Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Osa kaupunginhallituksen työstä organisoidaan kolmeen jaostoon, jotka ovat elinvoima- ja työllisyysjaosto, konserni- ja tilajaosto sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 kokouspäivät ovat 14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 26.10., 27.10., 28.10. (varapäivä), 2.11., 9.11., 23.11., 30.11. ja 14.12.2020.

Kaupunginhallituksen jäsenet

Jaostot

 • Kaupunginhallituksen jaosto vastaa mm. yleiskaavasta, elinkeinopolitiikasta ja koko alueen elinvoimasta erityiskysymyksinään uuden kunnan osakeskukset, maaseutualue ja maaseudun elinkeinot.

  ​Jaoston puheenjohtaja on Juha Rostedt. Jaoston varajäseninä toimivat kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

  Elinvoima- ja työllisyysjaoston vuoden 2020 kokouspäivät ovat 21.9., 12.10., 16.11. ja 7.12.2020.

  Elinvoima- ja työllisyysjaoston kokoonpano

  Juha Rostedt (KOK) puheenjohtaja
  ​Jetta Laakso, (SDP) varapuheenjohtaja
  ​Sonja Falk (KD)
  Rami Lehto (PS)
  Merja Vahter (KOK)

 • Kaupunginhallituksen jaostolla on vastuu konserniohjauksesta ja tila-asioista sekä konsernitasolla että kunnan omien kiinteistöjen tasolla.

  Konserni- ja tilajaoston puheenjohtajana toimii Aleksi Mäntylä. Jaoston varajäseninä toimivat kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

  Konserni- ja tilajaoston vuoden 2020 kokouspäivät ovat 21.9., 12.10., 16.11. ja 7.12.2020.

  Konserni- ja tilajaoston kokoonpano

  ​Aleksi Mäntylä (VIHR) puheenjohtaja
  Alettin Basboga (SDP) varapuheenjohtaja
  Pekka Komu (SDP)
  Toni Putula (KOK)
  Jenna Koskelo (KESK)

 • Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston vastuualueeseen kuuluu yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio kaupunkiorganisaatiossa.

  Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston vuoden 2020 kokouspäivät ovat 23.9., 4.11. ja 2.12.2020.

  Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston kokoonpano

  ​Sirkku Hildén (SDP) puheenjohtaja
  Juha Rostedt (KOK)​ varapuheenjohtaja
  Aleksi Mäntylä (VIHR)​
  Maria Mäkynen (SDP)​
  Francis McCarron (KOK)​
  Marju Markkanen (SDP)​