Hyppää sisältöön

Niemen asemakaavoitus

Vuoden 2021 kaavoituksen työohjelmassa on maankäytön kehityskuvan lisäksi Niemessä vireillä neljä kaavamuutosta.

Satama-alueen asemakaava

Kaava tarkistetaan ja tavoitteena on merkitä siihen suunniteltu Rantaraitti sekä tarkistaa muita aluevarauksia sekä kaavamääräyksiä.

Niemenkatu 16, UPM II

UPM:n alueella tavoitteena on muuttaa nykyinen teollisuusalue muuhun käyttöön. Alueella järjestetään yhdessä Polttimon alueen kanssa ideakilpailu arkkitehtuurikilpialuna syksyllä 2021. Asemakaavoitus aloitetaan tämän jälkeen.

Niemenkatu 18, Polttimo

Kaavatyössä tehdään selvityksiä ja järjestetään ideakilpailu, joita käytetään vaiheittain toteutuvien asemakaavamuutosten pohjana.

Tietotie 5

Kaavatyössä muutetaan yleisten rakennusten korttelialueen tontti asumiskäyttöön.

Jo valmistuneet asemakaavat

Aiemmin ​​LAMK:in muuttoa varten tarkistettiin Iskun alueen kaavaa.  Toisessa asemakaavamuutoksessa muutettiin osa rata-alueesta katualueeksi, jotta voitiin rakentaa Kampusraitti yhdistämään kaksi kampusaluetta. Samalla kaavoitettiin rakentamaton kaupungin omistama tontti radan pohjoispuolella asuinrakentamiselle ja puistoalueeksi. Vuoripojankadun kaavamuutos käsitti junarata-alueen ja Vuoripojankadun välisen alueen.