Hyppää sisältöön

Luottamushenkilöt

Tältä sivulta löydät tehtäväsi toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja lomakkeet.

Kokouspäivät

Toimielinten kokouspäiviä ylläpidetään toimielinten esittelysivuilla ja yhteenveto löytyy CloudMeetingin tiedostokirjastosta.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.​

 • Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
  • kunnanhallituksen esittelijää
  • lautakunnan esittelijää

  Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä ja varaesittelijöitä.

Luottamustoimipalkkiot 

Luottamushenkilöiden palkkiot on määritelty osana hallintosääntöä. Tutustu hallintosääntöön.

 • Aineisto pitää olla toimitettuna toimielimen sihteerilleMaksupäivä
  5.1.202424.1.2024
  7.2.202423.2.2024
  7.3.202422.3.2024
  5.4.202424.4.2024
  3.5.202424.5.2024
  7.6.202424.6.2024
  5.7.202424.7.2024
  6.8.202423.8.2024
  4.9.202424.9.2024
  4.10.202424.10.2024
  5.11.202422.11.2024
  11.12.202431.12.2024

  Luottamushenkilön tulee palauttaa aineisto Lahden kaupungille (toimielimen sihteerille) tarkastettavaksi. Tämän jälkeen korvaushakemus tarkastetaan, tarvittaessa korjataan ja lopulta hyväksytään. Mikäli kaupunki ei ehdi käsittelemään aineistoa määräaikaan mennessä, niin maksupäivä siirtyy taulukon mukaisesti seuraavaan maksupäivään. (Heinäkuussa maksetaan kokouspalkkioita 24.7.2024, mutta ansionmenetyskorvauksia ei makseta heinäkuussa vuosilomien vuoksi.)

Sähköinen kokousjärjestelmä CloudMeeting

Lahden kaupunki toteuttaa sähköistä kokousmenettelyjä. Luottamushenkilöt saavat esityslistat liitteineen ja oheismateriaaleineen luettavakseen sähköiseen kokousjärjestelmä CloudMeetingiin. Lisäksi pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti.

CloudMeetingiin tallennetaan myös mm. valtuustoinfojen ja muiden seminaarien materiaalit.

CloudMeeting