Hyppää sisältöön

Tule mukaan viimeistelemään Lahden suunta -työn ehdotusta

Asukastilaisuudessa pääset osallistumaan Lahden suunta -työn ehdotuksen viimeistelyyn. Samalla kuulet, minkälaista palautetta työn luonnoksesta saatiin, ja miten työ on edennyt syksyn aikana.

Lahden suunta -työ ohjaa Lahtea kaupungin strategian mukaisesti entistä kestävämmäksi ja viihtyisämmäksi kaupungiksi. Työssä on yhdistetty yleiskaava ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman laatiminen samaan prosessiin.

Lahden suunta -työn luonnos oli nähtävillä kesän ajan, ja ehdotuksen valmistelu on käynnissä saadun palautteen ja tunnistettujen kehitettävien teemojen osalta. Myös selvitysluonnoksia viimeistellään lopulliseen muotoonsa.

Vuorovaikutteista suunnittelua on syksyn 2023 aikana jatkettu sisäisillä asiantuntijatyöpajoilla ja teemakohtaisilla neuvotteluilla. Tavoitteena on saada Lahden suunta -työn ehdotus nähtäville alkuvuodesta 2024 ja kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2024 lopussa.

Tervetuloa asukastyöpajaan kaupungintalolle

Lahtelaisilla on mahdollisuus osallistua ehdotuksen valmisteluun asukastyöpajassa 16.11.2023 klo 17–19. Toivomme, että pääset paikan päälle!

Osallistumalla asukastyöpajaan kuulet, mitä palautetta saimme luonnoksesta ja mitä työssä on tapahtunut syksyn aikana. Työpajassa keskustelemme pienryhmissä siitä, kuinka yleiskaavaratkaisut tulisi viimeistellä. Pohdimme myös, mitkä uudet toimenpiteet pitäisi valita mukaan kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan.

Työpaja järjestetään kaupungintalon Paasikivisalissa, Harjukatu 31, 3 krs. Sisäänkäynti pääovesta. Tilaisuuteen on myös mahdollista osallistua etänä Teamsissä.

Teams-linkki etäosallistujille

Tilaisuuden esitysmateriaali

Mikä on Lahden suunta -työ?

Lahden kaupunki on kehittänyt tavan tehdä yleiskaavatyötä jatkuvasti neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain. Yleiskaavan kanssa samaan prosessiin on yhdistetty kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, ja tätä kokonaisuutta kutsutaan nimellä Lahden suunta.

Yleiskaava on kaupungin yleispiirteinen maankäytön ja liikenneverkon suunnitelma. Se osoittaa, missä eri toiminnot, kuten palvelut, elinkeinot ja asuminen kaupungissa sijaitsevat.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) sisältää vision, tavoitteet ja toimenpidelistauksen sekä toteutussuunnitelman kestävän liikkumisen edistämiselle. Suunnittelussa ovat mukana kaikki kulkumuodot.

Lahden suunta -työ