Hyppää sisältöön

CitiCAP-pyörätie

Pyörätie välillä Matkakeskus-Apilakatu

CitiCAP-hankkeessa rakennetaan pyörätie Matkakeskukselta Apilakadulle. Pyöräväylä on pituudeltaan noin 2,5 kilometriä.

​Pyöräväylän tarkoituksena on mahdollistaa sujuva ja turvallinen ympärivuotinen pyöräily. Pyörätie erotetaan selkeästi omaksi väyläkseen kävelytien rinnalle, mikä selkeyttää ja helpottaa liikkumista. Apilakadulla pyörätie yhdistyy uuteen Renkomäestä Uudenmaankadun varteen rakennettavaan pyörätiehen, joka valmistuu vaiheittain tämän vuoden ja ensi vuoden aikana.

Uusia ratkaisuja ja kokeiluja

CitiCAP-pyörätie on Lahden kaupungille mahdollisuus kokeilla uusia menetelmiä ja älykkäitä ratkaisuja pyöräilykokemuksen parantamiseksi. Pyörätielle sijoitetaan digitaalisia infotauluja sekä kokeillaan energiatehokasta valaistusta, joka toimii liikkeentunnistimella kirkastuen ja himmentyen kulkijoiden mukaan. Lisäksi tiellä kokeillaan uutta tapaa heijastaa kävelyn ja pyöräilyn erottelua merkkaavat liikennemerkit tien pintaan, jolloin ne näkyvät myös pimeän ja lumen aikaan.

CitiCAP-pyörätie on pääreittitasoinen osa yleiskaavan pyöräliikenteen tavoiteverkkoa, joka koostuu pyöräilyn pää- ja aluereiteistä. Pääreitit vastaavat ensisijaisesti pitkämatkaisen pyöräliikenteen tarpeisiin. Pääreitit ovat yleensä keskustan ja aluekeskusten välisiä suoria ja sujuvia väyliä, välittäen alueen merkittävimmät pyöräilijävirrat. Aluereitit täydentävät pääverkkoa.

CitiCAP-pyörätien aikataulu