Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunta 28.1.2020

Päätettiin mm. sivistyksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 sekä Harjun koulun oppilaiden ohjaaminen yläluokille LYKiin. Tiedoksi tuotiin, että Lahden Icehearts-toiminta laajenee.

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti muuten paitsi asian käsittelyn kuluessa esittelijä teki seuraavat muutokset Sivistyksen palvelualueen käyttösuunnitelma 2020 liitteeseen:

  • s. 17, kappale kahdeksan, toinen virke korvataan seuraavalla tekstillä: ”Palveluverkkosuunnitelma päivitetään ja sen tavoitteena on palvelujen alueellinen saatavuus ja riittävyys siten, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden kasvu on enintään noin 30 prosenttia verrattuna julkiseen varhaiskasvatukseen.”
  • s. 15 toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: ”Sivistyksen palvelualueella valmistellaan esitys lasten ja nuorten kasvun vastuualueen alueellisen toiminnan uudesta toimintamallista. Esitys tuodaan Sivistyslautakunnan päätettäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.”

Linkki uutiseen: Harjun koulun englantia opiskelevat yläluokille Lahden yhteiskouluun

Lahden Icehearts–toiminta laajenee

Lahdessa toimii elokuusta 2020 alkaen yhteensä viisi Icehearts-joukkuetta, kun toiminta laajenee Kivimaa-Mukkula alueelle. Siellä aloittaa kaksi uutta joukkuetta, joista toinen on poika- ja uutena nyt myös tyttöjen oma joukkue.  Myös Liipolassa aloittaa uusi joukkue kahden toimintaansa edelleen jatkavan lisäksi.

Icehearts on lapsen ja nuoren varhaisen tuen toimintamalli, jossa työvälineenä on joukkueurheilu. Icehearts-toiminnan tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria,  mahdollistaa heille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen sekä edistää joukkueen lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mallia toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä sosiaali- ja sivistysalan ammattilaisten kanssa. Icehearts-kasvattajan työ koostuu muun muassa koulu-, joukkue-, tuki- ja perhetyöstä.

Yksittäisen Icehearts-joukkueen toiminta-aika on 12 vuotta. Toiminta käynnistyy esikoululaisten ryhmänä ja joukkueiden tarkoituksena on toimia, kunnes kaikki sen jäsenet ovat täysi-ikäisiä.

Icehearts–toiminnasta koituvat kustannukset katetaan sivistyspalveluista, lasten ja nuorten kasvun vastuualueen käyttösuunnitelmasta ja huomioidaan talousarviovalmistelussa.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue

Perusopetuspalvelut, vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p. 044716 1328

Juha Patrakka, suunnittelu- ja kehittämispäällikkö, p. 044 416 3833

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574

Aihealueet