Hyppää sisältöön

Uusia maastoliikuntapolkuja toteutetaan Riihelä–Pirttiharjun alueella

Uusien maastoliikuntapolkujen toteuttaminen alkoi Hollolan päästä, työ jatkuu nyt Riihelä–Pirttiharjun alueella edeten Karistoon.

Maastoliikuntapolut saavat viimevuodelta jatkoa, uusia polkuja on selvitetty kesän ja syksyn 2021 aikana. Asukkailta kyseltiin näkemyksiä ja pyydettiin kommentteja polkujen linjauksiin syksyllä 2021. Nyt uusien polkujen toteutus on käynnissä.

Uudet polut toteutetaan pääsääntöisesti olemassa olevia polkuja hyödyntäen. Paikoin polkuja on kuitenkin jouduttu ohjaamaan hetkeksi uudelle polulle tai kiertämään kadun kautta. Linjauksiin ovat vaikuttaneet mm. erilaiset luontoarvot, eri toimintojen risteykset, liittymät ja ylitykset sekä maanomistus. Lahdessa kaikki polut toteutetaan kaupungin maille ja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa.

Lahden nuorisopalveluiden toteuttama Nuorten työpaja on ollut aktiivisesti mukana polkujen toteuttamisessa. Nuoret siistivät risukkoja, poistavat polunkäyttöä haittaavia vesoja ja kantotappeja. Samalla alueella on meneillään myös metsätoimen metsähoitotöitä. Maastoliikuntapolkujen toteuttamisen vuoksi kaadetaan vain pari vaaraa aiheuttavaa puuta.

Polkutyö aloitettiin Hollolan yhteysreitin päästä edeten Riihelän ja Pirttiharjun kautta yhdistyen Salpausselän polkureitteihin. Kaupungin itäosassa polkuja toteutetaan Karistoon. Parhaillaan raivataan Pirttiharjun risuja ja vesakkoa. Siistimisen jälkeen asennetaan polkumerkit. Polkujen siistimisellä polkujen näkyvyys ja ohjaavuus paranee, mikä alentaa monen ulkoilukynnystä. Kun ulkoilukäyttö ohjautuu paremmin maastoliikuntapoluille, muu maasto säästyy ylimääräiseltä kulutukselta. Pysytäänhän siis polulla.

Lähiliikuntapaikat asuinalueille

Uudet merkattavat maastoliikuntapolut kulkevat osittain rakennetussa ympäristössä ja kaduilla. Polut tuovat lähivirkistysmetsät lähemmäksi eri asuinalueita, liittäen ulkoilumetsät osaksi asutusta. Uudet yhteydet täydentävät Salpausselkä Trails -polkureitistöä ja laajentavat merkittyä polkuverkostoa.

Keskeisimpiä uusia polkuja ovat

  • yhteys Lahden ja Hollolan välillä
  • Hämeenlinnantien eteläpuolisten asuinalueiden lähipolut (Riihelä-Pirttihajru–Männistönrinne-Kärpäsenmäki)
  • Kariston Pitkäkallionmäen alueen polut
  • suunnittelussa on myös yhteysreitti Joutjärven itäpäästä Kariston alueelle

Polut turvallisesti ympärivuoden kaikkien käyttöön

Maastoliikuntapolut on kaikkien käyttöön tarkoitettuja polkuja, niin kävelyyn, polkujuoksuun, maastopyöräilyyn että koirien ulkoiluttamiseen. Polut ovat kaikille yhteisiä, joten hyvät käytöstavat ja toisten polunkäyttäjien huomioiminen kuuluvat kaikille.

Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi koirat ulkoilevat poluilla aina kytkettyinä, pyöräilijöiden tulee noudattaa maltillista tilannenopeutta ja muistetaan vielä, että myös jalankulkijoiden tulee olla valppaina ja seurata ympäristöään.

Poluilla liikutaan luonnonolosuhteissa, polkuja ei siis rakenneta, tasoiteta tai valaista eikä poluille tule talvikunnossapitoa. Polkujen käyttäjillä on itsellä vastuu oman kunnon ja taidon arvioinnista sekä tarvittavista varusteista liikkuessaan poluilla.

Maastoliikuntapolut on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön ja toteutettu niin, että läheiset hiihtoladut kierretään tai ylitetään. Näin ladut pysyvät ehjinä ja mahdollisilta törmäyksiltä vältytään. Maastoliikuntapoluilla ei ole talvikunnossapitoa, polut tallautuvat auki lumitilanteesta riippuen ja ne saattavat olla ajoittain liukkaita. Varovaisuutta siis mukaan, kun liikutaan poluilla.

Polut merkitään heijastavin nuoli- ja monikäyttömerkein. Pimeään aikaan poluilla liikkuessa kannattaa varata oma otsalamppu tai pyörään hyvät valot sekä vaatteisiin heijastimia.

Esimerkit Riihelässä ja Karistossa käytettävistä maastoliikuntapolkuja ohjaavista yhteiskäyttö- ja nuolimerkeistä.

Hankkeen lopuksi kaikista uusista merkityistä poluista tehdään sähköiset kartat ja nettisivuille saataville polkukuvaukset ja ladattavat gpx-jäljet. Maakunnallisesti tiedot kootaan Salpausselkä Geoparkin sivuille

Maastoliikuntapolkuja ylikunnallisesti

Uusia polkuja on suunniteltu ja selvitetty ylikunnallisesti yhteistyössä kuntien ja Päijät-Hämeen liiton kanssa. Hankkeessa mukana ovat Heinola, Hollola, Padasjoki ja Lahti. Ulkoilun edistämisen rahoituksesta puolet on Ympäristöministeriön rahoitusta. Hanke on seudullinen, ja tavoitteena on jo ulkoilukäytössä olevien, merkkaamattomien metsäpolkujen saavutettavuuden parantaminen.

Tutustu maastoliikuntapolkuihin tarkemmin