Hyppää sisältöön

Tulevien kolmas- ja seiskaluokkalaisten hakeminen painotettuun opetukseen

Hakuaika elokuussa 2024 kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta alkavaan painotettuun opetukseen on 27.11.–5.12.2023. Hakuinfot huoltajille ja oppilaille järjestetään verkkotilaisuuksina teamsin kautta 20.–22.11.2023.

Haku painotettuihin opintoihin on aikaistunut tammikuulta edeltävän vuoden marraskuulle. Tällä pyritään selkeyttämään hakuprosessia ja tulevan suunnittelua sekä perheiden että koulujen näkökulmasta.

Haku varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, ekaluokalle ovat tutusti tammikuussa 8. – 22.1.2024.

Kolmannen luokan painotettuun opetukseen hakeminen marraskuussa ja A2-kielivalinta helmikuussa

Nykyiset 2.-luokkalaiset voivat halutessaan hakea painotettuun opetukseen 3.–6. luokalle käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan (luma) tai musiikin painotettuun opetukseen.

A2-kielivalinta tehdään helmikuun 2024 loppupuolella. Painotetun opetuksen haun aikaistaminen mahdollistaa sen, että kun 3. luokalta alkavan valinnaiseen A2-kieleen ilmoittautuminen tulee ajankohtaiseksi, perheillä on jo tiedossa lapsen tuleva koulu ja sen A2-kielivalikoima. Mahdollista kielivalintaa kannattaakin pohtia jo painotettuun opetukseen hakeuduttaessa.

Seiskaluokalle ja painotettuun opetukseen

Nykyiset kuudesluokkalaiset voivat halutessaan hakea painotettuun opetukseen 7.–9. luokalle 27.11.–5.12.2023. Tuleva 7.-luokkalainen voi hakea kuvataiteen, käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan, musiikin tai viestintätaidon painotettuun opetukseen.

Kaikkiin painotettuihin oppiaineisiin järjestetään soveltuvuuskokeet, jonne kutsutaan erillisellä sähköpostiviestillä.

Oppilaan alakoulussa aloittama painotetun oppiaineen opiskelu jatkuu yläkoulussa, elleivät huoltajat painotetun opetuksen hakulomakkeella toisin ilmoita.

Painotetun opetuksen opetusryhmä perustetaan, mikäli ryhmään on tulossa vähintään 16 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Kaikki ne, jotka eivät hae tai pääse painotettuun opetukseen, ilmoittautuvat yläkouluun yleisopetukseen 24.2.–3.3.2024.

In­fo­ti­lai­suu­det 20.–22.11.2023

Painotettua opetusta järjestävät koulut pitävät 20.–22.11. huoltajille ja oppilaille verkkoinfotilaisuuksia painotetusta opetuksesta seuraavasti:

ma 20.11. klo 17.30–18.30 viestintätaito
ma 20.11. klo 19.00–20.00 luonnontiede ja matematiikka (luma)
ti 21.11. klo 17.30–18.30 musiikki
ti 21.11. klo 19.00–20.00 kuvataide
ke 22.11. klo 17.30–18.30 liikunta, alakoulu
ke 22.11. klo 17.30–18.30 liikunta, yläkoulu
ke 22.11. klo 19.00–20.00 käsityö

Verkkoinfojen osallistumislinkit löytyvät perusopetuksen verkkosivuilta infoviikon maanantaina.

Lisätietoja

Perusopetuspalvelut
– painotetusta opetuksesta lisätietoja antavat painotettua opetusta tarjoavien koulujen rehtorit
– opetuksen suunnittelija Petra Larvus, puh. 044 482 0790
– palvelupäällikkö Kirsikka Saresma, 044 482 6409

Painotettuun opetukseen – Lahti

Painotetun opetuksen esite, digilehti