Hyppää sisältöön

Asukkaiden jätehuolto

Vakituisen tai vapaa-ajan asunnon asukkaana sinun on järjestettävä kiinteistön jätehuolto tilaamalla jäteastioille säännöllinen tyhjennys. Voit käyttää myös yhteisiä jäteastioita sopimalla jätekimpasta toisen kiinteistön kanssa. Käyttämättömän kiinteistön jätteenkuljetuksen voit keskeyttää.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

 • Seka- ja energiajäte: Asikkala, Heinolan taajama-alue, Hollola, Lahti, Myrskylä, Orimattila (pois lukien Artjärvi), Padasjoki ja Pukkila

  Sovi seka- ja energiajäteastioiden tyhjennyksestä valitsemasi kuljetusyrityksen kanssa. Vertaile hintoja eri kuljetusyritysten kesken, sillä kilpailuttamalla säästät jätehuollon vuosikustannuksissa.

  Huom! Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024.

  Seka- ja energiajäte: Orimattilan Artjärvi, Heinolan haja-asutusalue ja Kärkölä

  Sovi seka- ja energiajäteastioiden tyhjentämisestä Salpakierto Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

  Huom! Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024.

  Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset hoitaa Salpakierto Oy

  Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksien kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että Salpakierto Oy kilpailuttaa kuljetukset omistajakuntiensa puolesta koko toimialueella.

  Jätehuoltomääräyksissä on esitetty aikataulu, jolloin eri jätelajien keräykset alkavat Salpakierto Oy:n hoitamana porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana:

  • Muovipakkauksien kuljetukset alkoivat 1.8.2023 ja samaan aikaan energiajätteen erilliskeräysvelvoite loppui vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä.
  • Kartonkipakkauksien kuljetukset alkoivat 1.10.2023.
  • Lasipakkauksien ja metallipakkauksien kuljetukset alkoivat 1.1.2024.
  • Biojätteen kuljetukset alkoivat 1.3.2024 Salpakierto Oy:n hoitamana vähintään 5 huoneiston kiinteistöille.
  • Biojätteen kuljetukset pienkiinteistöille (1-4 huoneistoa) alkavat 1.7.2024 ja samaan aikaan energiajätteen erilliskeräys loppuu näiltä kiinteistöiltä.

  Sovi bio- ja pakkausjätteiden jäteastioiden tyhjennyksistä Salpakierto Oy:n kanssa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

  Lisätietoa saat nettisivuilta salpakierto.fi/jatelakiuudistus

 • Pienkiinteistöjen jätteiden lajittelu (1-4 huoneistoa)

  Lajittele jätteet:

  • Seka- ja energiajätteisiin, joille sinun tulee hankkia omat jäteastiat. Huom! Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024.
  • Muovi-, kartonki- lasi- ja metallipakkaukset voit viedä Rinki-ekopisteisiin.
  • Keräyspaperin voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin, joita on myös Rinki-ekopisteiden yhteydessä.
  • Poistotekstiilit voit viedä poistotekstiilin alueellisiin keräyspisteisiin, joita löytyy jokaisesta kunnasta.

  Älä laita jäteastioihin vaarallisia jätteitä, huonekaluja, remonttijätteitä tai muuta jätettä, joka on jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemille.

  Energiajätteen erilliskeräys loppuu kaikilta asuinkiinteistöiltä 1.7.2024 alkaen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.

  1.7.2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen tulee jätelain mukaisesti pakolliseksi kaikille asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa. Jätehuoltomääräyksissä on määritelty liitteessä 3 karttarajauksena taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue B). Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella.

  Isojen kiinteistöjen jätteiden lajittelu taajamissa (vähintään 5 huoneistoa)

  Lajittele jätteet kiinteistökohtaisiin jäteastoihin:

  • Sekajäte
  • Biojäte
  • Muovipakkaus
  • Kartonkipakkaus
  • Lasipakkaus
  • Metallipakkaus

  Lisäksi taloyhtiöiden tulee järjestää paperinkeräys jätelain 49 ja 50 § mukaisesti. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä paperi kerätään maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan.

  Älä laita kiinteistön jäteastioihin vaarallisia jätteitä, huonekaluja, remonttijätteitä tai muuta jätettä, joka on jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemille.

  Poistotekstiilit voit viedä poistotekstiilin alueellisiin keräyspisteisiin, joita löytyy jokaisesta kunnasta.

  Jätehuoltomääräyksissä on esitetty liitteessä 2 karttarajauksella taajama-alueet, joiden vähintään 5 huoneiston kiinteistöjä biojätteen ja muovi-, kartonki- lasi- ja metallipakkauksien erilliskeräys koskee. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

  Lisätietoa saat nettisivuilta salpakierto.fi/jatelakiuudistus

 • Pisin mahdollinen tyhjennysväli, jonka voit sopia jätteenkuljetuksen kanssa:

  • Sekajäte 4 viikkoa, kun et kompostoi tai et kuulu biojätteen erilliskeräykseen.
  • Sekajäte 16 viikkoa, kun kompostoit tai kuulut biojätteen erilliskeräykseen.
  • Energiajäte 26 viikkoa. Huom! Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024.
  • Biojäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa alle 5 huoneiston kiinteistöille kesäajalla (1.5.–31.8.) ja 4 viikkoa talviajalla (1.9.–30.4.). Vähintään 5 huoneen kiinteistöillä biojäteastian pisin tyhjennysväli on 2 viikkoa. Jos biojäte kerätään ilmastoituun jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön, voi tyhjennysväli olla 4 viikkoa.

  Muovipakkausten, kartonkipakkausten, lasipakkausten ja metallipakkausten keräysastioiden tyhjennysväli voi olla enintään 26 viikkoa.

  Jos jätettä syntyy poikkeuksellisen vähän, voit hakea sekajäteastialle yli 16 viikon tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet. Energiajäteastialle et voi hakea tyhjennysvälin pidennystä.

  Energiajätteen erilliskeräys loppuu 1.7.2024 alkaen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.

 • Biojätteen kompostointi

  Kiinteistöllä voit kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.).

  Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

  Kompostitilaa tarvitaan noin 50–100 litraa/henkilö/vuosi.

  Bokashi-menetelmä ei yksin riitä biojätteen käsittelyyn, eikä sitä hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Bokashi-menetelmällä esikäsitelty biojäte ei vielä ole multaa, vaan se vaatii jälkikäsittelyn. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Matokompostori ei yksinään riitä kiinteistön biojätteen kompostointiin, eikä sitä hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Matokompostorin lisäksi kiinteistöllä on oltava biojätteelle tarkoitettu, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Tee kompostointi-ilmoitus, kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen kompostointi-ilmoitus on tehtävä uudelleen. Myös biojätteen kompostoinnin lopettamisesta kiinteistöllä on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

  Ilmoituslomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Ohjeita kompostointiin saat Salpakierto Oy:n kompostointiohjeista.

  Biojätteen kompostori voi olla yhteinen

  Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman huoneiston/kiinteistön yhteisestä biojätteen kompostorista.

  Puutarhajätteet

  Puutarhajätettä voit kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Oksat ja risut voit hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden juurilla. Jos et halua kompostoida tai hyödyntää puutarhajätteitä kiinteistölläsi, voit viedä ne ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille. Puutarhajätettä ei saa hävittää polttamalla.

  Muistathan, että puutarhajätettä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

  Puutarhajätteen kompostoinnista kiinteistöllä ei tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

  Muu kompostointi

  Voit kompostoida kiinteistöllä kuivakäymäläjätettä ja lemmikkieläinten ulosteita, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Kompostointi on suoritettava vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Muista, että käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai sekoittaa muihin jätteisiin. Jos et halua kompostoida kuivakäymäläjätteitä kiinteistöllä, toimita ne Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

  Tietoa muun muassa pienpuhdistamon kiinteän ylijäämälietteen ja fosforikaivojen massojen kompostoinnista löytyy kohdasta Asumisessa syntyvät lietteet.

 • Voit sopia yhteisten jäteastioiden eli kimppa-astioiden käytöstä toisen kiinteistön kanssa.

  Lahden seudun jätehuoltomääräysten liitteen 2 taajama-alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Voit katsoa liitteen 2 taajama-aluetta tarkemmin karttasovelluksessa  Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

  Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta. Kiinteistö sijaitsee yksityistiellä, kun sen osoite on yksityistiellä.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Yhteisestä jäteastiasta eli jätekimpasta ilmoitetaan kaikilta alueilta ja kaikkien jätelajien osalta Salpakierto Oy:lle.

 • Älä hävitä kiinteistöllä syntyvää jätettä polttamalla. Älä myöskään hautaa jätettä maahan.

  Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voit polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä.

  Kaislaa saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

 • Voit keskeyttää jätteenkuljetuksen määräajaksi, jos kiinteistösi on kokonaan pois käytöstä. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana.

  Tee alle vuoden kestävästä jäteastioiden tyhjennyksen keskeytyksestä ilmoitus jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

  Hae vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Aluekeräyspisteen käyttäjät

  Päivittäisille jätteille tarkoitettuja aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä ja Heinolan haja-asutusalueella. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voit liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaisille jäteastioille ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen asiakkaaksi liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

  Aluekeräyspisteellä on jäteastiat päivittäisille seka- ja energiajätteille, muita jätteitä keräyspisteille ei saa viedä. Vie vaaralliset jätteet, huonekalut, remonttijätteet ja muut jäteastioihin soveltumattomat jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet

  Aluekeräyspistemaksu määräytyy rakennuksen todellisen käytön mukaan vakituisen asunnon aluekeräyspistemaksuna tai vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksuna. Aluekeräyspistemaksujen hinnat löydät jätetaksasta.

  Maksu koskee vain yhtä asuntoa, jos samalla käyttäjällä on käytössä:

  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai
  • useampi asuinrakennus, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai pihapiirin.

  Aluekeräyspistemaksuun voi hakea kohtuullistamista, jos:

  • aluekeräyspiste on erittäin vaikeasti tavoitettavissa tai
  • asuinrakennus ei ole asuin- tai vapaa-ajankäytössä.

  Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle aluekeräyspisteen poistamiseksi tai kohtuullistamiseksi edellä mainituissa tapauksissa. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Jätehuollon perusmaksun määräytymisperusteet

  Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen. Perusmaksu määrätään riippumatta siitä, onko asunto käytössä vai tyhjillään.

  Perusmaksun perusteena on Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin asuntojen lukumäärä.

  Perusmaksun maksuluokat ovat:

  • Luokka 1: Vakituinen asunto (Rakennusluokitus 2018: 01)
  • Luokka 2: Vapaa-ajan asunto (Rakennusluokitus 2018: 02) ja muissa rakennuksissa olevat asunnot (Rakennusluokitukset 2018: 03-19)

  Jätehuollon perusmaksun hinnat löytyvät jätetaksasta. 1.1.2024 alkaen luokan 1 perusmaksu on 36,48 € (sis. alv 24%) ja luokan 2 perusmaksu on 23,47 € (sis. alv 24 %).

  Jätehuollon perusmaksuluokka määräytyy laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asunnon laskutushetkellä.

  Uusissa rakennuksissa olevien asuntojen osalta jätehuollon perusmaksun maksuvelvollisuus alkaa seuraavana vuonna siitä, kun rakennus on ilmoitettu valmiiksi Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin.

  Purettujen asuntojen jätehuollon perusmaksu päättyy sen vuoden lopussa, kun rakennus on poistettu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteristä.

  Perusmaksun laskuttaa Salpakierto Oy. Maksa saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.

  Voit tarkistaa omistamasi rakennukset DVV:n sivuilta. Rakennustiedot voit tarkistaa Liiteri-palvelusta. Jätemaksut veloitetaan Digi- ja Väestötietoviraston rakennusrekisterin (DVV) tietoihin perustuen, joihin myös Liiteri-palvelun tiedot perustuvat. Pikaohje Liiteri-palvelun käyttöön.

  Jos perusmaksu on veloitettu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterissä olevan virheellisen rakennustiedon perusteella, maksuvelvollisen tulee pyytää Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien virheiden korjausta rakennuksen sijaintikunnasta. Salpakierto Oy poistaa maksun asiakkaan pyynnöstä kuluvalta vuodelta, ilman muutoksenhakua jätehuoltoviranomaiselta, kun tieto on korjattu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin.

  Perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia rakennuksia. Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle jätehuollon perusmaksun poistamiseksi, kun vakituinen tai vapaa-ajan asuntosi on todistetusti käyttökelvoton tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se on muutoin tuhoutunut. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.  Maksa saamasi perusmaksulasku viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksen hausta huolimatta.

  Jätehuollon perusmaksulla kustannettavat palvelut

  Maksulla kerätyt tuotot käytetään kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.  Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelakiin.

  Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan:

  • lajitteluasemien ja kiertävien jätekeräyksien ylläpito
  • kotitalouksien veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely
  • jäteneuvonta
  • suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito
  • jätehuoltoviranomaisen toiminta.
 • Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu jätteen kotinoutopalvelun piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että lukitus voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä jätehuoltosarjaan sarjoitettua kaksoispesälukkoa.

  Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan sähköinen jätehuoltoavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäiliöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäilöön sijoitetulla avaimella voidaan avata vain jätetilaan johtavan reitin ovet ja portit eikä sillä ole mahdollista päästä kiinteistön muihin tiloihin.

  Jätetilojen lukitus on tullut toteuttaa jätehuoltomääräysten ja Salpakierto Oy:n ohjeiden mukaisesti 1.8.2023 mennessä.