Hyppää sisältöön

Yli 200 koululaista edisti turvallista koulumatkaliikkumista

Lahden kaupungin koululaishankkeessa lisättiin lasten ja nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä ja selvitettiin koulumatkojen reittejä ja olosuhteita. Hankkeeseen osallistui vuonna 2021 yhtensä 11 luokkaa. Yli 90 % Lahden koululaisista asuu alle 5 kilometrin, eli potentiaalisen pyöräilymatkan päässä koulusta.
Koululaiset elämyspyöräretkellä

Liikenneturvallisuus kiinnostaa lapsia, nuoria, heidän huoltajiaan, opettajia, rehtoreita, koulun lähiympäristön asukkaita ja koulun välittömässä läheisyydessä kulkevien teiden käyttäjiä. Kaikki tahot haluavat samaa: mahdollisimman turvallista ympäristöä.

Lahden kaupunki haluaa hyödyntää koululaisten kokemuksia kaupungin kehittämisessä. Lapset ja nuoret ovat koulumatkansa ja kouluympäristön liikenneturvallisuuden parhaita kokemusasiantuntijoita.

Meidän koulu kävelee ja polkee -hankkeeseen osallistui viime vuonna yhteensä 11 alakoulun 4.-6. luokkaa viidestä koulusta. Oppilaita osallistui kaikkiaan noin 220.

20 kilometrin elämysretkillä pyöräiltiin oppien mukaan

Hankkeen aluksi oppilaat perehdytettiin kestävän liikkumisen teemoihin etäoppitunneilla. Syyslukukaudella päästiin jalkautumaan kouluille ja lähiympäristöön. Luokille tehtiin polkupyöräilyn teematunnit, joissa harjoiteltiin pyöräilyä ajotaitoradalla ja katsastettiin fillarit Liikenneturvan asiantuntijan johdolla.

Kestävän liikkumisen oppeja harjoiteltiin jokaisen luokan kanssa elämyspyöräretkillä. Neljästä kuuteen tuntia kestäneillä retkillä pyöräiltiin lähiympäristön monipuolisissa maastoissa noin 20 kilometrin matkat.

1000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseen

Kestävän liikkumisen asiantuntijoiksi koulutetut oppilaat arvioivat koulun pihan olosuhdekartoituksessa koulun lähiympäristöä kävelijän ja pyöräilijän näkökulmasta. Olosuhdekartoituksissa kirjattiin oppilaiden ja opettajien huomiot.

Yleisimmin esiintyvät haasteet liittyivät kävelyn ja pyöräilyn sekä raskaan liikenteen kohtaamispaikkoihin: suojateihin, alikulkutunneleihin ja saattoliikenteeseen ja koulun pihan parkkipaikkojen sijoitteluun. Luokille annettiin tavoitteeksi kehittää ratkaisuja liikenneturvallisuutta heikentäviin ongelmakohtiin. Jokaiselle koululle oli varattu tuhannen euron budjetti kehitysprojektien toteuttamiseen.

Ratkaisut sisälsivät viestintää koulun sisäisesti, koteihin ja muille koulun ympäristössä liikkuville tahoille. Osassa kouluissa tunnistettiin oppilaiden pyöräilytaitojen lisäämisen parantavan turvallisuutta ja hankintoihin kuuluikin pyörätaitoratojen materiaaleja, yhteiskäyttöpolkupyöriä, kypäriä ja heijastinliivejä.

Koulumatkapyöräilyn tilannekuva tehty kaikille Lahden kouluille

Hankkeen aikana toteutettiin myös pyöräilypotentiaalikartoitus kaikille Lahden kouluille. Tavoitteena oli selvittää kattavasti koulumatkapyöräilyn tilannekuva. Selvityksessä määritettiin oppilaiden koulumatkapyöräilyreitit ja koulujen pyöräparkkien kunto, laatu ja riittävyys. Selvityksen mukaan yli 90 % Lahden koululaisista asuu alle 5 kilometrin, eli potentiaalisen pyöräilymatkan päässä koulusta.

Seuraavaksi kerättyä tietoa hyödynnetään. Tiedosta kestävät kulkutavat -hankkeessa kootaan ja analysoidaan tutkimustieto koululaisten liikkumisesta ja jatketaan vaikuttavimpien toimenpiteiden etsimistä yhdessä LUT-yliopiston ja yläkouluikäisten nuorten kanssa. Jatkohankkeelle myönnettiin kestävän liikkumisen ohjauksen valtionavustusta ja työ käynnistyy helmikuussa 2022.

Lisätiedot