Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto esi- ja perusopetuksessa

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden että sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Rehtorin johtama koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja sekä tarvittaessa opettaja. Yläkoulun opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat edellisten toimijoiden lisäksi opinto-ohjaaja ja koulunuorisotyöntekijä. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Koulupoissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen

Koulupoissaoloihin puuttumisen tavoitteena on suunnitelmallisesti tukea jokaisen lapsen ja nuoren hyvää ja turvallista koulupolkua. Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsen ja nuoren kannalta on tärkeää, että päästäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan poissaolojen taustalla vaikuttaviin pulmiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lahden perusopetuksen koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömalli

  1. Oppilaan tehtävänä on huolehtia koulunkäynnistä työjärjestyksen mukaisesti ja huoltajan tulee ilmoittaa alakoulussa omalle opettajalle ja yläkoulussa luokanvalvojalle, jos oppilas on poissa koulusta
  2. Opettaja/luokanvalvoja seuraa Wilman välityksellä poissaoloja päivittäin. Jos oppilas on luvatta poissa tai jos selvitettyjä poissaoloja kertyy huolestuttavan paljon (esim. yhteensä viikon tuntimäärää vastaava määrä), opettaja on yhteydessä kotiin ja selvittelee tilannetta. Tarvittaessa sovitaan huoltajan kanssa koulun tukitoimista (opetusjärjestelyihin liittyvä tai oppilashuollollinen tuki).
  3. Mikäli poissaolot jatkuvat edelleen (30- 60 tuntia), opettaja pyytää konsultaatiota opiskeluhuoltoryhmän jäseniltä. Tarvittaessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä ja sovitaan lisäselvityksistä (esim. koululääkärin vastaanotto), joiden tavoitteena on löytää poissaolojen taustalla olevat tekijät: onko kyse esimerkiksi motivaation puutteesta, kaveriongelmista, jännittämisestä, terveydellisistä syistä, kiusaamisesta, mielialaongelmasta tai lastensuojelun tuen tarpeesta.
  4. . Lisäselvitysten jälkeen pidetään neuvottelu, johon voidaan kutsua oppilaan ja huoltajien lisäksi myös koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja (esim. lastensuojelu, nuorisopsykiatria, perheneuvola) tarpeen mukaan. Neuvottelussa sovitaan rästiin jääneiden tehtävien suorittamisesta, toimenpiteistä ja tukitoimista, joilla koulunkäynti alkaa sujua. Lisäksi sovitaan yhdessä, miten tilannetta seurataan ja miten toimitaan, jos poissaolot edelleen jatkuvat.

Päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen

 • Päihtynyt oppilas tai havainto/epäily oppilaan päihteiden käytöstä koulupäivän aikana.

  1. Oppilaasta tehdään välitön tilannearvio.
  2. Oppilas viedään terveydenhoitajan luokse tai rehtorin kansliaan. Vahvassa päihtymystilassa soitetaan 112.
  3. Tilannearvion jälkeen otetaan yhteyttä huoltajaan.
  4. Oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
  5. Jatkossa monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelu, jossa tehdään suunnitelma oppilashuollon tukitoimista ja seurannasta.
 • Oppilas tupakoi, käyttää nuuskaa tai sähkösavuketta koulupäivän aikana tai oppilaalla on mukana jotakin näistä koululla.

  1. Oppilaalta pyydetään nikotiinituote pois. Opettaja tai rehtori voi tarvittaessa tarkastaa repun ja ottaa tuotteet haltuun.
  2. Otetaan yhteyttä oppilaan huoltajaan.
  3. Nikotiinituote luovutetaan huoltajalle tai poliisille. Ne tuhotaan 3kk.n jälkeen, ellei niitä tulla hakemaan pois.
  4. Jos tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö on toistuvaa, oppilas ohjataan terveydenhoitajalle, jossa sovitaan myös seurannasta.
 • Koululla kuuluu puhetta tai muuten tulee ilmi huolestuttava ilmiö esimerkiksi alkoholi, huumeet, nuuska, tupakka, imppaaminen, päihteiden välittämien.

  1. Ilmiön havainnut ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoryhmän jäseneen.
  2. Opiskeluhuoltoryhmä käsittelee ilmiötä ja miettii toimenpiteet.
  3. Opiskeluhuoltoryhmä seuraa ilmiötä, sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutusta.

Esi- ja perusopetuksen psykologit ja kuraattorit

 • Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen etunimi.sukunimi@paijatha.fi, ellei toisin mainita.

  Mari Rantala
  Psykologi
  +358503985471
  mari.rantala2@paijatha.fi

  Eteläinen alue: Hennalan päiväkoti, Jalkarannan päiväkoti, Kaarikadun päiväkoti, Kanervan päiväkoti, Lähteen päiväkoti, Launeen päiväkoti, Liipolan päiväkoti, Monitoimitalo Onni, Metsäkankaan päiväkoti, Renkomäen päiväkoti, Riihelän päiväkoti
  Pohjoiselta alueelta: Alasenjärven päiväkoti, Herrasmannin päiväkoti, Sipuran päiväkoti

  Hanna Holi
  Psykologi
  +358503985470

  Itäinen alue: Asemantaustan päiväkoti, Aurinkorinteen päiväkoti, Erstan päiväkoti, Humpulan päiväkoti, Kariston päiväkoti, Möysän päiväkoti, Paavolan päiväkoti, Rakokiven päiväkoti, Tenava-Tonttilan päiväkoti, Villa Piipari, Villähteen päiväkoti
  Pohjoiselta alueelta: Kilpiäisten päiväkoti, Kytölän päiväkoti, Mukkulan päiväkoti, Ruoriniemen päiväkoti

  Sari Tura
  Johtava psykologi
  +358444164076

 • Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen etunimi.sukunimi@paijatha.fi, ellei toisin mainita.

  Elina Talala
  Koulupsykologi
  +358444163622

  Eteläinen alue: Kärpänen, Kasakkamäki, Lahden seudun kristillinen koulu

  Pauliina Juvonen
  Koulupsykologi
  +358503878725

  Eteläinen alue: Lähde

  Jenni Luukkonen
  Koulupsykologi
  +358505391661

  Eteläinen alue: Renkomäki, Länsiharju, Liipola

  Heidi Passila
  Koulupsykologi
  +358505391662

  Eteläinen alue: Jalkaranta, Salpausselkä

  Jani Radmer
  Koulupsykologi
  +358505391667

  Pohjoinen alue: Kivimaa ja Mukkula

  Ronja Rintala
  Koulupsykologi
  +358444826127

  Itäinen alue: Kukkanen, Möysä

  Senni Uusitorppa
  Koulupsykologi
  +358505391663

  Itäinen alue: Lotila

  Sari Tura
  Johtava psykologi
  +358444164076

   

  Koulut, joissa ei ole psykologipalveluita: yhteys konsultoivaan psykologiin koulun terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

 • Sähköpostiosoitteet 1.1.2023 alkaen etunimi.sukunimi@paijatha.fi, ellei toisin mainita. Sähköpostiosoite kirjoitetaan pienillä kirjaimilla ilman ääkkösiä.

  Susanna Iivonen-Pekesen
  Vastaava kuraattori/Esiopetuksen vastaava kuraattori
  +358503836513

  Aija-Riitta Saastamoinen
  Vastaava koulukuraattori
  +358444164678
  Aija-Riitta.Saastamoinen2@paijatha.fi

  Itäinen alue: Karisto (myös esiopetus)

  Anni Granroth
  Koulukuraattori
  +358444826796

  Itäinen alue: Lotila

  Riku Miettinen
  Koulukuraattori
  +358444826370

  Itäinen alue: Tiirismaa (myös esiopetus)

  Kirsi Muhli
  Koulukuraattori
  +358444163723

  Itäinen alue: Tiirismaa (myös esiopetus)

  Heidi-Maaret Taulo
  Koulukuraattori
  +358447909515

  Itänen alue: Rakokivi (myös esiopetus)

  Marko Vepsäläinen
  Koulukuraattori
  +358440187232

  Itäinen alue: Kukkasen peruskoulu

  Mari Vallius
  Koulukuraattori
  +358444164814

  Itäinen alue: Harju, Möysä

  Kia Laurila
  Koulukuraattori
  +358444820987

  Itäinen alue: Villähde (myös esiopetus), Kirkonkylä (myös esiopetus), Ersta (myös esiopetus)

  Unkuri Jani
  Koulukuraattori
  +358444164005

  Pohjoinen alue: Ahtiala

  Sini Korhonen
  Koulukuraattori
  +358505391664

  Pohjoinen alue: Mukkula

  Emma Komppa
  Koulukuraattori
  +358444826986
  emma.komppa2@paijatha.fi

  Pohjoinen alue: Mukkula

  Kirsi Luomanperä
  Koulukuraattori
  +358444164004

  Pohjoinen alue: Kivimaa

  Eira Renvall
  koulukuraattori
  +358505597815

  Pohjoinen alue: Kivimaa

  Eine Parikka
  Koulukuraattori
  +358440187222

  Pohjoinen alue: Alasenjärven koulu, Lahden seudun kristillinen koulu

  Hanna Autio
  Koulukuraattori
  +358444826911

  Eteläinen alue: Kärpänen (myös esiopetus)

  Sari Kähkönen
  koulukuraattori
  +358503985170

  Eteläinen alue: Salpausselkä

  Tuulia Konttinen
  Koulukuraattori
  +358444826989
  Tuulia.Konttinen2@paijatha.fi

  Eteläinen alue: Länsiharju, Lahden ruotsinkielinen koulu (myös esiopetus)

  Antti Mankinen
  Koulukuraattori
  +358505391666

  Eteläinen alue: Jalkaranta (myös esiopetus), Kasakkamäki (myös Riihelän esiopetus)

  Terhi Leinonen
  Koulukuraattori
  +358444163724
  Terhi.Leinonen2@ paijatha.fi

  Eteläinen alue: Liipola (myös esiopetus), Renkomäki, Ali-Juhakkala

  Milja Kuutsa
  Koulukuraattori
  +358444826988
  Milja.Kuutsa2@paijatha.fi

  Eteläinen alue: Lähde (myös esiopetus ja Launeen esiopetus)

  Suvi Korppi
  Vastaava koulukuraattori
  +358503836516

  Eteläinen alue: Lähde