Hyppää sisältöön

Rakenteilla olevat kohteet

Tilakeskus ohjaa rakentamista. Urakointi kilpailutetaan ja rakentamista ohjataan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. Käyttöönotto- ja takuuajan tehtävät kuuluvat myös rakennushankkeen vaiheisiin.

Lahden kaupungintalon perusparannus

Lahden kaupungintalon perusparannus toteutetaan allianssihankkeena. Perusparannettavan rakennuksen laajuus noin 5800 bruttoneliömetriä. Rakennuksessa on 4 kerrosta, joista alin pohjakerros on osittain maanpinnan alapuolella ja ylin sisustettu korkean vesikaton sisään ullakolle. Perusparannuksen tavoitteena on uudistaa talotekniikkaa sekä muokata tilat vastaamaan nykyisiä tilatarpeita sekä tilojen toiminnallisia vaatimuksia.

 

Lue lisää kaupungintalon perusrapannuksesta

Paavolan kampus

Paavolan kampuksen havainnekuva
Havainnekuva Paavolan kampuksesta.

Paavolan kampusalue sijaitsee Lahden keskustaajamassa, Paavolan kaupunginosassa. Kampus muodostetaan alueella nykyisin olevista koulu- ja oppilaitosrakennuksista perusparantamalla, laajentamalla sekä osittain vanhimpien osien korvaamisella uusilla.

Rakennukset ovat Lahden aikuiskoulutuskeskus Terijoenkatu 3 (Kirkkokatu 16 laajennus), jossa tällä hetkellä toimivat Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto (kansalaisopisto), Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22) sekä Kannaksen lukiorakennus, johon tehdään hankkeen yhteydessä ainoastaan toiminnallisia muutoksia.

Terijoenkatu 3 perusparannetaan Tiirismaan peruskoulun käyttöön. Sen yhteyteen rakennetaan myös laajennusosa, johon sijoittuu perusopetuksen ateriapalvelutilat sekä kampuksen yhteiskäyttöiset liikuntatilat.

Rakennuksen vanhin eli A-osa tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisosalla ja Kannaksenkatu 20 ja 22 yhdistetään fyysisesti toisiinsa rakentamalla niiden välille yhdyskäytävä. Terijoenkatu 7:n ja viereisen Kannaksen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä helpottamaan liikkumista ja tilojen yhteiskäyttöä.

Kivimaan monitoimitalo

Havainnekuva Kivimaan monitoimitalosta.

Kivimaan koulun vuonna 1972 rakennettu yläkoulu on purettu kesällä 2017. Tilalle rakennetaan uudisrakennus sekä siihen liittyvä liikuntahalli. Alakoulurakennuksessa tehdään korjaus- ja muutostöitä. Uudisrakennus on kaksikerroksinen, jotta tontille saadaan laajat leikki- ja oleskelupihat. Uusi rakennus yhdistetään vanhempaan alakoulurakennukseen, mikä helpottaa tilojen yhteiskäyttöä.

Monitoimitalon uudisosan ja liikuntahalliosan rakentaminen ajoittuu kevät 2019 – kevät 2020. Liikuntasaliosa valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Vanhan koulun muutostyöt ja korjaukset alkavat vuoden 2020 keväällä ja valmistuvat kesällä 2021.

Renkomäen monitoimitalo

Renmomäen monitoimitalon havainnekuva
Havainnekuva Renkomäen monitoimitalosta.

​Renkomäen monitoimitalo on tarkoitus toteuttaa uudisrakennuksena nykyisen Renkomäen koulun viereen ja osittain nykyisen kirjaston paikalle. Monitoimitalo korvaa Renkomäen ja Ali-Juhakkalan koulujen sekä Renkomäen kirjaston tilat.

Renkomäen monitoimitalo toteutetaan elinkaarimallilla ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2021. Mikäli monitoimitalon rakennustyöt päästään aloittamaan suunnitellusti, monitoimitalo valmistuisi vuodenvaihteessa 2022–2023.