Hyppää sisältöön

Oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden että sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja sekä tarvittaessa opettaja. Yläkoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat edellisten toimijoiden lisäksi opinto-ohjaaja ja koulunuorisotyöntekijä. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Koulupoissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen

Koulupoissaoloihin puuttumisen tavoitteena on suunnitelmallisesti tukea jokaisen lapsen ja nuoren hyvää ja turvallista koulupolkua. Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsen ja nuoren kannalta on tärkeää, että päästäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan poissaolojen taustalla vaikuttaviin pulmiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Lahden perusopetuksen koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömalli

  1. Oppilaan tehtävänä on huolehtia koulunkäynnistä työjärjestyksen mukaisesti ja huoltajan tulee ilmoittaa alakoulussa omalle opettajalle ja yläkoulussa luokanvalvojalle, jos oppilas on poissa koulusta
  2. Opettaja/luokanvalvoja seuraa Wilman välityksellä poissaoloja päivittäin. Jos oppilas on luvatta poissa tai jos selvitettyjä poissaoloja kertyy huolestuttavan paljon (esim. yhteensä viikon tuntimäärää vastaava määrä), opettaja on yhteydessä kotiin ja selvittelee tilannetta. Tarvittaessa sovitaan huoltajan kanssa koulun tukitoimista (opetusjärjestelyihin liittyvä tai oppilashuollollinen tuki).
  3. Mikäli poissaolot jatkuvat edelleen (30- 60 tuntia), opettaja pyytää konsultaatiota oppilashuoltoryhmän jäseniltä. Tarvittaessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä ja sovitaan lisäselvityksistä (esim. koululääkärin vastaanotto), joiden tavoitteena on löytää poissaolojen taustalla olevat tekijät: onko kyse esimerkiksi motivaation puutteesta, kaveriongelmista, jännittämisestä, terveydellisistä syistä, kiusaamisesta, mielialaongelmasta tai lastensuojelun tuen tarpeesta.
  4. . Lisäselvitysten jälkeen pidetään neuvottelu, johon voidaan kutsua oppilaan ja huoltajien lisäksi myös koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja (esim. lastensuojelu, nuorisopsykiatria, perheneuvola) tarpeen mukaan. Neuvottelussa sovitaan rästiin jääneiden tehtävien suorittamisesta, toimenpiteistä ja tukitoimista, joilla koulunkäynti alkaa sujua. Lisäksi sovitaan yhdessä, miten tilannetta seurataan ja miten toimitaan, jos poissaolot edelleen jatkuvat.

Päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen

 • Päihtynyt oppilas tai havainto/epäily oppilaan päihteiden käytöstä koulupäivän aikana.

  1. Oppilaasta tehdään välitön tilannearvio.
  2. Oppilas viedään terveydenhoitajan luokse tai rehtorin kansliaan. Vahvassa päihtymystilassa soitetaan 112.
  3. Tilannearvion jälkeen otetaan yhteyttä huoltajaan.
  4. Oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
  5. Jatkossa monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelu, jossa tehdään suunnitelma oppilashuollon tukitoimista ja seurannasta.
 • Oppilas tupakoi, käyttää nuuskaa tai sähkösavuketta koulupäivän aikana tai oppilaalla on mukana jotakin näistä koululla.

  1. Oppilaalta pyydetään nikotiinituote pois. Opettaja tai rehtori voi tarvittaessa tarkastaa repun ja ottaa tuotteet haltuun.
  2. Otetaan yhteyttä oppilaan huoltajaan.
  3. Nikotiinituote luovutetaan huoltajalle tai poliisille. Ne tuhotaan 3kk.n jälkeen, ellei niitä tulla hakemaan pois.
  4. Jos tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö on toistuvaa, oppilas ohjataan terveydenhoitajalle, jossa sovitaan myös seurannasta.
 • Koululla kuuluu puhetta tai muuten tulee ilmi huolestuttava ilmiö esimerkiksi alkoholi, huumeet, nuuska, tupakka, imppaaminen, päihteiden välittämien.

  1. Ilmiön havainnut ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseneen.
  2. Oppilashuoltoryhmä käsittelee ilmiötä ja miettii toimenpiteet.
  3. Oppilashuoltoryhmä seuraa ilmiötä, sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutusta.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen psykologit

 • Mari Rantala

  Psykologi

  Hennala, Jalkaranta, Kanerva, Laune, Liipola, Lähde Metsäkangas, Riihelä sekä eteläisen alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
 • Hanna Holi

  Psykologi

  Asemantausta, Humpula, Kaarikatu, Möysä, Renkomäki, Svenska Dagiset, Tenava-Tonttila ja Villa Piipari sekä keskustan alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
 • Mari Ulmanen

  Koulupsykologi

  Ersta, Villähde, Rakokivi, Aurinkorinne, Nastolan alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
 • Sari Tura

  Johtava psykologi

  Ahtiala, Herrasmanni, Karisto, Kilpiäinen, Kytölä, Leikkitupa, Mukkula, Paavola, Ruoriniemi, Sipura ja Viherlaakso sekä pohjoisen alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

Peruopetuksen psykologit

Perusopetuksen ja esiopetuksen kuraattorit