Hyppää sisältöön

Palveluseteliasiakkuus koettiin sujuvaksi, lapsen oppimisympäristö turvalliseksi

Lahden kaupunki kysyi palveluseteliasiakkaiden mielipidettä yksityiseen päiväkotiin hakeutumisesta, yhteistyön toimivuudesta sekä palvelusetelisääntökirjan käytänteistä. Lisäksi asiakkailta kysyttiin mielipidettä yksityisen varhaiskasvatuksen sisällöistä.

Kysely toteutettiin maaliskuussa 2024. Kyselyyn vastasi 124 palveluseteliasiakasta eli 9,27 % kokonaisasiakasmäärästä. Kyselyn ajankohtana palvelusetelipäiväkodeissa oli 1337 lasta.

Yleisarvosanaksi 5/5 antoi 65,7% vastaajista ja yleisarvosanaksi 4/5 antoi 28,7% vastaajista. Päiväkotien kanssa tehtävä kasvatusyhteistyö sekä yksiköiden oppimisympäristö koettiin hyvänä. Vastaajien mielestä lapsi lähtee mielellään varhaiskasvatuspaikkaan ja lasta hoidetaan siellä hyvin. Lapsi saa varhaiskasvatuksessa tukea ja hänet kohdataan yksilöllisesti. Vastausten perusteella päiväkotien ulkoalueiden turvallisuuteen voisi kiinnittää huomiota entistä enemmän.

Vastausten perusteella palveluseteliasiakkaaksi hakeutuminen koettiin pääosin helpoksi ja sujuvaksi. Vastaajat olivat saaneet neuvontaa yksityisistä päiväkodeista, päiväkotien ja kaupungin nettisivuilta sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Hakeutumiseen toivottiin viimevuotiseen tapaan vielä lisäohjausta sekä tulotietojen toimittamista nykyistä helpommaksi.

Palvelusetelisääntökirjan merkitystä edelleen tarpeen avata

Asiakkailta kysyttiin mielipidettä myös palvelusetelisääntökirjan käytänteistä. Palvelusetelisääntökirjassa kuvataan asiakkaille tärkeitä palvelun laatuun ja toteuttamiseen liittyviä reunaehtoja. Asiakkaita ohjataan tutustumaan siihen jo ennen palveluseteliasiakkaaksi hakeutumista.

Vastausten perusteella vain noin puolet asiakkaista ovat tutustuneet palvelusetelisääntökirjaan ennen varhaiskasvatuksen alkamista Palvelusetelisääntökirja löytyy varhaiskasvatuksen verkkosivuilta. Palveluseteliasiakkaille on tehty palvelusetelisääntökirjasta myös helppolukuisempi tiivistetty versio.

Palveluseteliasiakkaaksi hakeutumiseen vaikuttavina tekijöinä vastauksissa mainittiin muun muassa päiväkodin sijainti, koko, terveet tilat ja hyvä mainekuva.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on ollut käytössä kesäkuusta 2018. Palvelusetelin säännöllinen arviointi ja käyttökokemukset ovat tärkeitä sen edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja

Suvi Ruusunen
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
suvi.ruusunen@lahti.fi
p. 050 539 1651