Hyppää sisältöön

Puolet tulevista kolmasluokkalaisista aloittaa valinnaisen vieraan kielen opiskelun

Tulevista kolmasluokkalaisista neljännes aloittaa elokuussa espanjan kielen opiskelun. Seuraavaksi suosituimmat ovat saksan ja ruotsin kieli. Yhteensä 527 oppilasta valitsi 3. luokalta alkavan valinnaisen A2-kielen. Kolmasluokkalaisia on yhteensä 1100.
Renkomäen koululaisia oppitunnilla tabletti oppimisvälineenä

Kaupungin peruskouluissa on mahdollista opiskella kaikille yhteisten A1-englannin sekä toisen kotimaisen kielen lisäksi myös valinnaisia vieraita kieliä 3.–9. luokilla. Uuden kieliohjelman mukaisesti tulevien 3.-luokkalaisten huoltajat valitsivat lapselleen tammikuussa valinnaisen A2-kielen.

Espanjan kielen valitsi 265 ja kiinan 20, saksan 117, ranskan 29, ruotsin 56 ja venäjän 34 oppilasta. Lisäksi Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaista 6 valitsi suomen kielen. Espanja ja kiina ovat Lahden kielitarjottimen uusia kieliä.
– Kielet valikoituivat huoltajille keväällä 2020 tehdyn kyselyn perusteella. Aiemmin osalla kouluista on ollut valittavissa vain englanti ja toinen kotimainen, kertoo perusopetuksen suunnittelija Petra Larvus.

Kielen opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta kielipolulla valitsee kielen. Keskustan alueella aiemmista vuosista poiketen ei tänä vuonna ollut riittävästi hakijoita venäjän ryhmään, sen sijaan Nastolan alueella venäjän kielen valitsi yli 20. Ruotsinkielisessä koulussa suomen kielen valinneista ei ryhmää synny, mutta he pääsevät paneutumaan suomen kieleen kuudennelta luokalta alkavissa kaikille yhteisissä kieliopinnoissa.

Uusi kieliohjelma ja lahtelainen kielipolku lisää valinnaisuutta

Larvus kertoo, että valinnaisuuden edistämiseksi Lahdessa on muodostettu koulupolkumallia soveltaen myös kielipolkuja. Tällöin oppilailla on mahdollisuus valita kieliä koulujen yhteiseltä kielitarjottimelta ja jatkaa alakoulussa aloittamansa valinnaisen kielen opiskelua oman koulupolkunsa mukaisessa yläkoulussa.

– Kielipolun koulut tekevät yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien perustamiseksi. Vähintään 12 oppilaan opetusryhmä voi syntyä useamman kuin yhden koulun oppilaista, jolloin kielenopetus toteutetaan joko lähi- tai monimuoto-opetuksena.
– Kiinan kielen valinneista oppilaista muodostuu muista poiketen kaupunkitasoinen kieliryhmä ja opetus toteutetaan täysin etäyhteyksin, millä saadaan yksi kiinan opetusryhmä syntymään.

Elokuusta 2021 astuu voimaan uusi paikallinen kieliohjelma, joka painottaa lähikouluperiaatetta sekä kielen opiskelun mahdollisuutta ilman koulun vaihtoa.
– Lähtökohtana on, että mahdollisimman monella oppilaalla on tilaisuus kielten oppimiseen. Tässä monimuoto-opetus ja etäyhteyksien hyödyntäminen ovat tulevaisuuden ratkaisuja, toteaa vastuualuejohtaja Lassi Kilponen Lahden perusopetuspalveluista.

Kaikki opiskelevat englantia ja toista kotimaista kieltä

Lahdessa kaikki oppilaat opiskelevat yhteisenä vieraana A1-kielenä englantia ensimmäiseltä luokalta alkaen. Toisena yhteisenä kielenä kaikki oppilaat opiskelevat viimeistään kuudennelta luokalta alkaen toista kotimaista kieltä: suomenkielisissä kouluissa ruotsia ja Lahden ruotsinkielisessä koulussa suomea.

Lahdessa on myös ruotsin- ja englanninkielinen kielipolku eskarista yläkouluun. Elokuusta alkaen uutena järjestetään ruotsin kaksikielistä opetusta varhaisena täydellisenä kielikylpyopetuksena.  Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään.

Uuden kieliohjelma taustaa

Elokuussa 2019 koulunsa aloittaneet, tulevat kolmasluokkalaiset on ensimmäinen ikäluokka, joka opiskelee Lahden perusopetuksen uudistetun kieliohjelman mukaisesti. Sivistyslautakunta on päättänyt perusopetuksen kieliohjelman muutoksista syksyllä 2018 sekä sen täydennyksistä keväällä 2020. Lautakunnan päätöksen mukaan kieliohjelman toimivuutta tarkastellaan muutaman vuoden jälkeen, kun kokemus tästä mallista on karttunut.

Kielen opetuksen alkaminen 1. vuosiluokalta ja uusi kieliohjelma perustuu valtioneuvoston päätökseen. Lähtökohtana on kasvattaa kielitaitoisia lapsia ja nuoria. Samalla vastataantyöelämän muutoksiin, suomalaisen kielivarannon vahvistamiseen, alueellisten ja sosioekonomisten erojen kaventamiseen sekä lasten herkkyyskauden hyödyntämiseen kielenkehityksessä.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue, perusopetuspalvelut
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p 044 716 1328
opetuksen suunnittelija Petra Larvus, p. 044 482 0790
koulujen rehtorit  

Kuva Lassi Häkkinen