Hyppää sisältöön

Syntyvyys nousi ja kuolleisuus kasvoi vuonna 2021

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyvyys nousi viime vuonna Lahdessa. Vuonna 2021 Lahdessa syntyi yhteensä 1 023 lasta, mikä on 56 enemmän kuin edellisvuonna.

Syntyvyyden mittaamisessa käytetään yleisesti kokonaishedelmällisyyslukua, joka kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla. Vuoden 2021 kokonaishedelmällisyysluku koko Suomessa oli 1,46, kun edellisvuonna se oli 1,37 lasta naista kohden. Silti kokonaishedelmällisyysluku oli vuonna 2021 yhä historiallisen matala ja Tilastokeskuksen mittaushistorian neljänneksi matalin.

Vuonna 2021 Lahdessa oli kuolleita 1 400, mikä on 124 enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorissa ikäluokissa enemmistö kuolleista oli miehiä, mutta 82-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa naisia oli miehiä enemmän kuolleissa. Tätä selittää naisten suurempi osuus vanhemmissa ikäluokissa.

Vastasyntyneen ennakollinen elinajanodote oli 81,8 vuotta vuonna 2021, joka on sama kuin vuotta aiemmin. Pojilla elinajanodote oli 79,2 vuotta ja tytöillä 84,5 vuotta. Pojilla elinajanodote nousi 0,12 vuodella ja tytöillä laski 0,16 vuotta verrattuna vuoteen 2020. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo, kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi keskimäärin, jos kuolleisuus pysyisi nykyisellä tasollaan.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu

Lisätietoja väestönkehityksestä

Lisätietoja