Hyppää sisältöön

Skididialogi ja seudullinen digikehittäminen palkittiin Kuntatyö2030-gaalassa

Kuntatyö2030 -gaalassa palkittiin innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja eri puolilta Suomea. Lahdesta palkittiin lapsille ja nuorille suunnattu rakentavan keskustelun työkalu Skididialogi sekä digitalisaation seudullista osaamista edistävät suuntaviivat.

Skididialogissa puheenvuoro on lapsilla ja nuorilla

Kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia, Lahdessa hyödynnetään Skididialogia. Rakentavan keskustelun työkalu varmistaa, että puheenvuoron saavat niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin. Samalla lapset ja nuoret saavat kokemuksen siitä, kuinka asioihin voi vaikuttaa käymällä rakentavaa keskustelua.

Dialogilla luodaan parempaa koulutulevaisuutta ja lisätään yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näin lisätään hyvinvointia ja vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Me aikuiset tarvitsemme lasten ja nuorten näkemyksiä, jotta osaamme ajatella laajemmin ja lisäämme omaa ymmärrystämme. Mutta lapset ja nuoretkin kaipaavat keskustelua luottamuksen ilmapiirissä, tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä – opetuksen suunnittelija Petra Larvus.

Erätauko-keskustelumenetelmän pohjalta innovoitu Skididialogi on löytänyt paikkansa ja alkanut vakiintua osaksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä Lahden perusopetuksessa. Myös monet muut tahot, Lahden kaupungin lisäksi, ovat kiinnostuneet mallista.

Skididialogi Lahden verkkosivuilla

Päijät-Hämeen kunnilta yhteiset suuntaviivat digitalisaatiolle

Seudullisena yhteistyönä luodut digitalisaation suuntaviivat selkiyttävät digitalisaation tavoitteita ja toteutumista opetuksessa. Aineisto on tehty yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien, opettajien, asiantuntijoiden ja johdon kanssa, valtakunnallisia digiverkostoja hyödyntäen.

Tavoitteena on tasa-arvoiset mahdollisuudet edistää digitalisaatioon liittyvää osaamista Päijät-Hämeessä. Kehittämistyö on tuonut ideoita asioiden toteuttamiseen arjessa, innostusta tulevan suunnitteluun ja käytännön näkemystä siitä, mitkä laitteet ovat opetuksessa toimivia. Kehittämistyö jatkuu suuntaviivojen arkeen saattamisessa, tiiviissä yhteistyössä seudun ja kuntien kanssa.

Jokaisen toimijan on hyvä omaksua opetuksen digitalisaation suuntaviivat ja kehittää kokonaisuutta oppilaiden parhaaksi. Yhdessä olemme luoneet vaikuttavan kokonaisuuden ja oppineet paljon toisiltamme –projektikoordinaattori Hanna-Maria Partanen Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisen yksikkö. 

Sivistyspalveluiden käyttöön luodut digitalisaation suuntaviivat on koottu avoimelle verkkosivustolle

Kuntatyö2030-gaalassa palkittiin innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja eri puolilta Suomea

Kuntatyön kehittämistä juhlistettiin tiistaina 1. joulukuuta Kuntatyö2030 -gaalassa Helsingissä. Bio Rexissä järjestetyssä tilaisuudessa myönnettiin yhteensä 50 palkintoa tuloksellisesta kehittämistyöstä.  Kuntatyö2030-ohjelman takana ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

www.kuntatyo2030.fi

Aihealueet