Hyppää sisältöön

Jatkuva valvonta

Rakennetun ympäristön valvonnalla pidetään huolta rakennusten kunnosta ja pihojen siisteydestä yleisen edun näkökulmasta.

Valvonnan piiriin kuuluvat myös luvaton rakentaminen, rakennusten purkaminen, aitojen pystyttäminen, mainosten asettaminen, maantäyttö, maankaivuu, louhinta, puiden kaato ja naapureille aiheutettu vesihaitta.

Kaikista jatkuvan valvonnan asioista voi tehdä rakennusvalvonnalle kirjallisen toimenpidepyynnön. Siinä on ilmoitettava, mitkä asiat loukkaavat pyynnön tekijän etua tai oikeutta tai ovat muuten maankäyttö- ja rakennuslain vastaisia. Rakennusvalvontaan toimitetut asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

Rakennusvalvonnalle eivät kuulu kasvillisuuteen ja sen hoitoon liittyvät asiat, sillä niitä sääntelee naapuruussuhdelaki. Roskaamiseen ja jäteasioihin liittyvät asiat taas kuuluvat ympäristöpalveluille. Meluaminen ja muuten häiritsevä käyttäytyminen ovat poliisin valvontaan kuuluvia asioita.