Hyppää sisältöön

Rester mukana vähentämässä tekstiiliteollisuuden päästöjä

Tekstiiliteollisuus elää murrosvaihetta. Ympäristöä ja luonnonvaroja kuluttavaan tuotantoon on alettu etsiä uusia ratkaisuja. Suomalainen Rester on alan pohjoismainen edelläkävijä. Tämä teksti on osa Rihmat kiertoon -artikkelisarjaa.

Tekstiiliteollisuus on yksi eniten päästöjä aiheuttavista toimialoista. Sen päästöt ovat noin kymmenen prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Uusia, kiertotalouteen nojaavia ratkaisuja siis kaivataan.

Maailmanlaajuisesti katsottuna vain noin yksi prosentti poistotekstiileistä kiertää takaisin uusiksi tekstiilituotteiksi. Tuoreessa EU:n lakimuutoksessa tekstiilien erilliskeräyksestä kotitalouksia sekä yrityksiä velvoitetaan kierrättämään poistotekstiilit tehokkaammin. Suomi otti erilliskeräysvelvoitteen käyttöön jo vuoden 2023 alusta.

Valmisteilla oleva uusi EU:n tekstiilistrategia pyrkii lisäämään tekstiilien valmistuksen vastuullisuutta sekä kierrätettävyyttä. Tämän seurauksena yrityksiä kannustetaan viemään toimintaansa toimivamman kiertotalouden suuntaan.

Poistotekstiilistä korkealaatuista raaka-ainetta

Rester on Pohjoismaiden suurin ja ainoa mekaanisesti yritysten poistotekstiilejä kierrättävä toimija. Kuidunavaustoiminta on ollut käynnissä vuoden 2021 marraskuusta asti.

Rester tarjoaa yrityksille ratkaisuja tekstiilien kierrättämiseen, jossa käytetyt tekstiilit ja tuotannon sivuvirrat jalostetaan mekaanisesti korkealaatuiseksi raaka-aineeksi. Tätä syntynyttä kierrätyskuitua voidaan hyödyntää vaihtoehtoisena materiaalina neitseellisen raaka-aineen tilalla monilla eri toimialoilla. Raaka-aineesta on mahdollista jalostaa esimerkiksi lankaa, huopaa erilaisiin käyttökohteisiin mm. pientuotteisiin (kasseihin, pussukoihin), akustisiin ratkaisuihin, rakennusteollisuuteen; täytemateriaalia mm. huonekaluteollisuuteen, urheilutuotteisiin, kotieläinten tuotteisiin yms.

Mikä tekee tästä kierrätetystä kuidusta korkealaatuista?

Kierrätetystä kuidusta saadaan korkealaatuista, kun se lajitellaan materiaaleittain ja mahdollisesti myös väreittäin. Kun tietää tarkalleen, mitä kuitupaali on syönyt, voidaan taata kuidun hyödyntäjälle kuidun laatu.

Resterille kehitysprojektit yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeä osa tekstiilien kiertotalouden onnistumista ja laadunvarmistusta. Rester haluaakin olla osana tutkimushankkeita, jotka takaavat raaka-aineen ja jatkojalostuksen korkean laadun sekä edistyksellisen innovaatioasteen.

Ympäristö ja luonnonvarojen säästäminen ovat Resterille tärkeitä arvoja. Hyvä esimerkki toiminnan myönteisistä ympäristövaikutuksista: kun hyödynnetään yli miljoona kiloa poistotekstiiliä ja tuotantojen sivuvirtoja, hiilidioksidipäästöjä vähennetään lähes saman verran kuin 540 henkilöautoa ajaisi maailman ympäri.

Suomen tavoitteena on olla kiertotalouden edelläkävijä sekä kehittää uusia, päästöttömiä ympäristöratkaisuja. Pyrkimyksenä on myös parantaa muun muassa energiatehokkuutta. Hyvät tulokset edellyttävät toimenpiteitä, joiden avulla houkutellaan vihreän siirtymän investointeja. Vihreällä siirtymällä halutaan myös edistää teknologian kehittymistä, mikä samalla säästää energiaa ja luo kasvua koko maahan. Uusi osaaminen mahdollistaa myös kysynnän kansainvälisellä tasolla.

Minna Ainonen, Anni Laukkanen ja Nina Pennanen.
Rester Oy

Tutustu Rihmat kiertoon -kampanjaan

Aihealueet