Hyppää sisältöön

Turranlammin maastoliikuntapolun ensimmäinen osuus on valmistunut

Itäisellä alueella toteutettavaksi valittu osallistuvan budjetoinnin idea ”reittimerkinnät Turranlammen retkeilyreiteille” sai äänestyksessä 712 ääntä.
Viiksekäs mies lumikenkäilee lumisessa metsässä

Turrankierto sijaitsee Nastolassa

Turranlammi on kaunis lähiluontokohde Nastolan Turranmetsässä, urheilukeskuksen takamaastossa. Lampea kiertävät vanhat reittimerkinnät ovat olleet kadoksissa, polku paikoin kasvamassa umpeen ja osa ojasilloista kunnostuksen tarpeessa. Osallistavan budjetoinnin kohteena polku on nyt merkitty osin uudelleen.

Suunnittelussa on edetty luontoa säästäen. Polulta on raivattu oksia ja kantoja ja ojasiltoja on uusittu. Kallioiden ja juurakoiden vuoksi maasto on paikoin vaativaa, joten reitti on merkitty vain jalkaisin liikkumiseen. Merkitylle polulle on lähtöpisteet Turrantiellä ja Metsänhengentiellä.

Toteutus kahdessa vaiheessa

Kohteen käytettävissä olevasta osbu-budjetista (2000 €) johtuen hankkeen toteutus on jouduttu vaiheistamaan. Tähän mennessä on toteutettu lammen eteläpuolinen osuus lähtöpisteineen. Toteutetun polun pituus on noin 1,8 km ja polku on merkitty kumpaankin kulkusuuntaan. Lammen pohjoispuolisen osuuden toteutus määräytyy kaupunkiympäristön palvelualueen tulevien vuosien työohjelman mukaan. Alueella järjestettiin asukaskävely 19.10.2022. Asukaskävelyllä ja samaan aikaan auki olleessa palautekyselyssä saatiin arvokasta palautetta polun linjauksesta sekä näkemyksiä liittyen muun muassa polun talvikäytön haasteisiin. Myös maastoliikuntapolun nimi on asukasehdotusten perusteella valittu, kiitos kaikille hyvistä ehdotuksista ja tervetuloa Turrankierrolle!

Merkityn polun linjauksella on pyritty mahdollistamaan lähimetsässä ulkoilu myös hiihtokauden aikana. Polulla ei ole talvikunnossapitoa, mutta reitti on suunniteltu ulkoilualueen ladut huomioiden. Lumiseen aikaan polku on käytettävissä joko tallautuneena tai esimerkiksi lumikenkäillen. Noudatathan hiihtokaudella erityistä varovaisuutta: kulje aivan ulkoilureitin reunassa ladun ulkopuolella ja latuja turmelematta. Ylityskohdissa on ennakkovaroitukset hiihtäjille, mutta molemmin puolinen huomiointi on ensiarvoisen tärkeää. Tutustu myös polkuetikettiin.

Valmiin polun reittitiedot löytyvät kaupungin karttapalvelusta sekä osoitteesta www.lahti.fi/maastoliikuntapolut

Turrankierto

Turrankierto kartalla

Ohita upotus

Lisätietoja