Hyppää sisältöön
Ympäristökasvatusta Salpausselkä Geoparkissa

Salpausselkä Geopark kasvatus- ja opetusympäristönä

Viimeinen jääkausi jätti jälkensä Suomen geologiaan. Jää ja sen sulamisvesi muokkasivat maata esimerkiksi painaen maankuorta lommolle, kuljettaen lohkareita ja kiviä, kasaten maa-aineksia ja sulattaen syvänteitä maisemaan. Tunnetuimmat jääkauden jälkeensä jättämät reunamuodostumat, Salpausselät, ulottuvat eteläisen Suomen poikki itä-länsi ja koillinen-lounas suuntaisesti ja ovat näyttävimmillään Lahden seudulla. Tälle veden muovaamalle, geologisesti merkittävälle alueelle on perustettu Salpausselkä Unesco Global Geopark.

Salpausselkä Geopark -alueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä. Geoparkin toimintaan kuuluvat geologisen tiedon levittäminen, kestävän matkailun ja kestävän elämäntavan kasvatuksen edistäminen sekä niin kansallinen kuin kansainvälinenkin verkostoituminen ja tiedonvaihto.

Salpausselkä Geoparkin ympäristökasvatustyöryhmä tuottaa Salpausselkä Geopark -alueen maastoon opetuskokonaisuuksia, joiden avulla ainutlaatuisen lähiympäristön erityispiirteet ja geologinen syntyhistoria tulevat kokemuksellisesti tutuiksi. Tavoitteena on tutustuttaa alueella kasvavat lähiympäristönsä luonnon ja kulttuurin erityispiirteisiin aina päiväkodista toisen asteen opintoihin saakka ja sitoa kestävä elämäntapa paikallisidentiteettiin ja paikkaan kuulumisen kokemukseen.

Salpausselkä Geopark varhaiskasvatusohjelma

Kaikilla Salpausselkä Geopark -alueen varhaiskasvatuksen toimipisteillä on mahdollisuus hakea itselleen virallista Salpausselkä Geopark -toimipiste statusta, jos kriteeristö täyttyy kyseisen toimipisteen kohdalla. Toiminta on maksutonta ja ympäristökasvattajilta saa tukea työhön.

Salpausselkä Geopark varhaiskasvatusohjelman toimipisteitä ovat Kanervan päiväkoti Lahdessa, Hämeenkosken päiväkoti Hollolassa, Päiväkoti Pääskynpesä Lahdessa sekä Päiväkoti Syke Sysmässä.

Salpausselkä Geopark varhaiskasvatusohjelmaan hakeminen

 

 1. Tilatkaa ympäristökasvattajalta koko henkilöstölle suunnattu Salpausselkä Geopark koulutuspäivä.
 2. Laatikaa päiväkodissa Salpausselkä Geopark -toimintasuunnitelma, joka sisältää kartoituksen ja kehitysprojektin.
 3. Toteuttakaa suunnitelmaa ja dokumentoikaa toimintaa noin puoli vuotta.
 4. Ympäristökasvattaja tekee seurantakäynnin, jossa arvioidaan kriteeristön ja tavoitteiden toteutuminen.
 5. Status Salpausselkä Geopark toimipisteenä joko myönnetään tai asetetaan kehitystavoitteet seuraavalle puolen vuoden jaksolle.
 6. Toimipiste saa pihapiiriinsä infotaulun, joka kertoo Salpausselkä Geoparkista ja sen varhaiskasvatusohjelmasta.

 

  1. Varhaiskasvatuksen toimipisteen henkilöstö koulutetaan tuntemaan perustiedot UNESCO Global Geoparkista ja ulkopedagogiikasta.
  2. Salpausselkä Geopark -teema näkyy toimipisteen varhaiskasvatussuunnitelmassa tai toimintasuunnitelmassa.
  3. YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat toimipisteessä esillä ja niitä toteutetaan toiminnassa.
  4. Joka vuosi toimipisteessä valitaan yksi YK:n Agenda 2030 -tavoitteista, jota käsitellään kehitysprojektissa.
  5. Toimipisteessä jokainen lapsi pääsee vähintään kerran viikossa lähiluontoon. Henkilöstö sitoutuu lisäämään lähiluonnon käyttämistä keskeisenä oppimisympäristönä.
  6. Lähiluontokartoitus tehdään kerran vuodessa ja toimipisteessä pidetään esillä karttaa, jossa on kirjattuna yhteisesti käytetty nimistö lähiympäristön geokohteille.
  7. Toimipisteen kasvatushenkilöstö osallistuu Salpausselkä Geopark -verkostotapaamisiin säännöllisesti. Tapaamisia järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

  Kriteeristön ovat työstäneet vuosien 2019-2020 aikana Kanervan päiväkodin henkilöstö, Lahden vihreä lippu päiväkotien ohjausryhmä, kaupungin ympäristökasvattajat ja Salpausselkä Geopark -yksikkö.

  • Liittykää mukaan Vihreä Lippu -ohjelmaan.
  • Järjestäkää vieraslajitalkoot päiväkodin lähiympäristössä.
  • Seuratkaa päiväkodin ilmastotekoja ja viestikää niistä lasten koteihin.
  • Dokumentoikaa ympäristökasvatuksellista toimintaa säännöllisesti ja kootkaa kahvihuoneeseen jatkuvasti päivittyvä henkilökunnan vinkkikansio.
  • Käyttäkää lähiympäristön vakiintuneita lempinimiä määrätietoisesti yhdessä. Yhteinen nimistö lisää paikkaan kuulumisen tunnetta ja helpottaa ryhmien välistä tiedonvaihtoa.
  • Jakakaa lähiluontokartoituksella opittua tietoa uusille lapsille ja henkilökunnan jäsenille, jotta opittu tieto pysyy yhteisössä.
  • Kartoittakaa lasten kanssa kartan ja kartoituslomakkeen avulla lähiympäristöä säännöllisesti.
  • Luokaa päiväkodillenne oma Geopark-maskotti.
  • Retkeilkää oman lähiympäristön ulkopuolella Salpausselkä Geopark -kohteissa lasten kanssa.
  • Etsikää tietoa jostakin toisesta UNESCO Global Geoparkista ja mahdollisuuksien mukaan verkostoitukaa siellä toimivan varhaiskasvatuksen toimipisteen kanssa.

Katso esittelyvideo Salpausselkä Geopark -päiväkodeista


Ohita upotus

Salpausselkä Geopark -opetuskokonaisuudet

Lahden kaupunki tuottaa opetuskokonaisuuksia Salpausselkä Geoparkin hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Opetuskokonaisuudet ovat maksutta kaikkien käytettävissä ja ympäristökasvattaja ohjaa niitä Salpausselkä Geopark -alueen kuntien toimipisteille. Salpausselkä Geopark -alueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

 • Työpajan tavoite: Yhteisön oman lähiluontokartan tuottaminen.

  Kohderyhmä: Päiväkoti, viskarit ja eskarit; Koulu, kaikki luokka-asteet

  Kesto: Aloitustyöpaja 45 min., jonka jälkeen kartan täydentämistä toistuvina tuokioina esimerkiksi luontoretkien jälkeen.

  Työpajan kuvaus: Ison kartan voi tilata oman kunnan kartta- tai tulostuspalveluista tai tehdä itse tulosteita yhdistämällä.

  Karttapohjalle kootaan kaikki yhteisön eri ryhmien käyttämät luontokohteet lähiympäristöstä ja lisätään niistä käytetyt nimitykset. Yhdessä lasten kanssa kootaan kartan ympärille piirroksia, valokuvia, kuvauksia ja kokemuksia eri paikoista. Aineistot voi koota myös sähköiseen arkistoon.

  Lasten kanssa opetellaan lukemaan karttaa ja tunnistamaan siitä karttamerkkejä ja etäisyyksiä ikäryhmälle sopivin tavoin. Kartalle voidaan lisätä karttamerkkien lisäksi omia tunnisteita kuvaamaan esimerkiksi tuttuja majapaikkoja ja retkikohteita.

  Karttaa pidetään esillä toimipisteessä keskeisellä paikalla ja opetellaan käyttämään yhtenäistä nimistöä, jolloin paikallisidentiteetti vahvistuu. Kartan ympärille kootaan vuosittain uusia piirroksia ja valokuvia ja pidetään sitä ajan tasalla mahdollisista muutoksista lähiympäristössä.

  Ympäristökasvattajan voi kutsua mukaan ohjaamaan karttatyöpajaa. Yhteystiedot sivun alalaidassa.

 • Työpajan tavoite: Luodaan yhteisölle oma Salpausselkä Geopark -maskotti

  Kohderyhmä: Päiväkoti, viskarit ja eskarit; Koulu, kaikki luokka-asteet

  Kesto: Aloitustyöpaja 2 x 45 min., jonka jälkeen hahmon tarinaa täydennetään mahdollisuuksien mukaan

  Työpajan kuvaus: Orientoidutaan aiheeseen vierailemalla ryhmän paljon käyttämässä lähiluontokohteessa ja pohditaan siellä, millaisia ominaisuuksia alueen maskotilla tulisi olla.

  Maskotin tuottaminen aloitetaan satunnaispiirustusosiolla, jossa herätellään luovuutta ja opitaan piirtämään näkyväksi erilaisia ominaisuuksia. Ohjatun osion jälkeen jatketaan ideointia ja hahmojen tuottamista vapaammin. Hahmoille keksitään myös tarinat ja kirjataan niiden tärkeimmät tiedot muistiin.

  Maskottityöpajassa syntyneistä hahmoista voidaan valita jatkokehitykseen kokonaisia hahmoja tai niiden yhdistelmiä. Virallisen hahmon valikoiduttua voi ympäristökasvattaja auttaa luomaan siitä sähköisen version, jonka voi ottaa käyttöön yksikön julkaisuissa.

  kuvituskuva
  Kanervan päiväkodin Salpausselkä Geopark -maskotti Supan Supersankari valmistui hahmotyöpajassa syksyllä 2019