Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin arviointi

Lahdessa on käytössä erilaisia hyvinvoinnin arviointityökaluja, kuten kouluterveyskysely, mitä- kuuluu kysely, opiskeluhuollon itsearviointi ja maakunnallinen arviointi. Hyvinvoinnin arviointityökalujen avulla saadaan kunta- ja oppilaitoskohtaista tietoa hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Toisella asteella lukiossa toteutetaan laatukysely ja ammatillisessa koulutuksessa hyvinvointikysely. Arviointitiedon avulla koulut ja oppilaitokset voivat suunnata toimintaansa niihin painopisteisiin, joille havaitaan olevan tarve lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Maakunnallinen arviointi

Esi- ja perusopetuksen maakunnallinen arviointikysely toteutetaan kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa, joka toinen vuosi. Kyselyyn vastaamalla huoltajat, koulujen henkilöstö ja koululaiset pääsevät vaikuttamaan ja antamaan palautetta oman kuntansa koulutuksen järjestäjälle esi- ja perusopetuksen toiminnan kehittämiseksi. Seudullinen arviointityöryhmä analysoi tulokset ja esittää sivistyslautakunnalle kaksi seuranta-/arviointikohdetta seuraavalle lukuvuodelle.

Opiskeluhuollon itsearviointi

Opiskeluhuoltoryhmät arvioivat lukuvuosittain toimintaansa ja opiskeluhuoltosuunnitelmaan kirjattujen asioiden toteutumista. Tulokset käydään läpi esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen opiskeluhuollon ohjausryhmissä. Itsearvioinnin avulla opiskeluhuoltoryhmät saavat palautetta koulu-/oppilaitoskohtaisesta työstä ja suuntaviivoja tavoitteiden asettamiselle. Opiskeluhuollon itsearvioinnin avulla saadaan lisäksi tietoa siitä, millaisia kuntakohtaisia painotuksia on tarpeen tehdä.

Mitä kuuluu kysely

Lahden perusopetuksen kaikille vuosiluokille toteutetaan lukuvuosittain sähköinen Mitä kuuluu kysely. Kyselyn tuloksista keskustellaan luokittain opiskeluhuoltoryhmän jäsenten ja oppilaiden kesken. Kyselyn tulosten pohjalta suunnitellaan tarvittavia koulu- ja luokkatasoisia interventioita.