Hyppää sisältöön

Uudet Lahden seudun jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 – muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Biojätteen kompostorin tulee jatkossa olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan. Myös yhteisten jäteastioiden eli jätekimpan ehtoihin tulee muutoksia uusien määräysten myötä. Vuosien 2023–2024 aikana energiajätteen erilliskeräys loppuu sekä pakollinen bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräys laajenee.

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.).

Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai edellinen ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä nyt uudelleen, jotta uuden jätelain vaatimat kaikki tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle. Muulloin biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä. Kompostointi-ilmoitus on uusittava viiden vuoden välein.

Kompostointi-ilmoituksella ilmoitetaan myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.

Jatkossa täytyy myös muistaa ilmoittaa kompostoinnin lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kiinteistöllä syntyvän biojätteen kompostoinnin lopettamisesta.

Jätekimpan ehtoihin muutoksia

Uusien jätehuoltomääräysten liitteen 2 taajama-alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Voit katsoa liitteen 2 taajama-aluetta tarkemmin karttasovelluksessa  Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta. Kiinteistö sijaitsee yksityistiellä, kun sen osoite on yksityistiellä.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

Yhteisestä bio- ja metallijäteastiasta tai muovi-, kartonki- tai lasipakkausjäteastiasta ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi yhteisestä seka- ja energiajäteastiasta Heinolan haja-asutusalueella, Kärkölässä ja Orimattilan Artjärvellä ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle. Yhteisestä seka- tai energiajäteastiasta Asikkalassa, Heinolan taajama-alueella, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa pois lukien Artjärvi, Padasjoella ja Pukkilassa ilmoitetaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

Biojäteastian tyhjennysvälit

Biojäteastian pisin tyhjennysväli voi olla 2 viikkoa alle 5 huoneiston kiinteistöille kesäajalla (1.5.–31.8.) ja 4 viikkoa talviajalla (1.9.–30.4.). Vähintään 5 huoneen kiinteistöillä biojäteastian pisin tyhjennysväli voi olla 2 viikkoa. Jos biojäte kerätään ilmastoituun jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, voi tyhjennysväli olla 4 viikkoa.

Siirtymäajan jälkeen uusia muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Energiajätteen erilliskeräys loppuu vaiheittain vuosien 2023–2024 aikana. Kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 huoneistoa, energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.8.2023. Muilta kiinteistöiltä energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024 koko jätelautakunnan toimialueella. Energiajätteen pakollisen keräyksen loputtua sekajätteen pisin tyhjennysväli lyhenee 12 viikkoon.

Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden erilliskeräys tulee pakollisena koskemaan vuosien 2023–2024 aikana. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A). Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätehuoltomääräyksissä on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana.

Heinäkuusta 2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen tulee jätelain mukaisesti pakolliseksi kaikille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty karttarajauksena liitteessä 3 taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue B). Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa.

Lue lisää uusista jätehuoltomääräyksistä

Lisätietoja: jatehuoltoviranomainen@lahti.fi