Hyppää sisältöön

Koulutukset

Lahden kaupungin ympäristökasvattajat tarjoavat koulutustilaisuuksia varhaiskasvatusyksiköiden ja oppilaitosten työyhteisöille tilauksesta. Tällä hetkellä koulutuksen voi tilata ulko-opetuksen perusteista. Minimi osallistujamäärä koulutuksiin on 8 henkilöä.

Koulutusten esittely:

Oppitunnit luontoon – ulko-opetuksen perusteet

Haluatko opettaa ulkona, mutta et tiedä mistä aloittaisit? Kaipaatko tukea, vastauksia kysymyksiin tai taustatietoa ulko-opetuksen vaikutuksista?

Etsitkö uusia keinoja parantaa oppimistuloksia tai luokan ryhmähenkeä? Haluaisitko nähdä oppilaista uusia puolia ja oppia heidän erilaisista vahvuuksistaan?

Ulkona oppiminen on parhaimmillaan luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä opetuksen tukena. Lahden kaupungin ympäristökasvattajien ohjaama koulutus tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja ympäristökasvattajien kokemuksiin perustuvaa teoriataustaa luonnon vaikutuksista oppimiseen ja ryhmässä toimimiseen sekä käytännön oppeja siitä, miten opetusta voi kaikkien oppiaineiden ja aiheiden osalta siirtää ulos luontoon vuosiluokilla 1.-9.

Koulutus alkaa ympäristökasvattajan ohjaamalla 45 minuutin oppitunnilla, jonka  jälkeen ympäristökasvattaja kertoo teoriapuolen oppitunnin järjestämisestä luonnossa ja vastaa kysymyksiin. Lopuksi jokainen osallistuja suunnittelee itselleen oppituntirungon ja sen toteutuksen opetusryhmän kanssa lukuvuoden aikana.

Muut kouluttajat

Alta löydät tahoja, jotka tarjoavat ympäristökasvatuskoulutusta Päijät-Hämeen alueella.

 • TALOYHTIÖN AKTIIVI – TULE MUKAAN MAKSUTTOMAAN KOULUTUKSEEN          

  Salpakierron järjestämään maksuttomaan Lajittelumestarikoulutukseen voivat osallistua kaikki taloyhtiön jätehuollosta kiinnostuneet tahot, kuten hallituksen jäsenet, osakkaat ja vuokra-asujat. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 • Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää ympäristökasvatuskoulutusta täydennyskoulutuksena opetushenkilökunnalle sekä ympäristökasvattajan erityisammattitutkintona (EAT). Keväällä 2020 Lahdessa aloitti kaksi EAT-opiskeluryhmää ja koulutusta voidaan tilata myös jatkossa Lahteen, jos kiinnostuneita riittää opiskeluryhmäksi.

  Syklin  verkkosivuilta voit seurata ympäristökasvatuskoulutustarjontaa. Koulutuksia järjestetään säännöllisesti myös Lahdessa.

 • WWF järjestää monipuolisia, maksuttomia ympäristökasvatuskoulutuksia opettajille ja muille kasvattajille. Koulutuksissa tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin ja innostaviin opetusmenetelmiin. Kouluttajina toimivat WWF:n ympäristökasvattajat. Lahden kaupungin ympäristökasvatus toimii yhteistyössä WWF:n kanssa koulutusten tilaajana paikkakunnalle.

  Ajankohtaiset koulutukset löydät WWF:n verkkosivuilta ja toiveet niiden tilaamisesta Lahteen voit osoittaa kaupungin ympäristökasvattajille.

 • Suomen Latu kouluttaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja iltapäivätoiminnan parissa työskenteleviä avoimissa koulutuksissa sekä tilauskoulutuksina. Toiminnan perustana ovat Muumien ulkoilukoulut ja metsämörritoiminta. Luonnossa kotonaan -toiminta on ulkoilmaelämää, jota toteutetaan varhaiskasvatuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tunteet hukassa -metsäseikkailussa puolestaan opitaan luonnossa toimien tunnetaitoja. Luonto toimintaympäristönä koulutukset syventyvät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen normien toteutumiseen lähiluonnossa.

  Lisätietoa koulutuksista löydät Suomen Ladun verkkosivuilta.

 • Outward Bound Finland on voittoa tavoittelematon Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä nuorisotyön palvelujärjestö. OB Finlandin tavoitteena on edistää elämyspedagogiikan, seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen oppimisen käyttöä Suomessa. Kaikille avoimeen toimintaan kuuluu mm. avoimia koulutuksia sekä tilauksesta järjestettävät koulutukset opettajille, nuorisotyöntekijöille, sosiaalikasvattajille, ryhmänohjaajille, yhteisöille, elämyspedagogeille ja kaikille elämyksellisistä menetelmistä kiinnostuneille. Koulutuksia järjestetään myös Lahdessa ja lähialueella.

  Lue lisää Outward Bound Finlandin verkkosivuilta

 • Valtakunnallinen lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luonto-Liitto järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäristökasvatuksen parissa toimiville tahoille. Koulutusta voi tilata suoraan Luonto-Liitosta tai toivoa Lahden kaupungin ympäristökasvattajilta. Tilaamme koulutuksen, kun kiinnostuneiden määrä riittää kurssiryhmäksi.

  Tutustu Luonto-Liiton ympäristökasvatuskoulutuksiin.