Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Lahdessa yhteistä kaupunkia kehitetään kolmessa eri vaiheessa

 • Eniten ehdotettuja ideoita olivat kuntoportaat, skeittiparkit, ulkoliikuntalaitteet ja kirsikkapuistot. Suosittuja ideoita olivat myös leikkipuistot, grillipaikat, pyörätiet, roskikset ja koirapuistot. Hankeideoita tuli tasaisesti ympäri kaupunkia, vaikkakin eniten keskustan alueelle. Myös Launeen perhepuisto ympäristöineen keräsi paljon ideoita.

 • Kaupunki kutsui äänestysvaiheeseen edenneiden ideoiden antajat ja kaupunkilaiset mukaan yhteiskehittämään ideoita 13. elokuuta. Kehittäminen tapahtui kaikille avoimessa työpajassa Palvelutorilla. Äänestykseen menevät ehdotukset julkaistiin Lahden verkkosivuilla 19. elokuuta.

 • Äänestysvaiheessa yhdessä kehitetyt ja jatkoon valitut ideat olivat kaikkien lahtelaisten äänestettävänä,  Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lahtelaiset ovat antaneet äänensä osallistuvan budjetoinnin ideoille. Asukasideoita äänesti yhteensä 3896 lahtelaista.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto vahvistaa toteutettavat ideat 23.9. Ideat valitaan äänimäärän perusteella, minkä lisäksi ne pitää sovittaa alueen budjettiin. Osallistuvassa budjetoinnissa Lahti on jaettu neljään alueeseen, jotta ideat jakautuisivat tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kullakin alueella on käytettävissä 25 000 euroa.

Äänestys oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 28.8-9.9.2020. Äänestäminen oli mahdollista myös paperilomakkeella kirjastoissa ja Trion Palvelutorilla. Äänistä 97 % jätettiin verkossa ja paperilomakkeiden osuus oli 3 %. Innokkaimmin äänestivät 30-40 vuotiaat, mutta osallistuvan budjetoinnin äänestys tavoitti myös lähes 400 alle 18-vuotiasta ja noin 130 yli 70-vuotiasta. Noin 60 % äänestäneistä oli naisia.

Äänestyksen tulos julkistetaan torstaina 24. syyskuuta näillä verkkosivuilla.

100 000 euron budjetti

Ideoiden toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 100 000 euroa. Määrärahat jakautuvat pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin.
 Aluejako kartalla

Ideoiden toteuttaminen

Kaupunki huolehtii asukasideoiden toteutuksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osallistuvaa budjetointia Lahdessa koordinoivat

Hankekummit ja osbu-koutsit apuna osallistuvassa budjetoinnissa

Osbun toteuttamisen ja koordinoinnin tueksi on nimetty kaupunkiorganisaatiosta neljä osbu-koutsia ja asukkaista 12 hankekummia suuralueille. Osbu-koutsit tukevat oman palvelu- ja vastuualueensa yksiköitä ideoiden käsittelyssä, arvioinnissa ja niiden toteuttamisessa sekä osallistuvat yhteiskehittämiseen. Hankekummit tukevat tiedottamista ja aktivoivat asukkaita omilla alueillaan.

 • Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com, p. 045 357 1150
  Lassi Ojala, lassi.ojala@tutkimukset.fi, p. 050 0694144
  Hanna Kopra, hanna.kopra@gmail.com, p. 040 8377007

  Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut – tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, inkeri.maatta@lahti.fi, p. 044 416 3890

 • Merja Koskipalo-Halinen, merja.koskipalo-halinen@phnet.fi
  Sari Päivärinta, p. 040 7009793
  Pentti Sjöblom, pena.sjoblom@gmail.com
  Satu Vähäkallio, satu.vahakallio@gmail.com

  Kaupunkiympäristön palvelualue – vihervalvoja Maija Näveri, maija.naveri@lahti.fi, p. 044 416 4714

 • Sirkka Toivonen, sirkka.toivonen@phnet.fi, p. 040 7307544
  Onni Kuparinen, onni.kuparinen@koeopku.fi, p. 040 357 8770

  Konsernipalvelut ja taseyksiköt – laskentasuunnittelija Maija Hyppölä, maija.hyppola@lahti.fi, p. 044 790 9366

 • Eva Tavast, miljoo05@gmail.com
  Jouni Kaikkonen, jouni.kaikkonen@lh.lahti.fi, p. 040 140 4601
  Ville-Veikko Vesala, akvillevesala@gmail.com

  Sivistyksen palvelualue – museoamanuenssi Sini Ojala, sini.ojala@lahti,fi, p. 044 018 7026