Hyppää sisältöön

Tulorekisteritiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen asiakkaan suostumuksella

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut pyytää varhaiskasvatuksen asiakkaita täyttämään suostumuksen tulotietojen katsomiseksi tulorekisteristä.

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on lähestynyt varhaiskasvatuksen asiakkaita tiedotteella ja pyytänyt suostumusta tulotietojen katsomiseksi tulorekisteristä. Mikäli asiakas ei tähän halua suostumustaan myöntää, niin hänen entiseen tapaan toimittaa perheen tuloista tositteet tai hyväksyä korkein asiakasmaksu.

Lahden kaupungilla on ollut vuoden 2020 alusta lukien oikeus käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämistä varten. Epäselvyyttä on kuitenkin aiheuttanut se, edellyttääkö tulorekisterin tietojen käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä asiakkaan antamaa suostumusta vai ei. Valtakunnallinen tulorekisteriyksikkö on selvittänyt asiaa yhdessä valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lopputulos on, että kunta tai kuntayhtymä voi käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämiseen vain asiakkaan suostumuksella.

Ohje suostumuksen ja tulotietojen toimittamiseen

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut pyytää varhaiskasvatuksen asiakkaita täyttämään suostumuksen tulotietojen katsomiseksi tulorekisteristä ja toimittamaan sen osoitteella varhaiskasvatusmaksut@lahti.fi tai palveluseteli@lahti.fi.

Lomake löytyy sivulta varhaiskasvatusmaksut.

Suostumuksen voi toimittaa suojatusti suomi.fi palvelun kautta seuraaviin Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen osoitteisiin:

  • Varhaiskasvatus_tulotiedot_kunnallinen: varhaiskasvatusmaksut@lahti.fi
  • Varhaiskasvatus_tulotiedot_palveluseteli: palveluseteli@lahti.fi

Suostumuksen voi antaa myös kirjoittamalla lomakkeen tiedot omaan sähköpostiin ja lähettämällä sähköpostin yllä mainittuihin osoitteisiin. Mikäli asiakkaat eivät halua antaa suostumustaan tulotietojen tarkastamiseen tulorekisterin kautta, tulee heidän toimittaa tuloistaan tositteet tai hyväksyä korkein asiakasmaksu.

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatulot ja niiden kaltaiset ansiotulot sekä vuoden 2021 alusta lukien myös eläketulot ja muut etuustulot, mutta ei muita tulolajeja.

Kaikkia tulotietoja ei saada tulorekisteristä

Kaikkia asiakasmaksuun vaikuttavia tulotietoja, kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotuloja tai yrittäjätoiminnan tuloja ei saada tulorekisteristä. Asiakasperheiden tulee siis itse ilmoittaa muut kuin tulorekisterissä näkyvät tulot varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen käsittelijöille. Huoltajien tulee omatoimisesti ilmoittaa myös perheen maksukyvyn tai tulotietojen olennaisista muutoksista.

Ohjeet suostumuksen, tuloselvitysten ja -tositteiden toimittamisesta sekä lomakkeet löytyvät kaupungin lahti.fi varhaiskasvatusmaksut -sivulta.

Lisätietoja

varhaiskasvatusmaksut, 03 814 4010, puhelinaika arkisin klo 8 – 11
varhaiskasvatusmaksut@lahti.fi

Varhaiskasvatusmaksut