Hyppää sisältöön

Tiirismaan peruskoulun vihkiäisjuhlassa koko talon väki ja pääministeri

Tiirismaan peruskoulun vihkiäisjuhlaa vietettiin maanantaina 20.5.2024. Vihkiäisjuhlaan valtiovallan tervehdyksen toi pääministeri Petteri Orpo. Vihkiäisjuhlan musiikkipainotteisesta ohjelmasta sekä juonnosta vastasivat koulun omat oppilaat. Juhlaan päävieraina osallistui koulun koko henkilöstö ja kaikki oppilaat.
Vihkiäisjuhlan juontajat Oili, Siiri ja Nahom.

Tiirismaan peruskoulu on toiminut pian yhden lukuvuoden 2023–24 Paavolan kampuksen tiloissa. Kampuksella peruskoulun käyttöön valmistui entisen aikuiskoulutuskeskuksen perusparannus, jossa julkisivun korjaukset ja tilamuutokset on toteutettu kohteen rakennushistoriallista arvoa kunnioittaen.

– Uusissa tiloissa ja myös kahden koulun yhdistyttyä olemme uudistuneena Tiirismaan peruskouluna rakentaneet uutta yhteistä toimintakulttuuria henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhteisen vuoropuhelun avulla arki on ollut toimivaa, kertoo rehtori Jussi Virsunen.
– Modernit ja viihtyisät tilat mahdollistavat monipuoliset oppimiskokemukset kaikille oppilaille, kertoo rehtori Jussi Virsunen.

Tiirismaan peruskoulu on 0–9-vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Suomenkielisen opetuksen lisäksi Tiirismaalla annetaan laajamittaista kaksikielistä suomen- ja englanninkielistä perusopetusta vuosiluokilla 0–9, painotetun musiikin opetusta vuosiluokilla 7–9 sekä Lahden ruotsinkielisen koulun yläkouluopetusta. Tiirismaalla opiskelee 830 oppilasta, ja heidän kanssaan työskentelee 90 aikuista opetus- ja kasvatustehtävissä.

“Jokaisella nuorella on vahvuuksia”

Kutsuvieraat saivat nauttia oppilaiden valloittavista ja taitavista musiikkiesityksistä. Juhlan aloitti koulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja soittamalla Jean Sibeliuksen Romanssin, 4b-luokka jatkoi Toukokuu-sikermällä. Oppilaiden käsialaa olivat myös uuden koulun kuvia ja tunnelmia välittävä videoteos sekä sävelletty kuvateos.

4b-luokka esitti valloittavan Toukokuu-sikermän.

Rehtori Jussi Virsunen korosti puheenvuorossaan keskustelun ja matalan kynnyksen palvelujen merkitystä.
– Kaikki nuoret tarvitsevat ympärilleen turvallisia aikuisia niin kotona, harrastuksissa kuin kouluissa. Nuori ei saa jäädä yksin omien ajatuksien kanssa. Lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevat palvelut tulee olla jatkossa saatavissa riittävän nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Virsunen totesi, että moni asia on myös hyvin.
– Jokaisella nuorella on vahvuuksia, joiden varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa puhumattakaan koulun osaavista ammattilaisista, jotka tekevät joka päivä töitä oppilaiden eteen.
– Tiirismaan koulussa katsomme myönteisesti tulevaisuuteen, hyvinvointia edistäen ja uutta oppimisympäristöä hyödyntäen.

Pääministeri Petteri Orpo tervehtii Tiirismaan koulun rehtori Jussi Virsusta.

Pääministeri Petteri Orpo totesi tervehdyksessään, että Suomessa asiat ovat hyvin ja on turvallista elää ja käydä koulua, vaikka eletäänkin aikaa, jossa on myös murheita. Hän korosti, että sivistysvaltiossa tekemisen ytimessä on osaaminen ja koulutus, turvallisuus sekä työ.
– Kouluissa on oltava työrauha monipuoliseen oppimiseen ja opettamiseen. Orpo totesi myös, että Tiirismaan koulun lapsille ja nuorille on merkityksellistä, että koulu sijaitsee keskustassa, kampuksen monipuolisessa oppimisympäristössä, teatterin ja kirjaston välimaastossa.
– Meille jokaiselle jää muisto juuri siitä omasta koulusta.

Oppilas Jessica Lajunen lauloi kappaleen Man in the Mirror.

Tiirismaan peruskoulu Paavolan kampuksella

Paavolan kampus on eri-ikäisten oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus. Kampuksella jokaisella toimijalla on omat tilansa sekä yhteiskäytössä esimerkiksi kädentaito-, kuvataide-, musiikki- ja liikuntatiloja.

Vuosina 2020–23 vaiheittain rakennetulla Paavolan kampuksella opiskelee kaikkiaan 2500 lasta ja nuorta. Paavolan kampuksella toimivat Humpulan päiväkoti, Lahden lukio Gaudia, Tiirismaan peruskoulu ja Wellamo-opisto sisältäen Taide- ja muotoilukoulu Taikan toiminnan. Kampusalueella toimii myös kaikkiaan kolme Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n palvelukeittiötä.

Kampuksen rakentamishankkeessa toteutettiin uudisrakentamista laajentamalla ja korvaamalla vanhaa rakennuskantaa sekä säilytettävien osien perusparantamista ja toiminnallisuuteen liittyviä tilajärjestelyjä.

Paavolan kampuksen rakennukset omistaa yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö, joka toimi kampushankkeen rakennuttajana ja vastaa myös käytönaikaisesta ylläpidosta. Lahden kaupunki on tilojen vuokralaisena 20 vuoden vuokrasopimuksilla.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Tiirismaan peruskoulun rehtori Jussi Virsunen, 044 483 1511

Lahti.fi
Tiirismaan koulun verkkosivut
Paavolan kampus

Kuvat Juha Pekka Huotari