Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Ideoi, kehitä, äänestä -vaiheet

Osallistuvassa budjetoinnissa yhteistä kaupunkia kehitetään asukkaiden kanssa kolmessa eri vaiheessa syksyn 2021 aikana. Vaiheet ovat ideoi, kehitä ja äänestä. Kaupunkilaiset päättävät, kaupunki toteuttaa.

Aikataulu

 1. Ideointivaihe 23.8. – 17.9.
 2. Yhteiskehittämisvaihe 8.11. – 30.11.
 3. Äänestysvaihe 1.12. – 19.12.

Neljä eri teemaa

Vuonna 2021-2022 hanketeemoja ovat ympäristö, yhteisöllisyys, hyvinvointi sekä lapset ja nuoret.

200 000 euron budjetti

Määrärahat jakautuvat viiteen yhtä suureen osaan: pohjoiselle, eteläiselle, itäiselle ja keskustan alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Määrärahavaraus vuodelle 2022 on 200 000 euroa.

 

Vuoden 2020 kierroksen toteutettavat asukasideat

Pohjoinen alue
Itäinen alue
Eteläinen alue
Koko kaupunki

Pohjoinen alue

Frisbeegolfrata Ahtialaan
25 000 €
624 ääntä
Vihertoimi etsii sopivimman sijainnin. Suunniteltu toteutusaika syyskuu 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Itäinen alue

Kauppatorin elävöittäminen
6 000 €
852 ääntä
Lahden kauppatoria elävöittämään on toteutettu digitaalinen kello- ja lämpötilanäyttö torirakennuksen katolle. Torikello on keskustassa asuvien lahtelaisten idea ja ensimmäisiä toteutettuja osallistuvan budjetoinnin hankkeita.
Asu­ka­si­dea­na to­teu­tet­tu to­ri­kel­lo käyn­nis­tyi juh­la­me­noin uudenvuoden aattona 2020.

Toteutus jatkuu keväällä 2021, kun toriparkin sisäänkäyntien julkisivua elävöitetään muun muassa kasveilla ja taiteella. Torin pohjoispuolen rakennuksiin toteutetaan julistenäyttely toukokuussa 2021, jonka julisteiden valitsemaan osallistui yli tuhat lahtelaista äänestämällä. Toimenpiteiden toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka ja maankäyttö, tori-isäntä sekä Lahden Pysäköinti.
Lue torin julisteista

Vartioitu pyöräparkki
3 000 €
751 ääntä
Perustetaan vartioitu pyöräparkki Lahden kauppatorille. Vartioinnista vastaa esimerkiksi Inspis ry. Suunniteltu toteutusaika touko-syyskuu 2021. Toteutuksesta vastaa Kunnallistekniikka.

Katutaidetta keskustaan
5 000 €
678 ääntä
Tuodaan kaupunkiin lisää väriä, viihtyisyyttä ja hyvää mieltä taiteen avulla. Toteutuksessa otetaan huomioon ekologiset arvot, kestävyys ja kierrätysmateriaalit. Otetaan toteutukseen mukaan kaiken ikäiset lahtelaiset, yhdistykset ja järjestöt. Katutaide voidaan tuottaa myös yhteisöllisessä tapahtumassa. Suunniteltu toteutusaika: 2020-2021. Toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka.

Kukkia keskustaan
5 000 €
602 ääntä
Istutetaan lisää kukkivaa kasvillisuutta kaikissa muodoissa keskustan alueelle, muun muassa Rantakartanon alueelle. Suunniteltu toteutusaika kesä 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Ruoka-avun jakelupiste Nastolan alueelle
6 000 €
432 ääntä
Nastolassa toimii ruoka-apu, joka ottaa vastaan kaupan ja teollisuuden hävikkiruokaa ja jakaa sen seura­kuntien, yhdistysten ja jakelu­tahojen pisteisiin. Osa avusta toimitetaan suoraan vastaanot­tajille. Ruoka-apu sai osallistuvan budjetoinnin kehittämisrahaa hävikkiruoan jakamiseen aiempaa useammas­ta paikasta. Osallistuvan budjetoinnin raha käytetään pääosin kuljetus­kustannuksiin. Samalla kehite­tään jakeluketjua, jossa nyt jo ahertaa n. 40 vapaaehtoista. Mallissa kohtaa kaksi tärkeää asiaa: hävikkiruoan hyödyntä­minen ja avuntarve. Lahden kaupungin osalta toteutuksesta vastaa osallisuus ja hyvinvointipalvelut.

Eteläinen alue

Porvoonjoen luontopolun kehittäminen
10 000€
741 ääntä
Porvoonjoen luontopolun kunnostaminen. Suunniteltu toteutusaika loppukesä ja syksy 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Sopenkorven Kesannon kehittäminen
10 000 €
686 ääntä
Sopenkorven Kesantoa halutaan kehittää kaupunkilaisten monipuolisena tapahtuma-areenana. Kesannolle valmistellaan parempaa valaistusta ja ratkaisua juoksevan veden järjestämiseksi. Lisäksi Kesannolle etsitään sopivia penkkejä. Osbu-rahan riittäessä istutetaan myös perennoja ja parannetaan lavoja. Paikan päällä on keväällä käyty ideoimassa ja tutkimassa mahdollisuuksia.

Wibit-rata maauimalaan
5 000 €
405 ääntä
Ostetaan maauimalaan Wibit-rata viideksi päiväksi kesällä 2021. Suunniteltu toteutusaika kesä 2021. Toteutuksesta vastaa liikuntapalvelut.

Wibit tuo toivottuja esteitä maauimalaan.

Koko kaupunki

Kirsikkapuisto Lahteen
25 000 €
1095 ääntä

Puiston suunnitelmat ovat valmistuneet ja niihin pääsee tutustumaan Lahden verkkosivuilla. Puiston paikaksi valikoitui muutaman vaihtoehdon joukosta Ilinanpuisto ja Ruopanpuisto Keskuspuiston länsipuolella Kullankukkulan rinteessä. Rakentamaan päästään suunnitelman mukaan jo toukokuussa 2021. Puistoon istutetaan yli 50 kirsikkapuun taimea, joista 25 tulee lahjoituksina. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.
Lah­te­lais­ten toi­vo­ma kir­sik­ka­puis­to Lau­neel­le 
Suunnitelmat ovat nähtävillä ja kommentoitavissa 25.2.-10.3.2021

Sivulla käytetyt kuvat ovat kuvituskuvia, eivätkä ne vastaa lopullista toteutusta.

100 000 euron budjetti

Vuoden 2020 ideoiden toteuttamiseen käytetään yhteensä 100 000 euroa. Määrärahat jakautuvat pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Osallistuvassa budjetoinnissa Lahti on jaettu neljään alueeseen, jotta ideat jakautuisivat tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kullakin alueella on käytettävissä 25 000 euroa.

Ideoiden toteuttaminen

Kaupunki huolehtii asukasideoiden toteutuksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Aluejako kartalla

Osallistuvaa budjetointia Lahdessa koordinoivat

Hankekummit ja osbu-koutsit apuna osallistuvassa budjetoinnissa

Osbun toteuttamisen ja koordinoinnin tueksi nimetään kaupunkiorganisaatiosta viisi osbu-koutsia ja vapaaehtoisia asukkaita hankekummeiksi. Osbu-koutsit tukevat oman palvelu- ja vastuualueensa yksiköitä ideoiden käsittelyssä, arvioinnissa ja niiden toteuttamisessa sekä osallistuvat yhteiskehittämiseen. Hankekummit tukevat tiedottamista ja ovat mukana asukastilaisuuksissa.

 • Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com, p. 045 357 1150
  Lassi Ojala, lassi.ojala@tutkimukset.fi, p. 050 0694144
  Hanna Kopra, hanna.kopra@gmail.com, p. 040 8377007

 • Merja Koskipalo-Halinen, merja.koskipalo-halinen@phnet.fi
  Pentti Sjöblom, pena.sjoblom@gmail.com
  Satu Vähäkallio, satu.vahakallio@gmail.com

   

 • Tähän päivitetään pohjoisen alueen hankekummit

 • Ville-Veikko Vesala, akvillevesala@gmail.com

   

 • Tähän päivitetään keskustan alueen hankekummit