Hyppää sisältöön

Pikku-Vesijärven suunnittelu etenee – kerro toiveesi puiston aktiviteeteista asukastilaisuudessa 1.11.

Palkittu Pikku-Vesijärven puisto on kunnostettu viimeksi 90-luvulla.

Lahtelaisten suosikkipuistoa kunnostetaan, samalla uusia toimintoja

Pikku-Vesijärven puiston kunnostuksen jatkosuunnittelu on alkanut. Vuonna 2021 hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta suunnitellaan nyt tarkempaa toteutusta. Yleissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tuoda entistä paremmin esiin Pikku-Vesijärven puiston vahvuuksia sekä kehittää puistoa monipuolisena virkistysalueena.

Viimeksi 90-luvulla peruskorjatun puiston olemassa olevat rakenteet kuten sillat ja laiturit kunnostetaan. Valaistusta lisätään hienovaraisesti kohdevalaisemalla joitakin puita. Pikku-Vesijärven länsipuolelle rakennetaan leveä oleskelulaituri. Puistossa jo oleva pumppaamo maisemoidaan. Ideana on, että pumppaamon ympäristöön voidaan rakentaa uusi oleskeluterassi. Lisäksi pysäköintialue tullaan päällystämään, mutta töitä ei aloiteta vielä vuoden 2023 aikana tapahtumien suuren määrän vuoksi.

Metsäistä rinnettä hyödyntävä uusi lasten seikkailupaikka puiston koillisosassa tulee tarjoamaan monenlaisia toimintoja ja liikunnallisia haasteita, kuten tasapainoilua, kiipeilyä, roikkumista sekä dynaamisia liikkeitä. Ekohenkinen seikkailupaikka on tarkoitus rakentaa luonnonmateriaaleista.

Ulkokuntolaitteiden alue laajenee ja laitteet uusitaan. Paljon toivottu pelialue on sijoitettu puiston lounaisosaan, nykyisen P-alueen länsipäähän, lähelle pumppaamoa. Pelialueen lajeiksi on ideoitu esimerkiksi pöytätennistä, puistoshakkia tai petanqueta. Kaupunkilaiset voivat myös ehdottaa alueelle sopivia aktiviteetteja.

Asukastilaisuudessa kuulet suunnitelmista ja voit kertoa mielipiteesi

Tervetuloa asukastilaisuuteen tiistaina 1.11. klo 17–19 Fellmannian (Kirkkokatu 27) 2. kerroksen Ars Cultura -tilassa. Tilaisuudessa esitellään Pikku-Vesijärven yleissuunnitelmaa ja rakentamisen aikataulua. Työpajassa pääset lisäksi kertomaan mielipiteesi ja toiveesi puistoon sijoitettavista toiminnoista työpajassa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etänä MS Teamsissa. Osallistumislinkin löydät osoitteesta www.lahti.fi/kympintapahtumat

Haluamme kuulla mielipiteesi erityisesti puistoon sijoitettavien ulkoliikuntapaikan, pelipaikan ja lasten seikkailupaikan sisällöistä: Millaisia toimintoja toivot lasten seikkailupaikkaan? Onko jotain, mitä ehdottomasti haluat aikuisten liikuntapaikalle? Mitä pelejä tai aktiviteetteja toivot pelipaikalle? Haluamme kuulla ajatuksesi tulevaisuuden aktiivisesta Pikku-Veskusta!

Pikku-Vesijärven puiston yleissuunnitelma

Lisätietoja