Hyppää sisältöön

Oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden että sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa opettaja. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Koulupoissaolojen seuraaminen ja niihin puuttuminen

Koulupoissaoloihin puuttumisen tavoitteena on suunnitelmallisesti tukea jokaisen lapsen ja nuoren hyvää ja turvallista koulupolkua. Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille. Lapsen ja nuoren kannalta on tärkeää, että päästäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttumaan poissaolojen taustalla vaikuttaviin pulmiin yhdessä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömalli

 

Päihteiden käyttöön puuttuminen

 • Koulun toimintaohje päihde-epäilyssä

  1. Oppilaasta tehdään välitön tilannearvio.
  2. Oppilas ohjataan terveydenhoitajalle tai vahvassa päihtymystilassa soitetaan 112.
  3. Tilannearvion jälkeen otetaan yhteyttä huoltajaan.
  4. Oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus ja tarvittaessa ilmoitus/konsultaatio poliisille.
  5. Tarvittaessa tehdään suunnitelma oppilashuollon tukitoimista ja mahdollisesti järjestetään monialainen asiantuntijaryhmä.
  6. Terveydenhoitaja tai kuraattori ohjaa oppilaan tarvittaessa päihdesairaanhoitajalle.
  1. Havainto tai epäily tupakkatuotteesta: tupakka, nuuska, sähkösavuke.
  2. Oppilaalta pyydetään esine/aine pois. Opettaja tai rehtori voi tarvittaessa tarkastaa repun ja ottaa haltuun tupakkatuotteet.
  3. Yhteys oppilaan huoltajaan.
  4. Esine/aine luovutetaan huoltajalle tai poliisille. Aineet tuhotaan 3kk.n jälkeen , ellei aineita tulla hakemaan pois.
  5. Tieto poliisille, jos oppilas vastustaa tai huomattava määrä tupakkatuotteita hallussa.
  6. Jos toistuvaa, oppilas ohjataan terveydenhoitajalle. Tarvittaessa konsultoidaan kuraattoria tai lastensuojelua.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen psykologit

 • Mari Honkanen

  Psykologi

  Hennala, Jalkaranta, Kanerva, Laune, Liipola, Lähde Metsäkangas, Riihelä sekä eteläisen alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
 • Hanna Holi

  Psykologi

  Asemantausta, Humpula, Kaarikatu, Möysä (alle esiopetusikäiset), Renkomäki, Svenska Dagiset, Tenava-Tonttila ja Villa Piipari sekä keskustan alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
 • Sari Tura

  Psykologi

  Ahtiala, Herrasmanni, Karisto, Kilpiäinen, Kytölä, Leikkitupa, Mukkula, Paavola, Ruoriniemi, Sipura ja Viherlaakso sekä pohjoisen alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
 • Mari Ulmanen

  Koulupsykologi

  Ersta, Villähde, Rakokivi, Aurinkorinne, Huokokuja, Niittytie, Nastolan alueen perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

Peruopetuksen psykologit

Perusopetuksen ja esiopetuksen kuraattorit