentasuunnittelija Maija Hyppölä, maija.hyppola@lahti.fi, p. 044 790 9366

 • Eva Tavast, miljoo05@gmail.com
  Jouni Kaikkonen, jouni.kaikkonen@lh.lahti.fi, p. 040 140 4601
  Ville-Veikko Vesala, akvillevesala@gmail.com

  Sivistyksen palvelualue – museoamanuenssi Sini Ojala, sini.ojala@lahti,fi, p. 044 018 7026