Hyppää sisältöön

Uutta maastoliikuntapolkua toteutetaan Pirttiharjun – Kärpäsenmäen -alueella

Lahden maastoliikuntapolkujen verkosto on täydentymässä.

Pirttiharjun, Männistönrinteen ja Kärpäsenmäen välille merkitään noin 4 km pituinen polku, joka yhdistää alueen erillisiä metsä- ja puistoalueita. Uusi Pirttipolku tuo Hämeenlinnantien eteläpuolisilta asuinalueilta merkityn ulkoiluyhteyden Salpausselän polkuverkostoon. Polku liittyy lännessä jo olemassa olevaan Riihelän rinki -maastoliikuntapolkuun. Pirttipolun linjaus perustuu syksyllä 2021 nähtävillä olleeseen polkuluonnokseen.

Polkuja ei rakenneta eikä valaista, vaan tarkoituksena on selkiyttää olemassa olevia metsäpolkuja polkumerkein ja näin ohjata kulkua sekä tarjota opastettua ulkoilua matalalla kynnyksellä. Luontoarvojen ja turvallisuuskysymysten vuoksi maastoon tehdään paikoin pieniä kunnostuksia. Pirttiharjun-Kärpäsenmäen alueen kapean viheryhteyden takia osa polusta toteutetaan katusiirtyminä.

Merkityt maastoliikuntapolut ovat tarkoitettu kaikille ulkoilijoille: kävelijöille, polkujuoksijoille, maastopyöräilijöille ja koirien ulkoiluttajille. Kaikki mahtuvat luontoon, kun jokainen polunkäyttäjä huomioi myös toiset liikkujat. Alueen muut metsäpolut ovat edelleen käytettävissä jokamiehenoikeudella, joten rauhallista polkua etsivällekin löytyy jatkossakin omia vaihtoehtoja lähiluonnossa liikkumiseen. Maastoliikuntapoluille ei tule talvikunnossapitoa, mutta reittilinjaus mahdollistaa polkujen käyttämisen myös talvella.

Pirttipolku valmistuu syksyn 2022 aikana. Valmiin polun reittitiedot viedään maastoliikuntapolkujen nettisivuille sekä Lahden sähköiseen karttapalveluun.

Myös Kariston Pitkäkallionmäelle on valmistumassa merkitty polku luonnonläheiseen lähiliikuntaan.

Lue lisää: Maastoliikuntapolut

Lisätietoja