Hyppää sisältöön

Voimassa olevat osayleiskaavat

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavoitus ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

Osayleiskaava-alueet kartalla
 • Vuosien 2013–2016 aikana päivitetty yleiskaava (Y-202) hyväksyttiin Lahden kaupunginvaltuustossa 27.6.2016, ja se sai lainvoiman 5.10.2017. Lahden ja Nastolan yhdistymisen jälkeen Lahden yleiskaavasta tuli Lahden läntisten alueiden osayleiskaava.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

  Aluekuvaukset ja suunnitteluohjeet

  Väyläkuvaukset

  Seurantaraportti

  Yleiskaavojen toteutusohjelma 2017-2020

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 13.12.1999, ja se sai lainvoiman Hämeen ympäristökeskuksen vahvistamana 17.7.2000.

  Kaavakartta,-merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi rantayleiskaavan 3.4.2006, ja se sai lainvoiman 17.4.2008.

  Kaava-alue käsittää Iso-Kukkasen, Salajärven ja Ruuhijärven ranta-alueet.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 2.12.1996, ja se sai lainvoiman Hämeen ympäristökeskuksen vahvistamana 8.12.1999 lukuun ottamatta osia Kalliojärven Ahtialanhaaran ranta-alueesta.

  Kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Seestan, Koiskalan ja Nastolan kaupunginosista Kallio-, Pitkä- ja Särkijärven ympäristöstä.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 20.6.2011, ja se sai lainvoiman 16.4.2013.

  Kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Pyhäntaan kaupunginosan kokonaisuudessaan sekä pääosan Seestan kaupunginosasta sekä osan Ruuhijärven kaupunginosasta Oksjärven lähialueelta.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 12.9.2011, ja se sai lainvoiman 3.11.2011.

  Kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Renkomäen, Nikkilän ja Ämmälän kaupunginosista.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

  Kaavaselostuksen liitteet

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 13.8.2007, ja se sai lainvoiman 13.9.2007.

  Kaava-alue käsittää osia Lahden kaupungin Nastolan ja Villähteen kaupunginosista Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen etelärannoilla.

  Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 12.3.2018, ja se sai lainvoiman 11.10.2018.

  Kaava-alue käsittää Nastolan Uudenkylän alueen kokonaisuudessaan, Sylvöjärven ja Immilänjoen ranta-alueen, Arrajoen ranta-alueita ja Immilän kyläaluetta Immilän ja Arrajärven kylissä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu teollisuusaluetta Nastolan kirkonkylän puolella.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Nastolan kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.5.2009, ja se sai lainvoiman 2.7.2009.

  Kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Villähteen kaupunginosan lähes kokonaisuudessaan sekä osan Koiskalan kaupunginosasta Kymijärven ja Kärkjärven ranta-alueiden ja niiden lähialueiden osalta.

  Kaavakartta

  Kaavamerkinnät ja -määräykset

  Kaavaselostus

 • Osayleiskaavoituksen tavoitteena on ollut kulttuuriympäristön vaaliminen sekä lisärakentamisen ohjaaminen, arvokkaiden avoimien maisematilojen säilyttäminen ja maakuntakaavan edellyttämän tieyhteyden ratkaiseminen.

  Vuoden 2008 aikana alueelle laadittiin tarkennettu luonnos ja lisäselvityksiä. Esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta laadittu osayleiskaavaehdotus asetettiin yleisesti nähtäville vuoden 2009 alkupuolella.

Ota yhteys kaavoittajaan