Hyppää sisältöön

Ranta-Kartanon alueen asemakaavoitus ja muu suunnittelu

Ranta-Kartanon kaavaratkaisu perustuu vuonna 2005 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittajatyöhön ”Laituri”. Kilpailun pohjalta tehty asemakaava tuli lainvoimaiseksi vuonna 2012.

Asemakaavaa muutettiin Skanskan omistaman korttelin 2150 (rajautuu Kyösti Kallion katuun sekä Pellonkulmankujaan) osalta.  Kaavamuutos  tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa 2017.

Uimahallin mahdollistava kaavamuutos 2019

Kisapuiston viereiseen osaan, Kartanonkadun varren kortteleihin muutettiin vuonna 2019 kaavaa siten, että sinne voidaan rakentaa hotelli, vesiliikuntakeskus, liiketiloja ja asuntoja sekä pysäköintitalo.  Alueen omistaa kaupunki.

Kyösti Kallion kadun varteen neljä umpikorttelia

Kyösti Kallion kadun varrella Fellmaninpuiston naapurissa vuonna 2019 tehty kaavamuutos sisältää kolme kadunvarren korttelia.  Kaavaa muutettiin samankaltaisin periaattein kuin tehtiin Skanskan omistamassa korttelissa.  Kaupunki omistaa tämän kaavamuutoksen alueen.

Kadut ja puistoväylä

Vanhan Jalkarannantien paikalle rakennetaan vehreä puistoväylä keskustasta Pikku-Vesijärvelle ja edelleen Vesijärven rantaan.  Tälle väylälle ei tule ajoneuvoliikennettä, ainoastaan pyöräily ja kävely sallitaan.

Puistoväylän ja sivupuistojen suunnitelma on valmistunut ja hyväksytty.

Paasikivenaukion ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2019. Aukion ja puistoväylän rakentaminen jatkuu tulevina vuosina kortteleiden rakentamisen aikataulussa.

Tuulisuus selvitetty

Alueelle on teetetty tuulisuus- ja pienilmastoselvitys. Selvityksen mukaan Ranta-Kartanon katutaso on tuulioloiltaan turvallinen ja pääasiassa myös viihtyisä. Kaavan mukainen rakentaminen ei aiheuta erityisiä tuulisuppiloita tai muuta vastaavaa haittaa. Selvityksen suosituksia käytetään puistosuunnittelussa mm. oleskelualueiden sijoittelussa.

Alueelle on suunniteltu useampia pergoloita, joiden sijaintiin ja rakenteeseen selvitys antaa ohjeita, jotta pergolat toimisivat halutulla tavalla mm. katkaisemassa tuulia.