Hyppää sisältöön

Päivitetty strategia tähtää kestävään Lahteen

Lahden kaupungin visiona vuoteen 2030 on: Lahti – Tehty kestäväksi. Suomen johtavan ympäristökaupungin edelläkävijyys tuo asukkaille hyvinvointia ja yrityksille menestystä.

Visio asettaa Lahdelle kunnianhimoisen tavoitteen edistää niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellista kestävyyttä. Päivitetty ja kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: kestävästi elinvoimainen, kestävästi hyvinvoiva ja kestävästi uudistuva. 

Kokonaisuuksille on asetettu tavoitteet, joita mitataan valtuustokauden aikana. Strategian toteuttaminen ja sen toteutumisen mittaaminen määritellään talousarviossa ja -suunnitelmassa. 

– Strategia jatkaa Lahden tarinaa perinteisestä teollisesta kaupungista johtavaksi ympäristökaupungiksi. Esimerkiksi tavoitteella olla hiilineutraali vuonna 2025 on entistä suurempi merkitys Ukrainan sodasta johtuvan kriisin aikana. Energiakriisi kiihdyttää siirtymää fossiilisesta energiasta kestäviin ratkaisuihin. Näitä investointeja tulemme näkemään, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Yhteistyö korostuu

Strategian sanoituksissa on laaja-alaisemmin otettu kantaa myös asukkaiden hyvinvointiin ja kaupungin uudistumiseen. Konkreettisina tavoitteina on esimerkiksi lisätä tuntuvasti korkeakouluopiskelijoiden määrää, mutta toisaalta myös estää syrjäytymistä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. 

Kaupungin yhteistyö eri kumppaneiden kanssa korostuu. 

– Meillä on erinomaiset lähtökohdat. Ei ole mitään estettä, miksi Lahti ei menestyisi tulevaisuudessa. Uudistuminen ja kyky luoda uutta ratkaisevat. Toki pidämme huolta kaikista vanhoista hyvistä asioista, mutta Lahdessa me emme pelkää maailman muutosta, Timonen toteaa. 

Toimiva ja kompakti strategia

Uusi kaupunginvaltuusto alkoi päivittää Lahden kaupunkistrategiaa syksyllä 2021. Strategian päivityksen tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja toisaalta terävöittää linjauksia, joilla kaupunki menestyy pidemmällä aikavälillä. 

Strategian päivityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota valtuuston kuulemiseen. Valmistelun tukena toimi valtuustoryhmien jäsenistä koottu strategiatoimikunta. Lisäksi asukkaat ovat osallistuneet strategian valmisteluun Monttu auki -suurdialogissa, kumppanuuspöytien työpajoissa ja joulukylässä. Omat työpajat järjestettiin myös elinkeinoelämälle, korkeakoulutoimijoille, konserniyhtiöille ja opiskelijoille. 

–Strategia kokosi paljon yhteistä ajattelua ja erilaisia näkökulmia. Se tehtiin yhdessä ja on meidän näköinen, toimiva ja kompakti, Pekka Timonen summaa. 

Teksti: Maija Joutjärvi

Artikkeli ilmestyi Kaupunkilainen-lehdessä 1/22.

Lahden strategia

  • Kestävästi elinvoimainen: Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja liiketoimintaan. 
  • Kestävästi hyvinvoiva: Lahti on kaikkien lahtelaisten kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisön kehittämiseen. 
  • Kestävästi uudistuva: Lahti on innostava ja palveleva kaupunki, joka tunnetaan uudistuvasta ja kokeilevasta toiminnastaan.

Lue strategia kokonaan.