Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Lahdessa yhteistä kaupunkia kehitetään kolmessa eri vaiheessa

 • Eniten ehdotettuja ideoita olivat kuntoportaat, skeittiparkit, ulkoliikuntalaitteet ja kirsikkapuistot. Suosittuja ideoita olivat myös leikkipuistot, grillipaikat, pyörätiet, roskikset ja koirapuistot. Hankeideoita tuli tasaisesti ympäri kaupunkia, vaikkakin eniten keskustan alueelle. Myös Launeen perhepuisto ympäristöineen keräsi paljon ideoita.

 • Kaupunki kutsui äänestysvaiheeseen edenneiden ideoiden antajat ja kaupunkilaiset mukaan yhteiskehittämään ideoita 13. elokuuta. Kehittäminen tapahtui kaikille avoimessa työpajassa Palvelutorilla. Äänestykseen menevät ehdotukset julkaistiin Lahden verkkosivuilla 19. elokuuta.

 • Asukasideoita äänesti yhteensä 3896 lahtelaista.

  Äänestys oli avoinna kaupungin verkkosivuilla 28.8-9.9.2020. Äänestäminen oli mahdollista myös paperilomakkeella kirjastoissa ja Trion Palvelutorilla. Äänistä 97 % jätettiin verkossa ja paperilomakkeiden osuus oli 3 %. Innokkaimmin äänestivät 30-40 vuotiaat, mutta osallistuvan budjetoinnin äänestys tavoitti myös lähes 400 alle 18-vuotiasta ja noin 130 yli 70-vuotiasta. Noin 60 % äänestäneistä oli naisia.

  Äänestyksen tulos on julkinen torstaina 24. syyskuuta. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto vahvistaa toteutettavat ideat 23.9. Ideat valittiin äänimäärän perusteella, minkä lisäksi ne piti sovittaa alueen budjettiin.

Pohjoinen alue

Frisbeegolfrata Ahtialaan
25 000 €
624 ääntä
Vihertoimi etsii sopivimman sijainnin. Suunniteltu toteutusaika huhti-marraskuu 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Itäinen alue

Kauppatorin elävöittäminen
6 000 €
852 ääntä
Toriparkin sisäänkäyntien julkisivua elävöitetään muun muassa kasveilla ja taiteella.  Hankitaan kello, lämpötila ja ilmanlaatumittari toriparkin sisäänkäynnin katolle. Suunniteltu toteutusaika 2021. Toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka ja   maankäyttö, tori-isäntä sekä Lahden Pysäköinti.

Vartioitu pyöräparkki
3 000 €
751 ääntä
Perustetaan vartioitu pyöräparkki Lahden kauppatorille. Vartioinnista vastaa esimerkiksi Inspis ry. Suunniteltu toteutusaika touko-syyskuu 2021. Toteutuksesta vastaa Kunnallistekniikka.

Katutaidetta keskustaan
5 000 €
678 ääntä
Tuodaan kaupunkiin lisää väriä, viihtyisyyttä ja hyvää mieltä taiteen avulla. Toteutuksessa otetaan huomioon ekologiset arvot, kestävyys ja kierrätysmateriaalit. Otetaan toteutukseen mukaan kaiken ikäiset lahtelaiset, yhdistykset ja järjestöt. Katutaide voidaan tuottaa myös yhteisöllisessä tapahtumassa. Suunniteltu   toteutusaika: 2020-2021. Toteutuksesta vastaa kunnallistekniikka.

Kukkia keskustaan
5 000 €
602 ääntä
Istutetaan lisää kukkivaa kasvillisuutta kaikissa muodoissa keskustan alueelle, muun muassa Rantakartanon alueelle. Suunniteltu toteutusaika huhti-marraskuu 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Ruoka-avun jakelupiste Nastolan alueelle
6 000 €
432 ääntä
Perustetaan Lahden Nastolan alueelle avustusruoan jakelupiste yhteistyössä alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Itäisessä Lahdessa ei tällä hetkellä ole ruoka-avun jakelua. Suunniteltu toteutusaika kevät 2021. Toteutuksesta vastaa osallisuus ja hyvinvointipalvelut.

Eteläinen alue

Porvoonjoen luontopolun kehittäminen
10 000€
741 ääntä
Porvoonjoen luontopolun kunnostaminen. Suunniteltu toteutusaika huhti-marraskuu 2021. Toteutuksesta vastaa vihertoimi.

Sopenkorven Kesannon kehittäminen
10 000 €
686 ääntä
Sopenkorven Kesantoa halutaan kehittää kaupunkilaisten monipuolisena tapahtuma-areenana. Budjetti käytettäisiin yleisötilojen sekä alueen tekniikan kehittämiseen. Rahalla voitaisiin parantaa esimerkiksi alueen valaistusta, sähkökaappeja ja vedensaantia. Lisäksi Kesannolla haluttaisiin lisätä istuinpaikkoja, parantaa esiintymislavoja, pyöräpysäköintiä, opastusta ja wc-tiloja. Suunniteltu toteutusaika 2021. Toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue.

Wibit-rata maauimalaan
5 000 €
405 ääntä
Ostetaan maauimalaan Wibit-rata viideksi päiväksi kesällä 2021. Suunniteltu toteutusaika kesä 2021. Toteutuksesta vastaa liikuntapalvelut.

Koko kaupunki

Kirsikkapuisto Lahteen
25 000 €
1095 ääntä
Perustetaan kirsikkapuiston Lahteen. Suunniteltu toteutusaika huhti-marraskuu 2021. Toteutuksesta ja sopivan paikan etsimisestä vastaa vihertoimi.

 

Sivulla käytetyt kuvat ovat kuvituskuvia, eivätkä ne vastaa lopullista toteutusta.

100 000 euron budjetti

Ideoiden toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 100 000 euroa. Määrärahat jakautuvat pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle alueelle sekä koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Osallistuvassa budjetoinnissa Lahti on jaettu neljään alueeseen, jotta ideat jakautuisivat tasaisesti koko kaupungin alueelle. Kullakin alueella on käytettävissä 25 000 euroa.
 Aluejako kartalla

Ideoiden toteuttaminen

Kaupunki huolehtii asukasideoiden toteutuksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osallistuvaa budjetointia Lahdessa koordinoivat

Hankekummit ja osbu-koutsit apuna osallistuvassa budjetoinnissa

Osbun toteuttamisen ja koordinoinnin tueksi on nimetty kaupunkiorganisaatiosta neljä osbu-koutsia ja asukkaista 12 hankekummia suuralueille. Osbu-koutsit tukevat oman palvelu- ja vastuualueensa yksiköitä ideoiden käsittelyssä, arvioinnissa ja niiden toteuttamisessa sekä osallistuvat yhteiskehittämiseen. Hankekummit tukevat tiedottamista ja aktivoivat asukkaita omilla alueillaan.

 • Esko Sutela, esko.sutela@gmail.com, p. 045 357 1150
  Lassi Ojala, lassi.ojala@tutkimukset.fi, p. 050 0694144
  Hanna Kopra, hanna.kopra@gmail.com, p. 040 8377007

  Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut – tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, inkeri.maatta@lahti.fi, p. 044 416 3890

 • Merja Koskipalo-Halinen, merja.koskipalo-halinen@phnet.fi
  Sari Päivärinta, p. 040 7009793
  Pentti Sjöblom, pena.sjoblom@gmail.com
  Satu Vähäkallio, satu.vahakallio@gmail.com

  Kaupunkiympäristön palvelualue – vihervalvoja Maija Näveri, maija.naveri@lahti.fi, p. 044 416 4714

 • Sirkka Toivonen, sirkka.toivonen@phnet.fi, p. 040 7307544
  Onni Kuparinen, onni.kuparinen@koeopku.fi, p. 040 357 8770

  Konsernipalvelut ja taseyksiköt – laskentasuunnittelija Maija Hyppölä, maija.hyppola@lahti.fi, p. 044 790 9366

 • Eva Tavast, miljoo05@gmail.com
  Jouni Kaikkonen, jouni.kaikkonen@lh.lahti.fi, p. 040 140 4601
  Ville-Veikko Vesala, akvillevesala@gmail.com

  Sivistyksen palvelualue – museoamanuenssi Sini Ojala, sini.ojala@lahti,fi, p. 044 018 7026