Hyppää sisältöön

Pyöräilyn tavoiteverkko

Kaupungin yleiskaavaan sisällytetty pyöräilyn tavoiteverkko on juuri päivitetty. Tavoiteverkossa on määritelty Lahden kehitettävät pyöräilyn pää- ja aluereitit. Tavoitteena on sujuvan ja nopean pyöräliikenteen mahdollistaminen, kestävän liikkumisen lisääminen kaupungissa ja pyöräilyn turvallisuuden lisääminen eri asuin-, palvelu ja työssäkäyntialueiden välillä. Samalla edistetään kävelyn olosuhteita: pyöräilyn erottamisella kävelystä on positiivinen vaikutus kävelyn olosuhteisiin ja turvallisuuteen.

61 kilometriä kattavan pääreitistön toteuttamiselle asetettu tavoitevuosi on 2030. Keskustassa pyöräilyn olosuhteet paranevat merkittävästi lähivuosina, kun keskustaa kehitetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla. Keskustassa periaatteena on, että jalankulku erotetaan pyöräilystä joko ohjaamalla pyöräily ajoradalle tai erillisellä pyörätiellä.

Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön kasvu. Tavoitteena on, että vuonna 2030 yli 50% kaikista matkoista tehdään kestävillä kulkumuodoilla.

Tutustu pyöräilyn tavoiteverkkoon

Pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen

Lahden liikennepoliittisista linjauksissa pyöräilylle on annettu merkittävä rooli liikennejärjestelmässä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjaukset 16.5.2011. Keskeinen kaupungin strategiaan perustuva liikennepoliittinen linjaus on, että siellä, missä liikenne ruuhkautuu tai eri tavoin liikkuvien edut ovat muutoin ristiriidassa keskenään, etusijalle laitetaan ympäristöystävälliset kulkumuodot: kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.

Lahden suunta -työn osana ensimmäistä kertaa tehty, strategiaa toteuttava kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) listaa useita pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Merkittävimpiä toimenpiteitä ovat pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttaminen, ensiaputoimet pyöräilyn sujuvuuden parantamiseksi tavoiteverkolla,  pyöräilyn viitoitussuunnitelman toteuttaminen, talvikunnossapidon kehittäminen sekä pyörien huoltoon erikoistuneen pyöräpisteen perustaminen. Kaupungissa on otettu lisäksi kaupunkipyöräjärjestelmä käyttöön vuonna 2021.