Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto lukiossa

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja myös huoltajien kanssa. Hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla huolehditaan sekä opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvoinnista että opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan lukioissa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tukee koko lukioyhteisöä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä yhteisön hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lukion yhteisöllisestä opiskeluhuollosta vastaa opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu lukion rehtori (apulaisrehtori), ryhmänohjaajien/ opettajien edustus, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat myös opiskelijoiden edustajat ja huoltajien edustus.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavat palvelut eli opiskeluterveydenhuollon, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisessa asiantuntijaryhmässä toteutettavan työn. Yksilötyö on sekä ehkäisevää että korjaavaa. Tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista terveyttä, hyvinvointia ja opintojen etenemistä sekä kasvua aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään.

 • Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen etunimi.sukunimi@paijatha.fi, ellei toisin mainita. Sähköpostiosoite kirjoitetaan pienillä kirjaimilla ilman ääkkösiä.

  Katja-Marika Tähkänen
  kuraattori
  044 018 7220

  Lahden lyseo, Lahden lukio Gaudia

  Miia Heinonen
  Kuraattori
  +358444164194

  Lahden lukio Gaudia

  Piia Valkeasalo
  Kuraattori
  +358447080376

  Lahden lyseo

 • Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen etunimi.sukunimi@paijatha.fi, ellei toisin mainita. Sähköpostiosoite kirjoitetaan pienillä kirjaimilla ilman ääkkösiä.

  Riina Hattunen
  Psykologi
  +358440187221

  Lahden lukio Gaudia

  Senni Uusitorppa
  Lahden lukio Gaudia

  Niko Nuutinen
  Psykologi
  +358444826797

  Lahden lyseo