Hyppää sisältöön

Parhaillaan tehdään oppilasvalintoja esiopetukseen, ekaluokalle, painotettuun opetukseen sekä kieliryhmiin  

Hakuaikana tammikuussa ilmoittautui tulevia ekaluokkalaisia 857 Wilma-palvelun kautta. Esiopetukseen haki 736 lasta, ja lisäksi kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa jatkaa 209 lasta. Painotetusta opetuksesta ylivoimaisesti suosituin on liikunta. Valinnaisista A2-kielistä valtaisan suosion sai espanja.

Painotettuun opetukseen hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksista ennen hiihtolomaa. Tulevien eskarilaisten ja ekaluokkalaisten huoltajat saavat esiopetus- tai koulupaikkatiedon huhtikuussa. Syksyn varhaiskasvatuspaikasta tieto koteihin tulee toukokuussa.  

1100 koulutulokkaasta 78 % ilmoitettiin kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumatta jääneiden lasten tilannetta selvitellään. Osa heistä on hakenut koulunkäynnin lykkäämistä vuodella tai yksityiseen kouluun. Osa on mahdollisesti kaupungista pois muuttaneita. Hakuohjeet toimitettiin vuonna 2016 syntyneille, jotka väestörekisteritietojen mukaan olivat lokakuussa kirjoilla Lahdessa.  

Hakuaikana kaupungin esiopetukseen hakijoita oli yhteensä 945 lasta, määrä sisältää 209 kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa jatkavaa lasta. Myöhästyneitä hakemuksia tulee vielä lähes päivittäin joitakin kappaleita, joten ilmoittautuneiden lukema muuttuu.  

Englanti-suomi ja ruotsi-suomi -opetus
– Tiirismaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti–suomi -esiopetukseen sekä ruotsi–suomi kielikylpyesiopetukseen hakijoita oli yhteensä 50.
Lahden ruotsinkielisen koulun ekaluokalle haki 17 oppilasta. Tiirismaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti–suomi -ekaluokalla hakijoita oli 29.
Laajamittaisen kaksikielisen englanti–suomi -esiopetuksen ja ensimmäisen luokan oppilaat valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella.  

Parhaillaan tarkistetaan ilmoittautumisia, suunnitellaan oppilaiden sijoittumista sekä luokkien muodostumista eri oppilaaksiottoalueiden kouluihin. 

Liikunta ja luma suosituimmat   

Painotetuista aineista liikunta sekä luonnontiede ja matematiikka (luma) kiinnostivat hakijoita eniten. Ensisijaisia hakijoita liikuntaan oli yhteensä 263 ja erityisesti kiinnosti liikunta 7. luokalta alkaen. Lumaan haki 94 oppilasta. Musiikin painotettuun hakijoita oli 51, joista suurin osa 3. luokalle painotettuun hakevia oppilaita.  

Liikunnan painotettua opetusta tarjotaan Jalkarannan, Mukkulan ja Salpausselän peruskouluissa. Lumaa painotettuna voi opiskella Länsiharjun ja Salpausselän peruskouluissa, musiikin painotettua Lotilan ja Tiirismaan peruskouluissa 

Kuvataide, käsityö ja viestintätaito keräsivät pienimmät hakijamäärät. 

7. luokan painotettuun haki ensisijaisesti 293 oppilasta yhteensä 1145 nykyisestä kuutosluokkalaisesta. 3. luokalle painotettuun opetukseen ensisijaisia hakijoita oli 153. Nykyisiä kakkosluokkalaisia on reilut 1100. Painotettuun pystyi ilmoittamaan kaksi hakutoivetta.

Painotettuun hakeneista 21:n kotikunta on muu kuin Lahti, pääosin Hollola.  

Espanjan kieli kiinnostaa eniten 

Yhteensä 385 tulevaa kolmasluokkalaista valitsi hakuaikana valinnaisen A2-kielen Heistä 150 oli kiinnostunut kahdesta eri vaihtoehdosta. Tällä kertaa oppilailla oli mahdollisuus valita kaksi kieltä, joita he olisivat kiinnostuneita opiskelemaan. 

Ylivoimaisesti suosituin on edelleen espanjan kieli, josta ensisijaisena valintana oli kiinnostunut 193 oppilasta. Ensisijaisina valintoina seuraavaksi suosituin oli saksan kieli (96), sitten ruotsi (43), ranska (27) ja suomi (12).  

Kiinan ja venäjän kieliryhmiä ei ensi lukuvuonna perusteta pienen hakijamäärän vuoksi. Kieliryhmän perustamisen edellytyksenä on 12 kiinnostunutta.  

Kaikki ekaluokkalaiset aloittavat englannin kielen opinnot A1-kielenä.  

Lisätietoja 

Varhaiskasvatuspalvelut
– palveluohjaus, ark. klo 9.00–14.00, p. 03 818 1054
– palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, puh. 044 769 8639  

Perusopetuspalvelut
– kielivalinnoista lisätietoja saa koulujen rehtoreilta
– painotetusta opetuksesta lisätietoja antavat painotettua opetusta tarjoavien koulujen rehtorit
– opetuksen suunnittelija Petra Larvus, puh. 044 482 0790

etunimi.sukunimi@lahti.fi

varhaiskasvatus ja esiopetus tai perusopetus
Kaksikielinen opetus, englanti-suomi, ruotsi-suomi