Hyppää sisältöön

Sisäilma-asiat

Lahden kaupungin päivitetty sisäilmatoimintamalli on voimassa 1.10.2020 alkaen. Mallia noudatetaan kaikissa Lahden kaupungin työntekijöiden käyttämissä tiloissa.

Sisäilmatapausten selvitysprosessi vie aina oman aikansa. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi ei kuitenkaan ole olemassa oikotietä. Viestintä ja avoimuus ovat hyvien käytäntöjen peruspilareita sisäilmaongelmia ratkaistaessa. Terveellinen sisäilma on edellytys turvalliselle ja tuottavalle toimintaympäristölle.

Toimi aktiivisesti, jos epäilet epäpuhtauksia sisäilmassa.

Toimintaohjeet

 1. Sisäilmaolosuhdepoikkeamia tai sisäilmaoireita kokeva ottaa asiassa yhteyttä kohteen esimieheen.
 2. Esimies ohjaa mahdolliset oireilijat olemaan yhteydessä terveydenhoitoon. Mahdollisista oireista ja olosuhdepoikkeamista esimies ilmoittaa Tilakeskukseen.
 3. Tilakeskus tekee rakennukseen ja käyttöön liittyvien perusasioiden osalta tarkastelun ja päättää etenemistavan tarkastelun pohjalta. Tarkoituksena on ensivaiheessa hahmottaa, että onko kyse tavanomaisesta ylläpidollisin toimin vai sisäilmatoimintamallin mukaisesti ratkaistavasta tehtävästä.
 4. Jatkotoimenpiteet riippuvat ongelman laadusta ja laajuudesta.
 5. Katso tarkemmat tiedot toimintamallin kuvauksesta.

Kaupungin sisäilmaryhmä suosittelee

 1. Kaupungin toimitiloissa ei käytetä irrallisia siirrettäviä jäähdytinlaitteita tai ilmankostuttimia, sillä ne aiheuttavat sisäilmalle hyötyä suuremman riskin.
 2. Sisätilojen lämpötilan nousua voi hillitä esimerkiksi rakenteellisella suojauksella eli varjostimilla tai yötuuletuksella.
 3. Sisäilmakohteen irtaimen puhdistuksessa ei käytetä happiradikaaleja eli kemiallista puhdistusta kuten otsonointia.

Sisäilmaongelmia pyritään ehkäisemään

 1. valistamisella ja ohjeistuksilla
 2. yleisillä käytännöillä
 3. rakennusten riittävällä ylläpidolla
 4. rakennuskannan kunnon määrittämisellä ja seuraamisella
 5. olosuhdevalvonnalla
 6. oikea-aikaisilla ja laajuisilla korjauksilla
 7. vaurioiden syntymistä ehkäisemällä
 8. uudis- ja korjausrakentamisessa tehtävillä linjauksilla ja valinnoilla

Lahden kaupungin sisäilmaryhmä johtaa, ohjaa ja koordinoi sisäilmakysymyksiin liittyvää toimintaa. Sisäilmaryhmän puheenjohtajana toimii kiinteistöpäällikkö Ossi Leppisaari.