Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyö 2021–2025

Valtuustokauden 2021-2025 yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Yleiskaavaa laaditaan tuttuun tapaan osana jatkuvaa Lahden suunta -prosessia, joka käynnistyy kaupungin strategian laatimisesta. Prosessissa yhdistyvät maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.

Yleiskaavakierroksen pääsisällöt

Yleiskaavatyö on käynnistynyt edelliseltä kierrokselta siirtyneiden teemojen parissa. Keskeisenä tehtävänä tällä kierroksella on useamman oikeusvaikutteisen kaavakartan laatiminen. Tärkeitä teemoja, joissa pohjatietoja täydennetään ja harmonisoidaan, ovat mm. arvokkaat luontokohteet, rakennetut kulttuuriympäristöt, kiertotalous, ekosysteemipalvelut sekä elinkeinoelämä. Liikkumisen suunnitteluun liittyy pyöräilyn pää- ja aluereittien seutuyhteyksien tarkistaminen sekä pohdinta siitä, pitäisikö joukkoliikenteen runkolinjat esittää kaavakartalla.

Kaupungin strategian valmistuttua työlle asetetaan tarkemmat tavoitteet ja työ käynnistyy virallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella ja asettamisella nähtäville keväällä 2022.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaava laadittaessa. Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen kaavatyössä.

Vuosien 2021-2025 työn eteneminen

  • Kaupungin strategian laatiminen käynnistää Lahden suunta -prosessin, jonka osana yleiskaava laaditaan. Strategian laatiminen on parhaillaan käynnissä.

    Edelliseltä kierrokselta siirtyneiden teemojen osalta pohjatietojen täydentäminen ja harmonisointi on käynnissä. Valtuuston hyväksymiin siirtyviin teemoihin voi tutustua tarkemmin alla olevasta koosteesta.

    Strategian pohjalta yleiskaavatyölle asetetaan tavoitteet ja työ käynnistyy virallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella ja asettamisella nähtäville keväällä 2022.

    Tietoa osallistumismahdollisuudesta eri vaiheissa

Ota yhteys kaavoittajaan