Hyppää sisältöön

Vaalit

Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta pois lukien presidentinvaali.

Yleisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että äänioikeus on riippuvainen vain sellaisista edellytyksistä, jotka kansalaisilla yleensä on. Esimerkiksi äänioikeudelle eduskuntavaaleissa on vain kaksi edellytystä: 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus.

Yhtäläisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen oikeus vaikuttaa vaalin tulokseen eli sama äänimäärä. Yleisissä vaaleissa kullakin äänestäjällä on käytettävissään yksi ääni.

Oikeusministeriö vastaa vaalilainsäädännön valmistelusta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021.

 • Digi- ja väestötietovirasto postittaa ilmoituskortit äänestysoikeudesta koteihin. Kortista käyvät ilmi ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikat aukioloaikoineen. Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka kortissa on mainittu. Ennakkoon voit äänestää missä tahansa Suomessa sijaitsevassa äänestyspaikassa sekä ulkomailla Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa, tai tilata oikeusministeriöltä kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille. Ilmoituskortin ei tarvitse olla mukana äänestyspaikalla, kuvallinen henkilötodistus riittää.

 • Äänestyspaikoilla noudatetaan yleisiä turvaohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Äänestäjää suositellaan pitämään yllä vähintään 2 metrin turvavälejä, käyttämään suu-nenäsuojainta, noudattamaan yskimishygieniaohjeita, ottamaan mukaan oma lyijy- tai kuulakärkikynänsä ja käyttämään tarjolla olevaa käsidesiä. Varaudu jonottamaan ulkona.

  Viivakoodillinen henkilötodistus nopeuttaa rekisteröitymistä. Huomaathan, että passissa ei ole viivakoodia.

  Vaalien vilkkainta aikaa ovat perinteisesti olleet varsinainen vaalipäivä sekä ennakkoäänestyksen ensimmäiset ja viimeiset päivät. Jos haluat välttää ruuhkia, harkitse, voisitko ajoittaa äänestämisen näiden päivien ulkopuolelle.

 • Vaalipäivänä voit äänestää vain ilmoituskorttiisi merkityssä äänestyspaikassa. Ilmoituskortti postitetaan sinulle kotiin tai se on luettavissa suomi.fi -palvelussa. Mikäli olet epävarma äänestyspaikastasi tai äänestysoikeudestasi, voit tiedustella asiaa Digi- ja väestötietovirastosta (puh 0295 535 530).

  Äänestyspaikat ovat auki klo 9.00–20.00. Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksesi – myös ajokortti käy. Poliisilaitoksilta saa kotikunnasta riippumatta tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin, jos sinulla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

  Äänestyspaikoilla noudatetaan yleisiä turvaohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Äänestäjää suositellaan pitämään yllä vähintään 2 metrin turvavälejä, käyttämään suu-nenäsuojainta, noudattamaan yskimishygieniaohjeita, ottamaan mukaan oma lyijy- tai kuulakärkikynänsä ja käyttämään tarjolla olevaa käsidesiä. Varaudu jonottamaan ulkona.

 • Kuntavaalit toimitetaan Lahden kaupungissa 13.6.2021 klo 09.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:

  ÄänestysalueÄänestyspaikkaOsoite
  1 Keski-LahtiKansakoulun toimipisteSibeliuksenkatu 1 / Vuorikatu 13
  2 KeskustaLahden yhteiskouluKirkkokatu 2
  3 KartanoLahden lyseoLahdenkatu 6
  4 PaavolaLotilan kouluVuoksenkatu 9
  5 KiveriöLahden Kristillinen kouluTeinintie 4
  6 NiemiKivimaan kouluLahdenkatu 62
  7 MukkulaMukkulan kouluTuhtokatu 2
  8 KilpiäinenMukkulan kouluTuhtokatu 2
  9 KivimaaKivimaan kouluLahdenkatu 62
  10 MöysäTenava-Tonttilan päiväkotiSalonaukio 1
  11 KaristoKariston kouluKaristonkatu 213
  12 AhtialaAhtialan kouluPurorinteenkatu 4
  13 KunnasKunnaksen kouluOpinkatu 4
  14 AsemantaustaLahden ruotsinkielinen kouluLeantie 2a
  15 LiipolaLiipolan monitoimitalo OnniOstoskatu 3
  16 KerinkallioKerinkallion päiväkotiKerinkallionkatu 6
  17 HennalaLänsiharjun kouluHelsingintie 52
  18 LauneSalinkallion kouluSalinmäentie 1
  19 NikkiläMonitoimitalo LähdeAjokatu 167
  20 RenkomäkiRenkomäen kouluOrimattilankatu 93
  21 KärpänenKärpäsen kouluKasakkamäentie 1
  22 PirttiharjuKasakkamäen kouluSävelkatu 2
  23 MetsäkangasMettis (liikuntasali)Suitsikatu 10
  24 JalkarantaJalkarannan koulu / monitoimitalo JaloSarvikuja 1
  25 PyhäntakaKivijärven kouluVehkamäentie 24
  26 ErstaErstan kouluKärrytie 7
  27 KirkonkyläKirkonkylän kouluHoitokodintie 1
  28 UusikyläKanervan kouluRakokiventie 51
  29 VillähdeVillähteen kouluKankaantie 5
  30 RakokiviNastopoliRakokiventie 2
  31 NastonharjuNastolan nuorisotila VaijeriHuokotie 9
 • Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty henkilö ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan.

  Äänestyspäivänä 13.6. voit äänestää äänestysilmoituksessasi mainitun äänestyspaikkasi pihalla. Sinun on soitettava vaalilautakunnan puhelinnumeroon jotka julkaistaan vaalipäivää edeltävällä viikolla kaupungin vaalisivuilla. Puhelinnumero on myös äänestyspaikan sisäänkäynnin vieressä olevassa oikeusministeriön ja THL:n laatimassa julisteessa. Puhelinnumeroihin vastataan vaalihuoneistojen ollessa auki su 13.6. 9-20.

  Äänestyspaikkojen puhelinnumerot

  ÄänestyspaikkaPuhelinnumero
  1 Keski-Lahti, kansakoulun toimipiste 044 482 6682
  2 Keskusta , yhteiskoulu 044 482 6683
  3 Kartano, Lyseo 044 482 6684
  4. Paavola, Lotilan koulu 044 482 6685
  5.Kiveriö, kristillinen koulu 044 482 6686
  6. Niemi, Kivimaan koulu 044 482 6687
  7. Mukkula, koulu 044 482 6688
  8. Kilpiäinen, Mukkulan koulu 044 482 6689
  9. Kivimaa, koulu 044 482 6690
  10. Möysä, Tenava-Tonttila pv.koti 044 482 6691
  11. Karisto, koulu 044 482 6692
  12. Ahtiala, koulu 044 482 6693
  13. Kunnas, koulu 044 482 6694
  14. Asemantausta, ruotsinkielinen koulu 044 482 6695
  15. Liipola, monitoimitalo Onni044 482 6696
  16. Kerinkallio, päiväkoti044 482 6710
  17. Hennala, Länsiharjun koulu044 482 6711
  18. Laune, Salinkallion koulu044 482 6712
  19. Nikkilä, monitoimitalo Lähde044 482 6713
  20. Renkomäki, koulu044 482 6714
  21. Kärpänen, koulu044 482 6715
  22. Pirttiharju, Kasakkamäen koulu044 482 6716
  23. Metsäkangas, liikuntasali044 482 6717
  24 Jalkaranta, monitoimitalo Jalo044 482 6718
  25. Pyhäntaka, koulu044 482 6719
  26. Erstan koulu044 482 6720
  27. Kirkonkylä koulu044 482 6721
  28. Uusikylä, Kanervan koulu044 482 6722
  29. Villähde, koulu044 482 6723
  30. Rakokivi, Nastopoli044 482 6724
  31. Nastonharju, Vaijeri044 482 6725