Hyppää sisältöön

Opiskeluhuollon toimintamalleja

Koulupoissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen

Koulupoissaoloihin puuttumisen tavoitteena on suunnitelmallisesti tukea jokaisen lapsen ja nuoren hyvää ja turvallista koulupolkua. Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsen ja nuoren kannalta on tärkeää, että päästäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan poissaolojen taustalla vaikuttaviin pulmiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päijät-Hämeen poissaoloihin puuttumisen malli

 

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisy

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen koulunkäyntiin. Lahden kouluissa kiusaamisen, häirinnän, syrjimisen ja väkivallan ehkäisemistä sekä siihen puuttumista toteutetaan OPH.n ohjeistuksen mukaisesti. Lahdessa on käytössä KiVa-Koulu, Resto ja Verso menetelmät.

Lisätietoja alla olevista linkeistä.

#eikaikelleväkivallalle

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa

Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi

Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen Päijät-Hämeen kouluissa ja oppilaitoksissa

KiVa-Koulu

Verso ja Resto

Päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen

 • Päihtynyt oppilas tai havainto/epäily oppilaan päihteiden käytöstä koulupäivän aikana.

  1. Oppilaasta tehdään välitön tilannearvio.
  2. Oppilas viedään terveydenhoitajan luokse tai rehtorin kansliaan. Vahvassa päihtymystilassa soitetaan 112.
  3. Tilannearvion jälkeen otetaan yhteyttä huoltajaan.
  4. Oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
  5. Jatkossa monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelu, jossa tehdään suunnitelma oppilashuollon tukitoimista ja seurannasta.
 • Oppilas tupakoi, käyttää nuuskaa tai sähkösavuketta koulupäivän aikana tai oppilaalla on mukana jotakin näistä koululla.

  1. Oppilaalta pyydetään nikotiinituote pois. Opettaja tai rehtori voi tarvittaessa tarkastaa repun ja ottaa tuotteet haltuun.
  2. Otetaan yhteyttä oppilaan huoltajaan.
  3. Nikotiinituote luovutetaan huoltajalle tai poliisille. Ne tuhotaan 3kk.n jälkeen, ellei niitä tulla hakemaan pois.
  4. Jos tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö on toistuvaa, oppilas ohjataan terveydenhoitajalle, jossa sovitaan myös seurannasta.
 • Koululla kuuluu puhetta tai muuten tulee ilmi huolestuttava ilmiö esimerkiksi alkoholi, huumeet, nuuska, tupakka, imppaaminen, päihteiden välittämien.

  1. Ilmiön havainnut ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoryhmän jäseneen.
  2. Opiskeluhuoltoryhmä käsittelee ilmiötä ja miettii toimenpiteet.
  3. Opiskeluhuoltoryhmä seuraa ilmiötä, sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutusta.