Hyppää sisältöön

Vieraskielisiä Lahdessa yli 10 000 vuonna 2022

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Lahden kaupungin virallinen väkiluku vuoden 2022 lopussa oli 120 175. Väkiluku kasvoi vuoden 2022 aikana 148 henkilöllä. Tilastossa ei ole mukana tilapäisen suojelun direktiivillä oleskeluluvan saaneita ukrainalaisia.

Lahden väkiluvun kasvu perustui kokonaan vieraskieliseen väestöön, sillä kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni Lahdessa vuoden 2022 aikana. Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni 464 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvoi 612 henkilöllä. Lahdessa asui vakituisesti vuoden 2022 lopussa 10 018 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä, mikä on tilastohistorian korkein luku. Määrä on kaksinkertaistunut 12 vuodessa. Vieraskielisten osuus koko väestöstä on 8,3 %.

Vuonna 2022 määrällisesti eniten kasvanut vieraskielisten ryhmä olivat venäjää puhuvat. Venäjänkielisten määrä kasvoi 106:lla. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat äidinkieleltään venäjää puhuvat, 3 180 henkilöä, arabiaa puhuvat, 1 264 ja viroa puhuvat, 908. Venäjänkieliset muodostivat Lahden suurimman vieraskielisten ryhmän.

Ulkomaan kansalaisten osuus Lahdessa vuonna 2022 oli 5,2 % eli 6 259.

Väkiluku kasvoi vuoden 2022 aikana 75 kunnassa ja väheni 234 kunnassa. Edeltävänä vuonna väkiluku kasvoi 94 kunnassa ja kaksi vuotta aiemmin 89 kunnassa. Vuonna 2022 vähintään 50 000 asukkaan kunnista väkiluku kasvoi 16 kunnassa ja väheni viidessä. Päijät-Hämeessä väkiluku kasvoi vain Lahdessa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Lisätietoja väestönkehityksestä