Hyppää sisältöön

Päiväkoti Pääskynpesästä kolmas Salpausselkä Geopark -päiväkoti

Päiväkoti Pääskynpesä on saavuttanut Salpausselkä Geopark -päiväkodin statuksen. Geopark-varhaiskasvatusohjelmaan osallistumisella on ollut suuri vaikutus lasten liikkumisen lisäämisessä. Kaikki päiväkodin ryhmät ovat lisänneet retkeilyä ja vierailevat luontokohteissa viikoittain.

– Ohjelmaan osallistuminen on lisännyt retkeilyn pedagogista merkitystä ja luonnossa liikutaan sen myötä tietoisemmin. Luonnontuntemus ja lajitietous ovat lisääntyneet, kertoo päiväkoti Pääskynpesän johtaja Katariina Kalenius.

Päiväkoti Pääskynpesä aloitti Salpausselkä Geopark -varhaiskasvatusohjelman keväällä 2022 ja saavutti Geopark-päiväkodin titteliin oikeuttavat tavoitteet vuoden loppuun mennessä. Ohjelma aloitetaan koulutuksilla, joiden tavoitteena on innostaa työyhteisö taustatiedon ja käytännön ympäristökasvatusmenetelmien kautta lumoutumaan lähiympäristön ominaispiirteistä ja mahdollisuuksista.

– Päiväkoti Pääskynpesä soveltui sijaintinsa ja toimintansa puolesta erinomaisesti ohjelmaan mukaan. Valmiiksi yhteisöllisessä työilmapiirissä innostus yhteiseen tekemiseen auttoi saavuttamaan ohjelmasta parhaan hyödyn, toteaa Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki.

Salpausselkä Geopark -varhaiskasvatusohjelmalla lähiluonto tutuksi

Salpausselkä Geopark -varhaiskasvatusohjelma on maksuton kestävän kehityksen ohjelma geopark-alueen varhaiskasvatuksen toimipisteille. Salpausselkä Geopark -päiväkodissa lähiluonto on keskeinen oppimisympäristö, ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen eteen työskennellään päiväkodin arkeen soveltuvalla tavalla. Luontosuhteen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Ohjelma perustuu seitsemään kriteeriin, joiden saavuttamiseksi toimipisteessä kouluttaudutaan, tutustutaan Agenda 2030 -tavoitteisiin ja lisätään suunnitelmallisesti ulkona opettamista, retkitoimintaa sekä henkilöstön ja lasten lähiympäristön tuntemusta. Ohjelmaa koordinoivat Lahden kaupungin Luontokoulu Kaislan ympäristökasvattajat. Mukana olevat päiväkodit saavat tukea ympäristökasvattajilta ja toisiltaan.

Aiemmin Geopark-päiväkodiksi ovat yltäneet Kanervan päiväkoti Lahdessa ja Hämeenkosken päiväkoti Hollolassa.

Tutustu Salpausselkä Geoparkiin

Lisätietoja:

ympäristökasvattaja Emma Marjamäki, Luontokoulu Kaisla, Lahden kaupunki, p. 044 416 4951

päiväkodin johtaja Katariina Kalenius, Päiväkoti Pääskynpesä, p. 040 049 1728

toiminnanjohtaja Kati Komulainen, Salpausselkä UNESCO Global Geopark, p. 040 579 9247