Hyppää sisältöön

Rakenteilla olevat kohteet

Tilakeskus ohjaa rakentamista. Urakointi kilpailutetaan ja rakentamista ohjataan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. Käyttöönotto- ja takuuajan tehtävät kuuluvat myös rakennushankkeen vaiheisiin.

Lahden kaupungintalon perusparannus

Lahden kaupungintalon perusparannus toteutetaan allianssihankkeena. Perusparannettavan rakennuksen laajuus noin 5800 bruttoneliömetriä. Rakennuksessa on 4 kerrosta, joista alin pohjakerros on osittain maanpinnan alapuolella ja ylin sisustettu korkean vesikaton sisään ullakolle. Perusparannuksen tavoitteena on uudistaa talotekniikkaa sekä muokata tilat vastaamaan nykyisiä tilatarpeita sekä tilojen toiminnallisia vaatimuksia.

 

Lue lisää kaupungintalon perusrapannuksesta

Paavolan kampus

Paavolan kampuksen havainnekuva
Havainnekuva Paavolan kampuksesta.

Paavolan kampusalue sijaitsee Lahden keskustaajamassa, Paavolan kaupunginosassa. Kampus muodostetaan alueella nykyisin olevista koulu- ja oppilaitosrakennuksista perusparantamalla, laajentamalla sekä osittain vanhimpien osien korvaamisella uusilla.

Rakennukset ovat Lahden aikuiskoulutuskeskus Terijoenkatu 3 (Kirkkokatu 16 laajennus), jossa tällä hetkellä toimivat Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto (kansalaisopisto), Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22) sekä Kannaksen lukiorakennus, johon tehdään hankkeen yhteydessä ainoastaan toiminnallisia muutoksia.

Terijoenkatu 3 perusparannetaan Tiirismaan peruskoulun käyttöön. Sen yhteyteen rakennetaan myös laajennusosa, johon sijoittuu perusopetuksen ateriapalvelutilat sekä kampuksen yhteiskäyttöiset liikuntatilat.

Rakennuksen vanhin eli A-osa tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisosalla ja Kannaksenkatu 20 ja 22 yhdistetään fyysisesti toisiinsa rakentamalla niiden välille yhdyskäytävä. Terijoenkatu 7:n ja viereisen Kannaksen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä helpottamaan liikkumista ja tilojen yhteiskäyttöä.

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö omistaa Paavolan kampuksen rakennukset ja vastaa kampushankkeen rakennuttamisesta. Lahden kaupunki on tilojen vuokralaisena 20 vuoden vuokrasopimuksilla. Tontit säilyvät kaupungin omistuksessa ja kaupunki vuokraa maan Hemsölle pitkäaikaisilla maanvuokraussopimuksilla.

Lisätietoja:

Simo Lahtela, projektipäällikkö, Lahden kaupunki/Lahden Tilakeskus, p. 044 416 3850, simo.lahtela@lahti.fi

Tino Raatikainen, hankekehityspäällikkö, Hemsö, p. 040 665 6965, tino.raatikainen@hemso.se