Hyppää sisältöön

Taideohjelma

​Ranta-Kartanon taideohjelma on ensimmäinen taide­ohjelma Lahdessa. Taideohjelman avulla taide ja muotoilu pyritään saamaan luontevaksi osaksi uutta aluetta. Taideohjelman tavoitteena on ohjata taiteen sijoit­tumista pitkäjänteisesti alueella kaavoitusvaiheesta aina toteutukseen asti. Taideohjelmassa tunniste­taan paikat ja keinot, joilla Ranta-Kartanon alueen taiteelle asetetut tavoitteet saavutetaan parhaiten.

Taiteen ja muotoilun avulla pyritään osaltaan luomaan vetovoimainen tulevaisuuden alue, jossa ympäristönäkökulmat on otettu huomioon myös luovissa ratkaisuissa. Taide voi olla esimerkiksi osa rakennuksen julkisivua, rakennelma puistossa tai kokemuksellinen kävelyväylä. Taideohjelman toteutus on pitkä projekti, koska alueen rakentaminen kestää useita vuosia.

Taideohjelma tilattiin Berry Creative Oy:ltä ja työtä ohjasi kaupungin sisäinen työryhmä sekä Taiteen edistämiskeskuksen edustajana läänintaiteilija. Taideohjelma tehtiin yhteistyössä Ranta-Kartanon keskiväylän puistosuunnitelman laadinnan kanssa. Työn rahoittivat kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.