Hyppää sisältöön

Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavoitus ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

Lahdessa on voimassa koko kaupungin kattava Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) sekä viisi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa ja yksi oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Lisäksi Okeroisten ja Miekkiö-Renkomäki-Ämmälä osayleiskaavojen merkintöjä on noudatettu tarkentavina määräyksinä ko. kaavojen alueilla.

Valtuustokaudella 2017–2020 laadittu Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) hyväksyttiin Lahden kaupunginvaltuustossa 25.1.2021, ja se sai lainvoiman 2.12.2022. Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) lainvoimaistumisen myötä ko. kaava kumosi Lahden läntisten osien osayleiskaavan ja Turpeensalmen osayleiskaavan kokonaisuudessaan. Lisäksi yleiskaava kumosi Villähde-Koiskalan osayleiskaavan, Luoteis-Nastolan osayleiskaavan sekä Kallio-, Pitkä- ja Särkijärven alueen osayleiskaavan ja Iso-Kukkasen, Sala- ja Ruuhijärven rantayleiskaavan osittain. Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) kartalla esitetään aluerajauksena tai rasterilla ne alueet, joilla em. kaavojen merkinnät ja määräykset jäivät voimaan. Kokonaisuudessaan voimaan jäivät Enonsaaren ja Uudenkylän osayleiskaavat.

Voimassa olevista yleiskaavoista on koottu epävirallinen yleiskaavayhdistelmä, jota voi katsella Lahden karttapalvelussa. 

Lahden yleiskaava 2030 (Y-203)

Lahdessa on voimassa koko kaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtuustokaudella 2017-2020 laadittu Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) hyväksyttiin Lahden kaupunginvaltuustossa 25.1.2021, ja se sai lainvoiman 2.12.2022.

Lahden yleiskaavassa 2030 (Y-203) osoitetuilla osayleiskaava-alueilla OYK1, OYK2, OYK3 ja OYK4 noudatetaan seuraavien osayleiskaavojen määräyksiä.

 • Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ollut kulttuuriympäristön vaaliminen sekä lisärakentamisen ohjaaminen, arvokkaiden avoimien maisematilojen säilyttäminen ja maakuntakaavan edellyttämän tieyhteyden ratkaiseminen.

  Okeroisten kulttuurialueen osayleiskaavaehdotus on laadittu vuonna 2009, mutta sitä ei ole viety hyväksymiskäsittelyyn. Osayleiskaava sisältää paljon Okeroisten alueen kulttuuriympäristön ja luonnonympäristön arvoihin liittyviä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ja osayleiskaavaa onkin pidetty suunnittelussa alueen suunnitteluohjeena kaavan lainvoimaisuustilanteesta huolimatta.

  Kaavaehdotuskartta

  Kaavaehdotuksen selostus

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 12.9.2011, ja se sai lainvoiman 3.11.2011.

  Kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Renkomäen, Nikkilän ja Ämmälän kaupunginosista.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

  Kaavaselostuksen liitteet

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 13.12.1999, ja se sai lainvoiman Hämeen ympäristökeskuksen vahvistamana 17.7.2000.

  Kaavakartta,-merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 12.3.2018, ja se sai lainvoiman 11.10.2018.

  Kaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan, Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen, Arrajoen ranta-alueita ja Immilän kyläaluetta Immilän ja Arrajärven kylissä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu teollisuusaluetta Nastolan kirkonkylän puolella.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

Lahden yleiskaavassa 2030 (Y-203) osoitetuilla rantavyöhykkeillä RV/1, RV/2, RV/3 ja RV/4 noudatetaan seuraavien vahvistettujen osayleiskaavojen tai rantayleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä.

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 20.6.2011, ja se sai lainvoiman 16.4.2013.

  Alkuperäinen kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Pyhäntaan kaupunginosan kokonaisuudessaan sekä pääosan Seestan kaupunginosasta sekä osan Ruuhijärven kaupunginosasta Oksjärven lähialueelta.

  Osayleiskaava on voimassa seuraavien vesistöjen ranta-alueella: Oksjärvi, Kivijärvi, Alanen, Evattu, Nahila, Valkeajärvi, Kalkkunen, Rajalammi Nassari ja Tekolammi. Alue on merkitty Lahden yleiskaavaan 2030 (Y-203) merkinnällä RV/1. Muilta osin Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) on kumonnut osayleiskaavan.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 2.12.1996, ja se sai lainvoiman Hämeen ympäristökeskuksen vahvistamana 8.12.1999 lukuun ottamatta osia Kalliojärven Ahtialanhaaran ranta-alueesta.

  Alkuperäinen kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Seestan, Koiskalan ja Nastolan kaupunginosista Kallio-, Pitkä- ja Särkijärven ympäristöstä.

  Osayleiskaava on voimassa seuraavien vesistöjen ranta-alueella: Lukumies, Vähä Mustalammi ja Tervalammi kokonaisuudessaan ja Särkijärvi, Pitkäjärvi, Villähteen Kukkanen ja Kakarlammi osittain. Alue on merkitty Lahden yleiskaavaan 2030 (Y-203) merkinnällä RV/2. Muilta osin Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) on kumonnut osayleiskaavan.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.5.2009, ja se sai lainvoiman 2.7.2009.

  Alkuperäinen kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Villähteen kaupunginosan lähes kokonaisuudessaan sekä osan Koiskalan kaupunginosasta Kymijärven ja Kärkjärven ranta-alueiden ja niiden lähialueiden osalta.

  Osayleiskaava on voimassa Kärkjärven ranta-alueella osittain.  Alue on merkitty Lahden yleiskaavaan 2030 (Y-203) merkinnällä RV/3. Muilta osin Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) on kumonnut osayleiskaavan.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan 3.4.2006, ja se sai lainvoiman 17.4.2008.

  Alkuperäinen kaava-alue käsittää Iso-Kukkasen, Salajärven ja Ruuhijärven ranta-alueet kokonaisuudessaan.

  Rantayleiskaava on voimassa Iso-Kukkasen itärannalla ja pääosin Salajärvellä ja Ruuhijärvellä. Alue on merkitty Lahden yleiskaavaan 2030 (Y-203) merkinnällä RV/4. Muilta osin Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) on kumonnut rantayleiskaavan.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

Ota yhteys kaavoittajaan