Hyppää sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen kehitys. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta.

alatorin pergola.

Yleiskaava on tulevaisuuden kartta.

Lahden jatkuva yleiskaavatyö

Lahden kaupunki on kehittänyt tavan tehdä yleiskaavatyötä jatkuvasti neljän vuoden sykleissä. Lahden yleiskaava tarkistetaan aina valtuustokausittain uuden kaupunginstrategian pohjalta. Yleiskaava piirtää strategian tavoitteet tulevaisuuden kartalle.

Jatkuva yleiskaava antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä, jolloin yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Vuosien 2017-2020 kierroksella työn ytimen muodostavat ensimmäistä kertaa koko kaupungin yleiskaava ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Mukana on myös ympäristöohjelman ja palveluohjelman teemoja. Kokonaisuus on nimetty Lahden suunta -työksi.

Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä. Ensimmäinen oli 2009-2012, toinen 2013-2016 ja kolmas 2017-2020.
Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaava laadittaessa. Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen.

Kerro ajatuksesi tai anna palautetta yleiskaavatyön tekijöille

Lahden suunta -työn laatimiseen osallistuneet

 • Kaupunkiympäristön palvelualue

  Alho Olli, Kaupunkikehitysjohtaja
  Helminen Juha, Kaupungingeodeetti
  Honkanen Petri, Suunnittelujohtaja
  Huttunen Anna, Projektipäällikkö
  Karvinen-Jussilainen Anne, Kaupunginarkkitehti
  Niskanen Riitta, Projektipäällikkö
  Ojala Elina, Ympäristöjohtaja
  Suokas Sanna, Yleiskaavoittaja
  Sääksniemi Johanna, Yleiskaava-arkkitehti

  Konsernihallinto

  Alm Sari, Kehittämisjohtaja

  Lahden tilakeskus

  Helander Risto, Kehitysinsinööri

  Sivistyksen palvelualue

  Simanainen Timo, Museojohtaja
  Turunen Heikki, Lukiojohtaja
  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
  Kuronen Risto, Tulosyksikköpäällikkö
  Salomaa Iiris, Fysioterapeutti

  Ympäristöpääkaupunki 2021

  Vauramo Saara, Ohjelmanjohtaja

 • Kaupunkiympäristön palvelualue

  Autio Jukka Maankäyttöinsinööri
  Huttunen Anna, Projektipäällikkö
  Karu-Hanski Tiina, Ympäristönsuojelusihteeri
  Karvinen-Jussilainen Anne, Kaupunginarkkitehti
  Mero Pauli, Tutkija
  Kemppainen Milja, Joukkoliikennesuunnittelija
  Laitinen Tarja, Ympäristölupapäällikkö
  Lastikka Mika, Kaupungininsinööri
  Niemi Maria, Joukkoliikennesuunnittelija
  Niskanen Riitta, Projektipäällikkö
  Peltonen Petri, Suunnitteluinsinööri
  Saari Henrik, Vuorovaikutussuunnittelija
  Sieppi Päivi, Ympäristöneuvontapäällikkö
  Silvast Maria, Maisema-arkkitehti
  Suhonen Katja, Joukkoliikennepäällikkö
  Suokas Sanna, Yleiskaavoittaja
  Sääksniemi Johanna, Yleiskaava-arkkitehti
  Tikkala Jaakko, Suunnitteluinsinööri
  Tolvanen-Valkeapää Tarja, Liikenneinsinööri
  Uronen Carita, Suunnitteluinsinööri

  Konsernihallinto

  Karevaara Katja, Suunnittelija
  Kokkonen Päivi, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Suvisilta Jaana, Palvelujohtaja

  Sivistyksen palvelualue

  Kilponen Lassi, Vastuualuejohtaja

  Lahden tilakeskus

  Helander Risto, kehitysinsinööri

Ota yhteys kaavoittajaan

Yleiskaavatiimin yhteystiedot