Hyppää sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa visioidaan tulevaa ja ratkaistaan maankäytön ja liikenteen yleispiirteinen kehitys. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

alatorin pergola.

Lahden jatkuva yleiskaavatyö

Lahden kaupunki on kehittänyt ainutlaatuisen tavan tehdä yleiskaavatyötä jatkuvasti neljän vuoden sykleissä. Lahden yleiskaava tarkistetaan aina valtuustokausittain uuden kaupunkistrategian pohjalta. Yleiskaava piirtää strategian tavoitteet tulevaisuuden kartalle.

Jatkuva yleiskaava antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä, jolloin yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Käynnissä olevalla vuosien 2021-2025 kierroksella työn ytimen muodostavat toista kertaa samassa prosessissa laadittavat koko kaupungin yleiskaava ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Mukaan voidaan ottaa myös muita koko kaupunkia koskevia strategisia tulevaisuuden suunnittelun teemoja. Kokonaisuus on nimetty Lahden suunta -työksi.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaava laadittaessa. Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen.

Kerro ajatuksesi tai anna palautetta yleiskaavatyön tekijöille
  • Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä. Nyt on meneillään kierros 2021-2025
    Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä valtuustokausien mukaan.

Ota yhteys kaavoittajaan

Yleiskaavatiimin yhteystiedot