Hyppää sisältöön

Luottamushenkilöt

Tältä sivulta löydät tehtäväsi toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja lomakkeet.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.​

 • Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

  • kunnanhallituksen jäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä
  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
  • kunnanhallituksen esittelijää
  • lautakunnan esittelijää

  Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä ja varaesittelijöitä.

Luottamustoimipalkat 

 • AnsaintakausiAineisto pitää olla
  toimitettuna
  toimielimen
  sihteerille
  Sihteeri toimittaa
  aineiston Provinciaan
  Maksupäivä
  01.01.‐31.01.202115.1.202129.1.2021
  01.01.‐31.03.20211.4.20219.4.202123.4.2021
  01.04.‐30.06.20212.7.20219.7.202123.7.2021
  01.07.‐30.09.20211.10.20218.10.202122.10.2021
  01.10.‐31.12.20219.12.202116.12.202131.12.2021

  Luottamushenkilön tulee palauttaa aineisto Lahden kaupungille (toimielimen sihteerille) tarkastettavaksi. Tämän jälkeen lasku tarkastetaan, tarvittaessa korjataan ja lopulta hyväksytään. Lahden kaupunki toimittaa aineiston Provinciaan taulukossa ilmoitettuina määräaikoina. Mikäli kaupunki ei ehdi käsittelemään aineistoa määräaikaan mennessä, niin maksupäivä siirtyy taulukon mukaisesti seuraavaan maksupäivään.

Sähköinen kokousjärjestelmä CloudMeeting

Lahden kaupunki toteuttaa sähköistä kokousmenettelyjä. Luottamushenkilöt saavat esityslistat liitteineen ja oheismateriaaleineen luettavakseen sähköiseen kokousjärjestelmä CloudMeetingiin. Lisäksi pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti.

CloudMeetingiin tallennetaan myös mm. valtuustoinfojen ja muiden seminaarien materiaalit.

CloudMeeting