Hyppää sisältöön

Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavoitus ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

Lahden yleiskaava 2030 (Y-203)

Lahdessa on voimassa koko kaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtuustokaudella 2017-2020 laadittu Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) hyväksyttiin Lahden kaupunginvaltuustossa 25.1.2021, ja se sai lainvoiman 2.12.2022.

Lahden yleiskaavassa 2030 (Y-203) osoitetuilla osayleiskaava-alueilla OYK3 ja OYK4 noudatetaan seuraavien osayleiskaavojen merkintöjä ja määräyksiä:

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 13.12.1999, ja se sai lainvoiman Hämeen ympäristökeskuksen vahvistamana 17.7.2000.

  Kaavakartta,-merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 12.3.2018, ja se sai lainvoiman 11.10.2018.

  Kaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan, Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen, Arrajoen ranta-alueita ja Immilän kyläaluetta Immilän ja Arrajärven kylissä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu teollisuusaluetta Nastolan kirkonkylän puolella.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

Lahden yleiskaavassa 2030 (Y-203) osoitetuilla osayleiskaava-alueilla OYK1 ja OYK2 noudatetaan seuraavien osayleiskaavojen määräyksiä:

 • Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ollut kulttuuriympäristön vaaliminen sekä lisärakentamisen ohjaaminen, arvokkaiden avoimien maisematilojen säilyttäminen ja maakuntakaavan edellyttämän tieyhteyden ratkaiseminen.

  Vuoden 2008 aikana alueelle laadittiin tarkennettu luonnos ja lisäselvityksiä. Esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta laadittu osayleiskaavaehdotus asetettiin yleisesti nähtäville vuoden 2009 alkupuolella.

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 12.9.2011, ja se sai lainvoiman 3.11.2011.

  Kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Renkomäen, Nikkilän ja Ämmälän kaupunginosista.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

  Kaavaselostuksen liitteet

Lahden yleiskaavassa 2030 (Y-203) osoitetuilla rantavyöhykkeillä RV/1, RV/2, RV/3 ja RV/4 noudatetaan seuraavien vahvistettujen osayleiskaavojen merkintöjä ja määräyksiä:

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 20.6.2011, ja se sai lainvoiman 16.4.2013.

  Kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Pyhäntaan kaupunginosan kokonaisuudessaan sekä pääosan Seestan kaupunginosasta sekä osan Ruuhijärven kaupunginosasta Oksjärven lähialueelta.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 2.12.1996, ja se sai lainvoiman Hämeen ympäristökeskuksen vahvistamana 8.12.1999 lukuun ottamatta osia Kalliojärven Ahtialanhaaran ranta-alueesta.

  Kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Seestan, Koiskalan ja Nastolan kaupunginosista Kallio-, Pitkä- ja Särkijärven ympäristöstä.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.5.2009, ja se sai lainvoiman 2.7.2009.

  Kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Villähteen kaupunginosan lähes kokonaisuudessaan sekä osan Koiskalan kaupunginosasta Kymijärven ja Kärkjärven ranta-alueiden ja niiden lähialueiden osalta.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan 3.4.2006, ja se sai lainvoiman 17.4.2008.

  Kaava-alue käsittää Iso-Kukkasen, Salajärven ja Ruuhijärven ranta-alueet.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

Ota yhteys kaavoittajaan