Hyppää sisältöön

Kaksikielinen opetus (suomi – englanti, suomi – ruotsi)

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa toimiva kielitaito sekä koulun opetuskielessä että kohdekielessä. Lahdessa järjestetään laajamittaista kaksikielistä opetusta englannin kielellä ja kielikylpyopetusta ruotsin kielellä. Kaksikielinen opetukseen haetaan jo esiopetukseen.

Lahden ja lähikuntien ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten on mahdollista osallistua ruotsinkieliseen perusopetukseen Lahden ruotsinkielisessä koulussa

Haku kaksikieliseen opetukseen

Hakuaika kaksikieliseen opetukseen (englanninkieliset luokat sekä ruotsinkielinen kielikylpyopetus) on 7. – 17.1.2022. Hakuinfo ja -aikataulu päivitetään tälle sivulle marraskuussa 2021.

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Lahdessa Tiirismaan peruskoulussa järjestetään laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti -opetusta. Kaksikielinen opetus alkaa esikoulusta ja jatkuu perusopetuksen loppuun asti. Esikoulusta oppilas siirtyy ensimmäiselle luokalle, mikäli lapsen englannin kielen taito katsotaan riittäväksi.

Englannin kielisen opetuksen määrä

 • esiopetuksessa noin 70%
 • 1. – 6. luokilla noin 70%
 • 7. – 9. luokilla tavoitteena järjestää 50% opetuksesta englanniksi

Kaksikielinen opetus noudattaa suomenkielistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilaspaikkoja opetusryhmässä on 25 jokaisellavuosiluokalla.

Lisätietoja

Tiirismaan koulun rehtori kari.turpeinen@lahti.fi
Opetuksen osalta lisätietoja antaa englannin kielen lehtori jaana.luomanpera@edu.lahti.fi

 • Englanninkieliseen esiopetukseen valitaan kielellistä valmiutta mittaavan soveltuvuuskokeen avulla. Soveltavuuskokeeseen voi osallistua suomeksi tai englanniksi huoltajan päätöksen mukaan. Lapsilta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa.

  Hakuaika elokuussa 2022 alkavaan englanninkieliseen esiopetuksee Hakuinfo ja -aikataulu päivitetään tälle sivulle marraskuussa 2021.n on 7. – 17.1.2022.

 • Kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen voi hakea myös luokille 1. – 9.

  Vapaiden oppilaspaikkojen määrä luokille 1 – 9 vaihtelee vuosittain. Jos luokilla 1 – 9 on joitakin vapaita oppilaspaikkoja, järjestetään kaksikieliseen opetukseen paikkaa hakeville oppilaille englannin kielen ikätason mukaista osaamista mittaava soveltuvuuskoe, jossa on sekä suullinen että kirjallinen osa. Opiskeltaessa kahdella kielellä tulee hakijan englanninkielentaito olla riittävä, jotta englanniksi opetettavien oppiaineiden opiskelu on mahdollista.

  Hakuaika kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen luokille 1. – 9. on 7. – 17.1.2022.Hakuinfo ja -aikataulu päivitetään tälle sivulle marraskuussa 2021.

 • Kesän aikana ulkomailta Lahteen muuttaneille ja Lahden englanninkielisille luokille 0- 9 pyrkiville oppilaille järjestetään pääsykoe elokuussa.

  If your family has moved to Lahti from abroad over the summer and you would like to have your child in a bilingual school (Finnish/English) you can list your child for an entrance test for grades 0-9 in Tiirismaa school, the English classes of Lahti. The tests will take place in August.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Toisen kotimaisen kielen, ruotsin kaksikielinen opetus järjestetään Lahdessa varhaisena täydellisenä kielikylpyopetuksena.  Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään.

Kielikylpyopetus alkaa viimeistään esiopetuksessa ja kestää peruskoulun loppuun asti.

Esiopetus ja 1 – 2 -luokkien opetus toteutetaan Lahden ruotsinkielisen koulun tiloissa, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät Lotilan koulun tiloihin. Oppilaat ovat hallinnollisesti Lotilan peruskoulun oppilaita koko esiopetuksen ja alakoulun ajan.

Kielikylpyopetuksen oppilaat siirtyvät yläkouluun 7-9 -luokille Tiirismaan peruskouluun.

Ruotsinkielisen opetuksen määrä kielikylpyopetuksessa

 • esiopetuksessa lähes 100%
 • 1. – 2. luokilla noin 90%
 • 3. – 4. luokilla noin 70%
 • 5. – 9. luokilla keskimäärin 50%.

Kielikylpyopetus noudattaa Lahden suomenkielistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lisätietoja
Mia Kiiski, Lotilan peruskoulun rehtori, mia.kiiski@lahti.fi
Karin Ihalainen, Lahden ruotsinkielisen peruskoulun rehtori, karin.ihalainen@lahti.fi

 • Ruotsinkieliseen kielikylpyesiopetukseen valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella.  Lapsilta ei tässä vaiheessa edellytetä ruotsin kielen taitoa.

  Hakuaika elokuussa 2022 alkavaan kielikylpyesiopetukseen on 7. – 17.1.2022.Hakuinfo ja -aikataulu päivitetään tälle sivulle marraskuussa 2021.