Hyppää sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen kehitys. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

alatorin pergola.

Yleiskaava on tulevaisuuden kartta.

Lahden jatkuva yleiskaavatyö

Lahden kaupunki on kehittänyt tavan tehdä yleiskaavatyötä jatkuvasti neljän vuoden sykleissä. Lahden yleiskaava tarkistetaan aina valtuustokausittain uuden kaupunginstrategian pohjalta. Yleiskaava piirtää strategian tavoitteet tulevaisuuden kartalle.

Jatkuva yleiskaava antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä, jolloin yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Vuosien 2017-2020 kierroksella työn ytimen muodostavat ensimmäistä kertaa koko kaupungin yleiskaava ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Mukana on myös ympäristöohjelman ja palveluohjelman teemoja. Kokonaisuus on nimetty Lahden suunta -työksi.

Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä. Ensimmäinen oli 2009-2012, toinen 2013-2016 ja kolmas 2017-2020.
Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaava laadittaessa. Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen.

Ota yhteys kaavoittajaan

Yleiskaavatiimin yhteystiedot