Hyppää sisältöön

Painotettuun opetukseen

Lahden perusopetuksessa oppilaiden on mahdollista opiskella painotetussa opetuksessa seuraavissa oppiaineissa: kuvataide, käsityö, liikunta, luonnontieteet ja matematiikka (luma), musiikki ja viestintätaito.

Painotetussa opetuksessa oppilaat opiskelevat painotusainetta enemmän kuin mitä perustuntimäärä on. Painotetun opetuksen järjestämiseen käytetään valinnaisainetunteja, mikä vaikuttaa painotetussa opetuksessa opiskelevan oppilaan muihin valinnaisainevalintoihin.

Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jolla testataan oppilaan valmiuksia opiskella kyseistä oppiainetta. Aineen aiemmilla arvosanoilla ei ole merkitystä. Painotetussa opetuksessa opiskellaan perusopetuksen loppuun asti ellei huoltaja ilmoita mahdollisesta muutoksesta. Painotetussa opetuksessa opiskelevalla oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuun.

 Lisätietoja saa oman koulun rehtorilta tai  sinua kiinnostavaa painotettua opetusta antavan koulun rehtorilta.

Haku painotettuun opetukseen

Elokuussa alkavaan painotettuun opetukseen 3. tai 7.  luokalle haetaan tammikuussa. Seuraava haku on tammikuussa 2023. Tarkempi hakuaikataulu ja hakuohje ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.

Oppilaat, jotka ovat aloittaneet painotetussa opetuksessa 3. luokalla jatkavat painotetussa opetuksessa yläkoulussa (käsityö, liikunta, luma, musiikki ). Jos 3. luokalla aloitettua painotettua opetusta ei haluta jatkaa 7. luokalle siirryttäessä, on siitä ilmoitettava hakulomakkeessa, joka kaikkien tulevien 7.-luokkalaisten tulee täyttää.

Tutustu painotetun opetuksen sisältöihin tarkemmin:

Infotilaisuudet

Painotettua opetusta järjestävät koulut pitävät huoltajille ja oppilaille infotilaisuuksia. Infotilaisuudet järjestetään verkossa. Infotilaisuuksien aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.