Hyppää sisältöön

Niemen asemakaavoitus

Vuoden 2022 kaavoituksen työohjelmassa on maankäytön kehityskuvan lisäksi Niemessä vireillä neljä kaavamuutosta.

Satama-alueen asemakaava

Kaava tarkistetaan ja tavoitteena on merkitä siihen suunniteltu Rantaraitti sekä tarkistaa muita aluevarauksia sekä kaavamääräyksiä. Asemakaava on hyväksytty ja voimassa.

Niemenkatu 16, UPM II

UPM:n alueella on tavoitteena muuttaa nykyinen teollisuusalue muuhun käyttöön. Alueella järjestettiin yhdessä Polttimon ja kaupungin kanssa ideakilpailu (linkki kilpailutöihin) arkkitehtuurikilpailuna, jonka tulokset julkistettiin maaliskuussa 2022. Alueelle laaditaan 2023 yleissuunnitelma, joka on pohjana asemakaavoitukselle tulevaisuudessa.

Niemenkatu 18, Polttimo

Polttimon alueella on tavoitteena muuttaa nykyinen teollisuusalue muuhun käyttöön. Alueella järjestettiin yhdessä UPN:n ja kaupungin kanssa ideakilpailu (linkki kilpailutöihin) arkkitehtuurikilpailuna, jonka tulokset julkistettiin maaliskuussa 2022. Alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jonka pohjalta alueen asemakaavoitus käynnistyy vuonna 2023.

Jo valmistuneet asemakaavat

Niemen sataman asemakaavamuutoksessa luotiin edellytykset rantaraitin jatkamiselle satama-alueella sekä sataman palvelujen kehittämiselle. Niemen sataman ympäristö on muutoksessa Polttimon ja UPM:n alueiden muuttuessa vaiheittain teollisuusalueista pääosin asuntoalueiksi. Kampusalueen kasvaminen ja kehittyminen tuo paineita muuttaa myös sataman aluetta ja ympäristöä. Alueelle on valmisteltu yleissuunnitelmaa yhdessä Niemen sataman kaavamuutoksen kanssa. Yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti aluetta kunnostetaan vaiheittain usean vuoden aikana.  Tavoitteena on tehdä ulkoilijoiden käyttöön rantaraitti Teivaasta Mukkulaan saakka. Niemen satama säilytetään lahtelaisten veneilijöiden kotisatamana. Satamassa sijaitsevat myös mm. virkavenelaiturit, joiden kunnostus on ensimmäisiä tulevien vuosien rakennuskohteista.

Aiemmin ​​LAMK:in muuttoa varten tarkistettiin Iskun alueen kaavaa.  Toisessa asemakaavamuutoksessa muutettiin osa rata-alueesta katualueeksi, jotta voitiin rakentaa Kampusraitti yhdistämään kaksi kampusaluetta. Samalla kaavoitettiin rakentamaton kaupungin omistama tontti radan pohjoispuolella asuinrakentamiselle ja puistoalueeksi. Vuoripojankadun kaavamuutos käsitti junarata-alueen ja Vuoripojankadun välisen alueen. Osoitteessa Tietotie 5,  tontti muutettiin kaavatyössä yleisten rakennusten korttelialueesta asumiskäyttöön.