Hyppää sisältöön

Kaksikielinen opetus

Lahden perusopetuksessa kaksikielistä opetusta järjestetään suomen-englannin tai suomen-ruotsin kielillä.

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa pyritään saavuttamaan kummankin kielen toiminnallinen ja monipuolinen kielitaito sekä luomaan perusta elinikäiselle kielten oppimiselle.

Lahdessa Tiirismaan peruskoulussa järjestetään laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti -opetusta. Kaksikielinen opetus alkaa esikoulussa ja jatkuu ensimmäiselle luokalle, mikäli lapsen englannin kielen taito katsotaan riittäväksi.

Esiopetuksessa ja luokilla 1 – 6 noin 70% opetuksesta toteutetaan englannin kielellä. Luokilla 7 – 9 tavoitteena on, että puolet opetuksesta järjestetään englannin kielellä. Kaksikielinen opetus noudattaa suomenkielistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppilaspaikkoja opetusryhmässä on 25 jokaisellavuosiluokalla.

Lisätietoja

Tiirismaan koulun apulaisjohtajalta pekka.niiranen@lahti.fi.
Opetuksen osalta lisätietoja antaa englannin kielen lehtori jaana.luomanpera@edu.lahti.fi

 • Kaksikieliseen esiopetukseen valitaan kielellistä valmiutta mittaavan soveltuvuuskokeen avulla. Soveltavuuskokeeseen voi osallistua suomeksi tai englanniksi huoltajan päätöksen mukaan. Lapsilta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa.

  Seuraava hakuaika kaksikieliseen esiopetukseen on tammikuussa 2021. Hakuohje ja tieto soveltuvuuskokeista julkaistaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.

 • Seuraava hakuaika kaksikieliseen opetukseen on tammikuussa 2021. Hakuohje ja tieto soveltuvuuskokeista julkaistaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.

  Varsinaisen hakuajan aikana hakeneista oppilaista valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella 22 oppilasta, kolme oppilaspaikkaa täytetään ulkomailta Lahteen muuttavien lisähaussa.

  Vapaiden oppilaspaikkojen määrä luokille 1 – 9 vaihtelee vuosittain. Mikäli luokilla 1 – 9 on joitakin vapaita oppilaspaikkoja, järjestetään kaksikieliseen opetukseen paikkaa hakeville oppilaille englannin kielen ikätason mukaista osaamista mittaava soveltuvuuskoe, jossa on sekä suullinen että kirjallinen osa. Opiskeltaessa kahdella kielellä tulee hakijan englanninkielentaito olla riittävä, jotta englanniksi opetettavien oppiaineiden opiskelu on mahdollista.

 • Kevään ja kesän aikana ulkomailta Lahteen muuttaneille järjestetään lisähaku varsinaisen hakuajan jälkeen. Lisähaku on auki pe. 7.8.2020 klo 15 asti. Kaksikieliseen opetukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

  Pääsykokeet järjestetään 10. – 11.8.2020. Hakuajan päätyttyä määräaikana hakeneille tulee erillinen pääsykoekutsu sen mukaan, miten eri luokka-asteilla on tilaa. Pääsykoekutsussa kerrotaan tarkka koeaika ja -paikka. Kaikkiin hakijoihin ollaan koululta yhteydessä.

  Syyslukukausi käynnistyy 12.8.2020.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Toisen kotimaisen kielen, ruotsin kaksikielinen opetus järjestetään Lahdessa varhaisena täydellisenä kielikylpyopetuksena.  Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsinkieltä äidinkielenään.

Kielikylpyopetus alkaa viimeistään esiopetuksessa ja kestää peruskoulun loppuun asti.

Esiopetus ja 1 – 2 -luokkien opetus toteutetaan Lahden ruotsinkielisen koulun tiloissa, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät Lotilan koulun tiloihin. Oppilaat ovat hallinnollisesti Lotilan peruskoulun oppilaita koko esiopetuksen ja alakoulun ajan.

Kielikylpyopetuksen oppilaat siirtyvät yläkouluun 7-9 -luokille Tiirismaan peruskouluun.

Ruotsinkielisen opetuksen määrä kielikylpyopetuksessa

 • esiopetuksessa lähes 100%
 • 1. – 2. luokilla noin 90%
 • 3. – 4. luokilla noin 70%
 • 5. – 9. luokilla keskimäärin 50%.

Kielikylpyopetus noudattaa Lahden suomenkielistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Lisätietoja
Mia Kiiski, Lotilan peruskoulun rehtori, mia.kiiski@lahti.fi
Karin Ihalainen, Lahden ruotsinkielisen peruskoulun rehtori, karin.ihalainen@lahti.fi

 • Seuraava hakuaika kielikylpyesiopetukseen on tammikuussa 2021. Hakuohje julkaistaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.

 • Seuraava hakuaika kielikylpyopetukseen on tammikuussa 2021. Hakuohje julkaistaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.