Hyppää sisältöön

Yhä useampi lahtelaisyritys haluaa suositella Lahtea toimintaympäristönä

Lahden kaupunki selvitti syksyllä paikallisten yritysten mielipiteitä kotikaupunkinsa yrittäjäpalveluista. Tulokset ovat parantuneet selvästi kahdessa vuodessa.

Lahtelaisten yritysten suositteluhalukkuus (NPS-indeksi) on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana. NPS-luku on nyt + 9. Vuonna 2020 tulos oli –28. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi lahtelaisyritys haluaa suositella Lahtea toiselle yrittäjälle toimintaympäristönä.

Lahtelaisten yritysten kokonaismielikuva Lahden yritysystävällisyydestä on myös kohentunut. Luku nyt 7,38 eli parannusta on lähes neljä kymmenystä kahden vuoden takaiseen tulokseen verrattuna. Palaute on parantunut selkeästi kaikissa vastausryhmissä.

– Erityisen hienoa on huomata, että yritykset kokevat Lahden aiempaa paremmaksi paikaksi yrittää ja ovat selvästi aiempaa innokkaampia suosittelemaan kotikaupunkia toisille yrittäjille. Tämä on kaupungin kehitystyön kohteena jatkossakin, kertoo Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen.

Kasvun esteenä työvoiman saatavuus

Tutkimuksen perusteella työvoiman saatavuus vaikuttaa edelleen yritysten kasvumahdollisuuksiin. Kaikista vastaajista 36 prosenttia ilmoitti, että heillä on rekrytointitarpeita seuraavan vuoden aikana ja että työvoiman saatavuus on merkittävä ongelma. Yksinyrittäjistä jopa viidennes kertoi rekrytointitarpeistaan.

Keskisuurista ja suuryrityksistä jopa 69 prosenttia ilmoitti rekrytointitarpeistaan. Suurimpia syitä rekrytointiongelmiin ovat ammattitaitoisen työvoiman puute ja alan koulutuksesta valmistuvien riittämätön osaaminen.

Haastattelututkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy ja siihen haastateltiin lähes 500 Lahdessa toimivan yrityksen yrittäjää, toimitusjohtajaa tai ylimmässä johdossa toimivaa loka–joulukuun aikana.

Vastaajajoukosta 65 prosenttia oli yksinyrittäjiä, 25 prosenttia pienyrityksiä sekä 10 prosenttia keskisuuria ja suuryrityksiä.

Lisätietoja:

Lahden kaupunki
Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen
miikka.venalainen@lahti.fi
p. 044 018 7378

Taloustutkimus Oy
Tutkimuspäällikkö Kari-Pekka Töyrylä
kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi
p. 040 551 9223

Tutkimusraportti 2022