Hyppää sisältöön
Paavolan kampuksen havainnekuva

Paavolan kampus

Paavolan kampus on suurin hanke Lahden Tilakeskuksen historiassa, ja se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023. Käyttäjinä kampuksella tulee olemaan noin 2500 lasta ja nuorta.

Paavolan kampusalueelle sijoittuvat Tiirismaan peruskoulut (yläluokat 7–9 ja englanninkielinen opetus 0–9-luokat), Kannaksen ja Tiirismaan lukioiden perinteitä jatkava uusi lukio, Wellamo-opisto sisältäen Taide- ja muotoilukoulu Taikan toiminnan sekä Humpulan päiväkoti.

Humpulan päiväkotikotiin tulevat käyttäjät Humpulan nykyisestä Laaksokadun väliaikaisrakennuksessa sekä Onnelantien päiväkodin Ursan kentällä olevista väliaikaistilojen ryhmistä. Kampusalueella tulee toimimaan myös Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö.

Rakentaminen

Kampusalueella hyödynnetään Paavolassa sijaitsevia nykyisiä oppilaitosrakennuksia:

 • Aikuiskoulutuskeskus, Terijoenkatu 3 (ent. Kirkkokatu 16),
 • LAMK:in Muotoiluinstituutin ja Koulutuskeskus Salpauksen opetuskäytössä ollut oppilaitosrakennus, Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22),
 • Kannaksen lukio, Terijoenkatu 2 (ent. Kannaksenkatu 20).

Kampushankkeen toimintojen sijoittaminen kyseisiin rakennuksiin edellyttää niiden perusparantamista, osittaista rakennusosien korvaamista ja laajentamista tai toiminnallisuuteen liittyviä tilajärjestelyjä.

Alueelle rakennettava uusi Humpulan päiväkoti tulee tontille, jossa nykyiset väliaikaistilat sijaitsevat (Laaksokatu 6).

Kaavatyö

Paavolan kampusalueen uusi kaava, jota laadittiin vuosina 2017–2019, valmistui tammikuussa 2020. Uusi asemakaava mahdollistaa kampuksen hankesuunnitelman toteuttamisen.

Aikataulu

 • Valmis 2023 kesällä.
 • Humpulan päiväkoti Laaksokadulla valmistuu syksyllä 2020, piha-alue 2021.
 • Terijoenkatu 3:n (Aikuiskoulutuskeskus) ja Terijoenkatu 7:n (Muotoiluinstituutti) uudisrakennukset valmistuu 2021 lopussa.
 • Wellamo-opisto ja Tiirismaan lukio siirtyvät Terijoenkatu 7:een vuonna 2022.
  Terijoenkatu 3:n ja Terijoenkatu 7:n vanhojen rakennusten perusparannus 2022–2023.
 • Tiirismaan peruskoulu siirtyy Terijoenkatu 3:een kesällä 2023.
 • Terijoenkatu 2:n (Kannaksen lukio) peruskorjaus ja yhdistäminen Terijoenkatu 7:n rakennusten kanssa käytävillä 2023.