Hyppää sisältöön

Palaute auttaa arkkitehtuuripoliittisen ohjelman viimeistelyssä

Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma eli Apoli Lahti on arkkitehtuurin ja hyvän rakentamisen opas. Uudistuneen Apolin luonnos oli kommentoitavana yli kesän. Apolia valmisteleva työryhmä on tutustunut palautteeseen, joka auttaa parantamaan luonnoksen sisältöä. 

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos oli kommentoitavana 28.5.–31.8.2021 välisenä aikana. Luonnokseen saattoi tutustua verkossa, kirjastoissa, Palvelutorilla sekä Kaupunkimuotoilun päivässä 6.5. ja Apolifoorumissa 31.5.2021.​

Viranomaisilta ja rakennusalan toimijoilta pyydettiin lausunnot luonnoksesta. Lausuntoja saatiin neljä kappaletta ja muuta palautetta eri tavoin: sähköpostilla, työpajassa sekä Otakantaa.fi-alustalla.

Lähiöiden arvo ja omakotirakentajien onnistumiset näkyvämmiksi

Palautteissa toivottiin Apolin kuvavalikoimaan monipuolisuutta. Ihmiset toivat esille, että lähiöt ja myös teollisuusalueet saisivat näkyä enemmän julkaisun kuvituksessa ja muussa sisällössä.

– Kommenteissa toivottiin esimerkiksi teollisuus- ja yritysrakentamiselle esteettisiä laatukriteereitä. Lähiöt toivottiin huomioitavan paremmin, kuten myös kaupungin ajallinen kerroksellisuus. Lähiöt ovat usein rakennushistoriallisesti eheitä kokonaisuuksia ja kertovat ajastaan ja kaupungin kehittymisestä, toteavat työtä vetäneet kaavoitusarkkitehdit Päivi Airas ja Tuomas Helin.

Apolifoorumissa on palkittu 10 vuoden ajan ansiokkaita rakennushankkeita ja tekoja yhteisen ympäristön eteen. Palautteissa ehdotettiin, että myös omakotirakentajien parhaat onnistumiset huomioitaisiin samaan tapaan.

Kiitosta saivat ohjelman teemat ja niihin liittyvät tavoitteet: esimerkiksi sen tunnistaminen, että suunnittelutyö vaatii aikaa, julkista avointa keskustelua ja arkkitehtuurikilpailuiden kaltaisia toimintatapoja. Toisaalta toivottiin, että ilmastonmuutoksen kytkeytyvät tavoitteet yksilöitäisiin tarkemmin. Korjausrakentaminen ja nykyisten rakennusten ylläpidon merkitystä korostettiin.

Viimeistelyvaiheessa on myös valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadinta. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA totesi lausunnossaan, että Lahden Apoli on linjassa valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. SAFA kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että paikalliset rakennusalan toimijat pitää saada mukaan ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin vielä vahvemmin.

Selkeyttämistä, viimeistelyä ja uusi versio

Syksyn aikana luonnokseen tehdään palautteessa toivottuja parannuksia. Myös työryhmä on havainnut lisäys- ja parannustarpeita. Ohjelman toimenpiteitä ja tavoitteita selkeytetään. Lopulliseen ohjelmaan nostetaan tärkeimmät ja oleellisimmat sekä esitetään keskeisimmät konkreettiset toimenpiteet Apolin tulevalle ohjelmakaudelle ja tulevaisuuteen.

Luonnoksesta tehdään toinen versio, joka syksyn aikana esitellään rakennetusta ympäristöstä vastaaville päättäjäryhmille. Lopulta uusi Lahden Apoli 2030 viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Todennäköisesti käsittely on vuoden 2022 alussa.

Apoli-luonnoksesta saadut lausunnot
Otakantaa.fi-alustalla saatu palaute
Koonti Kaupunkimuotoilupäivän työpajasta

Tutustu Lahden arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan

Kysy lisää