Hyppää sisältöön

Asukkaiden jätehuolto

Vakituisen tai vapaa-ajan asunnon asukkaana sinun on järjestettävä kiinteistön jätehuolto. Hanki kiinteistölle jäteastiat ja tilaa jäteastioille säännöllinen tyhjennys jätteenkuljetusyritykseltä. Voit käyttää myös yhteisiä jäteastioita sopimalla jätekimpasta toisen kiinteistön kanssa. Käyttämättömän kiinteistön jätteenkuljetuksen voit keskeyttää.

Lahden seudun jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä kokouksessaan 22.11.2022. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.1.2023 alkaen. Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan jätelakia- ja asetuksia.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

 • Seka- ja energiajäte: Asikkala, Heinolan taajama-alue, Hollola, Lahti, Myrskylä, Orimattila (pois lukien Artjärvi), Padasjoki ja Pukkila

  Sovi seka- ja energiajäteastioiden tyhjennyksestä valitsemasi kuljetusyrityksen kanssa. Vertaile hintoja eri kuljetusyritysten kesken, sillä kilpailuttamalla säästät jätehuollon vuosikustannuksissa.

  Seka- ja energiajäte: Orimattilan Artjärvi, Heinolan haja-asutusalue ja Kärkölä

  Sovi seka- ja energiajäteastian tyhjentämisestä Salpakierto Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

  Biojäte: Heinolan taajama-alue ja Orimattilan taajama-alue

  Jos haluat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, sovi biojäteastian tyhjennyksestä Salpakierto Oy:n kanssa. Biojäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

  Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen

  Jätehuoltomääräyksissä on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kuljetukset omistajakuntiensa puolesta.

  Kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa:

  • Muovipakkauksien kuljetukset alkavat elokuussa 2023,
  • Kartonkipakkauksien kuljetukset alkavat lokakuussa 2023,
  • Lasipakkauksien ja metallijätteen kuljetukset alkavat tammikuussa 2024,
  • Biojätteen kuljetukset alkavat maaliskuussa 2024 Salpakierto Oy:n hoitamana vähintään 5 huoneiston kiinteistöille.

  1.7. 2024 biojätteen kuljetukset alkavat Salpakierto Oy:n järjestämänä koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.

 • Pienkiinteistöjen jätteiden lajittelu

  Lajittele jätteet:

  • Seka- ja energiajätteisiin, joille sinun tulee hankkia omat jäteastiat.
  • Lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetallit voit viedä Rinki-ekopisteisiin. Muovipakkaukset voit lajitella myös energiajätteeseen.
  • Keräyspaperin voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin, joita on myös Rinki-ekopisteiden yhteydessä.
  • Poistotekstiilit voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin. Keräyspisteet ovat tammikuusta 2023 alkaen käytettävissä Lahdessa, maaliskuusta 2023 alkaen Heinolassa, Hollolassa ja Orimattilassa sekä toukokuusta 2023 alkaen Asikkalassa, Kärkölässä, Myrskylässä, Padasjoella ja Pukkilassa. Alueelliset keräyspisteet löytyvät täältä.

  Älä laita jäteastioihin vaarallisia jätteitä, huonekaluja, remonttijätteitä tai muuta jätettä, joka on jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024 alkaen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella. Energiajätteen pakollisen keräyksen loputtua sekajätteen pisin tyhjennysväli lyhenee 12 viikkoon.

  1.7. 2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen tulee jätelain mukaisesti pakolliseksi kaikille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty liitteessä 3 karttarajauksena taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue B). Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella.

  Isojen kiinteistöjen jätteiden lajittelu

  Kiinteistöissä, joissa on 10 tai enemmän huoneistoa asemakaava-alueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa (pl. Orimattilan Artjärvi ja Hollolan Hämeenkoski), seka- ja energiajätteen lisäksi biojäte, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli ja paperi tulee lajitella omiin keräysastioihin.

  Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjä biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

  Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki- ja lasipakkauksien sekä metallijätteiden kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kuljetukset omistajakuntiensa puolesta. Jätehuoltomääräyksissä on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana kiinteistöillä, joissa on vähintään 5 asuinhuoneistoa:

  • Muovipakkausjätteen keräys alkaa elokuussa 2023 ja samaan aikaan energiajätteen keräys loppuu näillä kiinteistöillä.
  • Kartonkipakkausjätteen kuljetukset alkavat lokakuussa 2023.
  • Lasipakkausjätteen ja metallijätteen kuljetukset alkavat tammikuussa 2024.
  • Biojätteen kuljetukset alkavat maaliskuussa 2024 Salpakierto Oy:n hoitamana vähintään 5 huoneiston kiinteistöille.

  Lisätietoa asiasta saat nettisivuilta salpakierto.fi/jatelakiuudistus

  Poistotekstiilejä kerätään 1.1.2023 alkaen alueellisissa keräyspisteissä Salpakierto Oy:n toimesta. Keräys tulee alkamaan jokaisessa toimialueen kunnassa porrastetusti siten, että keräyspisteet ovat tammikuusta 2023 alkaen käytettävissä Lahdessa, maaliskuusta 2023 alkaen Heinolassa, Hollolassa ja Orimattilassa sekä toukokuusta 2023 alkaen Asikkalassa, Kärkölässä, Myrskylässä, Padasjoella ja Pukkilassa. Alueelliset keräyspisteet löytyvät täältä.

  Biojätteen erilliskeräysvelvoite on laajentunut 1.7.2022

  Taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän, biojätteen lajittelu ja erilliskeräys on tullut aloittaa jo 1.7.2022. Tämä velvoite tulee uudesta jätelajista, joka on astunut voimaan heinäkuussa 2021.

  Tässä vaiheessa kiinteistön haltija voi sopia biojäteastian tyhjentämisestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ainoastaan biojätteen kuntaurakka-alueilla, eli Heinolan ja Orimattilan taajamissa, Salpakierto Oy toimittaa jäteastiat niille kiinteistöille, joissa alkaa uutena biojätteen erilliskeräys. Muilla alueilla kiinteistönhaltijan on itse hoidettava lain edellyttämä biojätteen erilliskeräys kuntoon.

  Maaliskuussa 2024 biojätteen tyhjennykset siirtyvät Salpakierto Oy:n hoidettavaksi koko Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella.

  Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kompostorilla. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella.

 • Pisin mahdollinen tyhjennysväli, jonka voit sopia jätteenkuljetuksen kanssa:

  • Sekajäte 4 viikkoa, kun et kompostoi tai et kuulu biojätteen erilliskeräykseen
  • Sekajäte 16 viikkoa, kun kompostoit tai kuulut biojätteen erilliskeräykseen
  • Energiajäte 26 viikkoa
  • Biojäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa alle 5 huoneiston kiinteistöille kesäajalla (1.5.–31.8.) ja 4 viikkoa talviajalla (1.9.–30.4.). Vähintään 5 huoneen kiinteistöillä biojäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa. Jos biojäte kerätään ilmastoituun jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, voi tyhjennysväli olla 4 viikkoa.

  Kartonkipakkausten, pienmetallin, lasipakkausten ja pakkausmuovin keräysastian tyhjennysväli voi olla enintään 26 viikkoa.

  Jos jätettä syntyy poikkeuksellisen vähän, voit hakea sekajäteastialle yli 16 viikon tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet. Energiajäteastialle et voi hakea tyhjennysvälin pidennystä.

  Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024 alkaen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella. Energiajätteen pakollisen keräyksen loputtua sekajätteen pisin tyhjennysväli lyhenee 12 viikkoon.

 • Biojätteen kompostointi

  Kiinteistöllä voit kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.).

  Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

  Bokashi-menetelmä ei yksin riitä biojätteen käsittelyyn, eikä sitä hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Bokashi-menetelmällä esikäsitelty biojäte ei vielä ole multaa, vaan se vaatii jälkikäsittelyn. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Matokompostori ei yksinään riitä kiinteistön biojätteen kompostointiin, eikä sitä hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Matokompostorin lisäksi kiinteistöllä on oltava biojätteelle tarkoitettu, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Tee kompostointi-ilmoitus, kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen kompostointi-ilmoitus on tehtävä uudelleen.

  Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.

  Myös biojätteen kompostoinnin lopettamisesta kiinteistöllä on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

  Ilmoituslomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Ohjeita kompostointiin saat Salpakierto Oy:n kompostointiohjeista.

  Puutarhajätteet

  Puutarhajätettä voit kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Oksat ja risut voit hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden juurilla. Jos et halua kompostoida tai hyödyntää puutarhajätteitä kiinteistölläsi, voit viedä ne ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille. Puutarhajätettä ei saa hävittää polttamalla.

  Muistathan, että puutarhajätettä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

  Puutarhajätteen kompostoinnista kiinteistöllä ei tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

  Muu kompostointi

  Voit kompostoida kiinteistöllä kuivakäymäläjätettä ja lemmikkieläinten ulosteita, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Kompostointi on suoritettava vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Muista, että käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai sekoittaa muihin jätteisiin. Jos et halua kompostoida kuivakäymäläjätteitä kiinteistöllä, toimita ne Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

  Tietoa muun muassa pienpuhdistamon kiinteän ylijäämälietteen ja fosforikaivojen massojen kompostoinnista löytyy kohdasta Asumisessa syntyvät lietteet.

 • Voit sopia yhteisten jäteastioiden eli kimppa-astioiden käytöstä toisen kiinteistön kanssa.

  1.1.2023 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten liitteen 2 taajama-alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Voit katsoa liitteen 2 taajama-aluetta tarkemmin karttasovelluksessa  Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

  Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta. Kiinteistö sijaitsee yksityistiellä, kun sen osoite on yksityistiellä.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  1.1.2023 alkaen yhteisestä sekajäteastiasta ilmoitetaan Asikkalassa, Heinolan taajama-alueella, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, pois lukien Artjärvi, Padasjoella ja Pukkilassa Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

  1.1.2023 alkaen yhteisestä sekajäteastiasta Heinolan haja-asutusalueella, Kärkölässä ja Orimattilan Artjärvellä ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle. Yhteisestä bio- ja metallijäteastiasta tai muovi-, kartonki- tai lasipakkausjäteastiasta ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle.

  Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus kimppa-astian käytöstä jätehuoltoviranomaiselle. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä ilmoittamaan kimppa-astiasta jätehuoltoviranomaiselle. 1.1.2022 alkaen useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista ilmoitetaan kompostointi-ilmoituksella. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista.

  Yhteisen jäteastian (kimpan) lopettamisesta ilmoitetaan silloin, kun jätekimppa lopetetaan kokonaan. Jätekimpan loppumisesta ilmoittaa kimpan vastuuhenkilö.

  Ilmoituslomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Älä hävitä kiinteistöllä syntyvää jätettä polttamalla. Älä myöskään hautaa jätettä maahan.

  Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voit polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä.

  Kaislaa saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

 • Voit keskeyttää jätteenkuljetuksen määräajaksi, jos kiinteistösi on kokonaan pois käytöstä. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana.

  Tee alle vuoden kestävästä jäteastioiden tyhjennyksen keskeytyksestä ilmoitus jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

  Hae vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Aluekeräyspisteen käyttäjät

  Päivittäisille jätteille tarkoitettuja aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä ja Heinolan haja-asutusalueella. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voit liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaisille jäteastioille ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen asiakkaaksi liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

  Aluekeräyspisteellä on jäteastiat päivittäisille seka- ja energiajätteille, muita jätteitä keräyspisteille ei saa viedä. Vie vaaralliset jätteet, huonekalut, remonttijätteet ja muut jäteastioihin soveltumattomat jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet

  Aluekeräyspistemaksu määräytyy rakennuksen todellisen käytön mukaan vakituisen asunnon aluekeräyspistemaksuna tai vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksuna.

  Maksu koskee vain yhtä asuntoa, jos samalla käyttäjällä on käytössä:

  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai
  • useampi asuinrakennus, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai pihapiirin.

  Aluekeräyspistemaksuun voi hakea kohtuullistamista, jos:

  • aluekeräyspiste on erittäin vaikeasti tavoitettavissa tai
  • asuinrakennus ei ole asuin- tai vapaa-ajankäytössä.

  Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle aluekeräyspisteen poistamiseksi tai kohtuullistamiseksi edellä mainituissa tapauksissa. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Jätehuollon perusmaksun määräytymisperusteet

  Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Perusmaksun laskuttaa Salpakierto Oy.

  1.1.2022 alkaen jätehuollon perusmaksu määräytyy Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn Rakennusluokitus 2018 -jaon mukaan. Maksuluokkia on kaksi:

  • Luokka 1: Asuinrakennukset (Rakennusluokitus 01)
  • Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (Rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset (Rakennusluokitukset 03-19)

  Voit tarkistaa omistamasi rakennuksen tiedot DVV:n sivuilta. Jos omistamasi rakennuksen tiedot on merkitty virheellisesti DVV-rekisteriin, ole yhteydessä rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan rakennustietojen korjaamiseksi DVV-rekisteriin. Salpakierto Oy korjaa perusmaksulaskun DVV-rekisteriin korjattujen tietojen mukaiseksi, kun olet yhteydessä Salpakiero Oy:n asiakaspalveluun. Maksa saamasi perusmaksulasku viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.

  Perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia rakennuksia. Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle jätehuollon perusmaksun poistamiseksi, kun vakituinen tai vapaa-ajan asuntosi on todistetusti käyttökelvoton tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se on muutoin tuhoutunut. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Jätehuollon perusmaksulla kustannettavat palvelut

  Maksulla kerätyt tuotot käytetään kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.  Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelakiin.

  Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan:

  • lajitteluasemien ja kiertävien jätekeräyksien ylläpito
  • kotitalouksien veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely
  • jäteneuvonta
  • suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito
  • jätehuoltoviranomaisen toiminta.
 • Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu jätteen kotinoutopalvelun piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että lukitus voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä jätehuoltosarjaan sarjoitettua kaksoispesälukkoa.

  Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan sähköinen jätehuoltoavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäiliöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäilöön sijoitetulla avaimella voidaan avata vain jätetilaan johtavan reitin ovet ja portit eikä sillä ole mahdollista päästä kiinteistön muihin tiloihin.

  Jätetilojen lukitus tulee toteuttaa jätehuoltomääräysten ja Salpakierto Oy:n ohjeiden mukaisesti 1.8.2023 mennessä.