Hyppää sisältöön

Lautakunnat

Lahdessa toimii viisi lautakuntaa ja Nastolan aluejohtokunta. Lisäksi on seudullisia lautakuntia. Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori. Muissa lautakunnissa esittelijöinä toimivat toimialajohtaja ja vastuualuejohtajat, ellei hallintosäännön toimialakohtaisessa osiossa toisin määrätä.

Nastolan aluejohtokunta antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä, aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta ja seuraa niiden toteutumista.

Lautakuntien kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet ovat julkisia. Kokoukset ovat suljettuja, eikä yleisöllä ole niihin pääsyä.